Kutatólapok:

bibliográfiák


CD-ROM
film / videó
fluxus
hangművészet

- experimentális zene
- hang- és rádiómű
hypertext
installáció
kapcsolatművészet

-
magyar kronológia
Ray Johnson
költészet
-
hangköltészet
- képvers
- konkrét költészet
- vizuális költészet
magyar avantgard
- Kassák Lajos
- Korniss Dezső
magyar neoavantgard
- csoportok
- helyszínek
- kiállítások
- folyóiratok
- szamizdatok
- kronológiák
művészek
- Altorjai Sándor
- Cserny Márton
- Erdély Miklós
- Galántai György
- Hajas Tibor
- Szentjóby Tamás

- Tót Endre

művészbélyeg
művészkönyv
performansz

recenziók


fogalomtár
művészlista


[Artpool]