english

1973. december 16.: negyven évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg a legnagyobb példányszámú pártlapban, a Népszabadságban, a "Happening a kriptában" című egész oldalas újságcikk, amely a Galántai György által működtetett – és már 1973 augusztusában a "Vakáció" fedőnevű rendőrségi-katonai akció keretében felszámolt – balatonboglári kápolnát, mint alternatív kulturális projektet és szervezőjét volt hivatott ország-világ előtt visszamenőlegesen lejáratni, mai szóval "karaktergyilkolni".

dok.: RTL klub / Kékfényben Szabó László / Műsora úgy készült, mint a véres hurka: volt benne vér a nézők és politikai rizsa a főnökök kedvéért.

RTL Klub, XXI. század, 2005. október 26., 22:57 (XXI. század - a legendák velünk élnek - 2007. 07. 31.)

2013. december 16., hétfő, 18:00
Artpool P60 (1061 Budapest, Paulay Ede u. 60)

18:15 - "Happening a pincében" (első verzió) három mikrofonra és énekhangra (vokális integrál) Ladik Katalin, Szkárosi Endre, Bárdos Deák Ágnes [videó]

18:30 - A KULTÚR[Galántai]DOMB (1992) c. film vetítése a projektben szereplő elhunytak (Ajtony Árpád, Altorjai Sándor, Attalai Gábor, Balázsovics Mihály, Bálint Endre, Bálint István, Bódy Gábor, Cerovszky Iván, Csiky Tibor, Csutoros Sándor, Demeter István, Dobos Gábor, Donáth Péter, Erdély Miklós, Ficzek Ferenc, Gémes János (Dixi), Gulyás Gyula, Hajas Tibor, Halász Péter, Hortobágyi Endre, Illés Árpád, Illyés Gyula, Károlyi Amy, Kígyós Sándor, Koncz Béla, Körner Éva, Major János, Major Máté, Mezei Ottó, Németh Lajos, Orsós Györgyi, Paizs László, Papp Oszkár, Papp Tamás, Pauer Gyula, Petrigalla Pál, Szeift Béla, Vajda Júlia, Weöres Sándor) emlékére

19:15 -"Happening a pincében" (második verzió) egy mikrofonra és elektronikára (verbális integrál) Lőrinc Beatrix, Papp István, Afaneh Dániel, Kótun Viktor, Kristóf Márton [videó]

Az esemény alkalmából pdf formátumban megjelenik és ingyenesen letölthető (december 16-tól) – a könyvesbolti forgalomban már régóta nem kapható "Törvénytelen avantgárd – Galántai György balatonboglári kápolnaműterme 1970-1973" című kiadvány.

A kiadvány pdf változata itt olvasható     vagy innen letölthető (25MB)

Az "ARTPOOL - The Experimental Art Archive of East-Central Europe" c. angol nyelvű kiadvány az este során újból jelentős engedménnyel, 10.000 Ft-ért megvehető.


Isten általában nem figyel ránk, ha kérünk valamit,
de amitől félünk, mindig megadja.

              – Szabó Magda, Az Ajtó (1987)

"Ha volt egyáltalán Isten a kommunista Magyarországon, akkor bizony a hatalom által gerjesztett, állampolgári engedelmességre szorító félelmet igencsak bőkezűen osztogatta. Miközben a naiv nyugati szemlélők lekezelő, önelégült kuncogással a szovjet tábor "legvidámabb barakkjaként" emlegették Magyarországot, a magyar állam a legkülönbözőbb rágalmakkal, feljelentésekkel és megfigyelésekkel fokozta Galántai megfélemlítését. Ez a nyomás 1973-ban nyilvánult meg a legkifejezettebb módon, amikor is hatósági rendelettel bezárták Galántai 1968-tól bérelt balatonboglári kápolnáját." (Kristine Stiles, ARTPOOL – Közép-Kelet-Európa experimentális művészeti archívuma, Előszó, 2013)

[...] A kápolna eredeti funkciói, a benne található vallási rekvizitumok (kripta, sírkövek, kereszt stb.) nagy erővel szólították fel az épület használóit és az erről gondolkodókat arra, hogy a térhasználatot, a kápolnában folyó gyakorlatokat a szent fogalmának szemantikai és pragmatikai terében értelmezzék. Egyesek – így például Galántai is – a vallás történetileg meghatározott formáitól elvonatkoztatva, inkább a szekularizált világ aura nélküli "profán" tereihez képest meghatározott szakrális tér képzeteiben gondolkodtak erről. "A tengernyi víz fölött – a falu közepén, de mégis kívül – a megkopott, fehér falú, ódon épület, toronnyal, csenddel, nyugalommal, a »méltóságot«, a tiszteletreméltót jelentette számomra. Egy mágikus hely – gondoltam, amely önmagában is csoda, és ahol feltételezhetően csodák történhetnek"
(Havasréti József: Széteső dichotómiák)

[...] Azt hiszem, hogy a történet mögött felsejlik a megnemértések, félreértések, gúnyolódások rendje, s az is, miként működött az a kortárs művészetet felügyelő hivatal, amely 1970 és 1973 között folyamatosan radikalizálta Galántait és társait mindaddig, míg a lektorátus helyét el nem foglalta rendőrhatóság, és a kritikus helyett el nem jött a rendőrhatósági álújságíró, Szabó László diadalmas pillanata. [lásd: Happening a kriptában]

[...] Ha Boglár képzőművész kiállítói javarészt sikerrel folytatták munkájukat 1973 után, és közülük többen a nyolcvanas évekre, tehát már a rendszerváltozás előtt is, elismert művészekké lehetettek, az 1973-as év hősei, a "kemény maghoz" tartozók nem jártak ilyen jól. Az emigráció, amibe többek között Boglár miatt is belekényszerültek, kíméletlenül nagy árat követelt. Jóval könnyebb ezt utólag – egy dokumentum-kötet tanulságaként – tárgyilagosan megállapítani, mint egykor átélni, illetve évtizedeken át együtt élni nyomasztó következményeivel.

(György Péter: A hely szelleme)

[...] Ami a kötet egyik legnagyobb erénye, hogy lehetőséget ad olyan művészetszociológiai kérdések megfogalmazására, melyek – többek között a források eltagadása, elfelejtése vagy hiánya miatt – alig is merülhettek fel. A boglári kápolna "romjain" Galántai és felesége, Klaniczay Júlia, Artpool néven később gyűjteményt és művészetkutató intézetet alapított, s ezt éppen azzal a céllal tették, hogy ott történeti és szociológiai vizsgálatok folyhassanak. [...] (Hajdu István: Törvénytelen avantgard)