Az Artpool és a Magyar Műhely Kiadó gondozásában,
45 évvel a keletkezése után végre megjelent

TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY
A DIMENZIONISTA MANIFESZTUM TÖRTÉNETE

A DIMENZIONIZMUS (nemeuklidészi művészetek) I. ALBUMA
Az avantgárd művészetek rendszerbe foglalása

english

Könyvbemutató az Írók Boltjában 2010. május 25-én, 16 órakor

A könyvet bemutatják a kötet szerkesztői-kiadói: Klaniczay Júlia és L. Simon László, hozzászólnak Keserü Katalin, Galántai György, Papp Tibor,
Szombathy Bálint és Tóth Gábor | Duna TV

[Bartók Rádió 8:04]

Flash player

[Klub Rádió 6:17]

Flash player

105 éve született és 30 éve halott Tamkó Sirató Károly, aki az 1936-ban Párizsban megjelentetett Dimenzionista Manifesztum keletkezésének történetére, előzményeire és utóéletére vonatkozó emlékeit már 1965-ben, 45 évvel ezelőtt összeállította.

Bár dimenzionista művészetelméletéhez 1936-ban a kor legjelentősebb művészei csatlakoztak, az Magyarországon szinte teljesen ismeretlen maradt, Franciaországban pedig mára teljesen elfelejtődött. Ennek legfőbb oka az volt, hogy Tamkó Sirató Károly súlyos betegsége miatt a kiáltvány megjelenése után röviddel kényszerűen hazatért Párizsból, majd a II. világháború kitörése után véglegesen Magyarországon ragadt, ahol újító eszméire semmilyen fogadókészség nem volt. A Dimenzionista Manifesztumban felvázolt grandiózus program szervezése, irányítása pedig a vasfüggöny mögül elképzelhetetlen volt. Haláláig reménykedett a "A dimenzionizmus (nemeuklidészi művészetek) I. albuma" kiadásában, melynek szöveges részét kéziratos formában terjesztette tisztelői között.

Az Artpool és a Magyar Műhely a "dimenzionizmus prófétája" előtt kíván tisztelegni e többéves kutatómunka eredményeképp most végre napvilágot látó könyvvel, mely 198 oldalon Tamkó Sirató Károly eddig publikálatlan írásait, ismert és ismeretlen képverseit, valamint az elveszettnek hitt Dimenzionista Album rekonstrukcióján túl mellékletként az 1936-ban, Párizsban kiadott és ma már beszerezhetetlen Manifeste Dimensioniste reprintjét is tartalmazza.

A szerző személyes hangú beszámolóját olvasva közvetlen részesei lehetünk az 1920-as évek végi Magyarországon az egyes síkversek keletkezésének, és fogadtatásának; az 1930-as évek elején, Párizsban a planizmus elmélet formálódásának, a dimenzionizmus-gondolat kialakulásának, a dimenzionista kiáltvány megszövegezésének és annak, hogyan terjedt a kiáltvány híre, miként csatlakozott Duchamp, Picabia, Moholy-Nagy és mások. Megtudhatjuk, végül az 1960-as évek elején hogyan jött létre az I. Dimenzionista Album, mellyel Tamkó Sirató magyarázza és illusztrálja a Dimenzionista Manifesztumban meghirdetett dimenzionista N+1 elméletet.
(Artpool sajtóhír, 2010. 05. 11.)


Budapesten 1992-ben az Artpool Művészetkutató Központ létrejöttével folytatódott az experimentális költészet kutatása. Az Artpool által szervezett 1994-es „Polyphonix 26” c. nemzetközi költészeti fesztiválhoz kapcsolódóan megjelent egy antológia is Hangköltészet címmel, Szkárosi Endre szerkesztésében és bevezető tanulmányával.

Később az Artpool 2002-es „Hang Kép Más” c. nemzetközi költészeti kiállításának egyik darabja volt Tamkó Sirató Károly: Ballada c. munkájának fénymásolata. Ennek internetes közlésével és a hozzá kapcsolt dokumentum oldalakkal (versek, újságcikkek, és a Dimenzionista manifesztum magyar szövege) kezdődött el Tamkó Sirató Károly dimenzionista munkásságának kutatása és feltárása.

Az Artpool 2005-ös őszi nemzetközi kutatási projektjével (Az experimentátor és az észrevétel művészete) egyidőben jelent meg a Magyar Műhely kiadásában Szombathy Bálint: A konkrét költészet útjai c. kötete, amelynek „A síkverstől a dimenzionizmusig” c. fejezete a 2006-os projektek függvényében inspirálhatta a 2007-es Tamkó Sirató Károly dimenzionista munkásságának megismerését segítő kiállítást és a dimenzionista esteket az a Artpool P60-ban (előadók: Petőcz András, Galántai György, Michel Giroud, Szombathy Bálint, Tóth Gábor, Papp Tibor). Ehhez az eseményhez készitett internetes dokumentáció lehetővé és sürgetővé tette a dimenzionizmus további kutatását.

A történet 2008-ban azzal folytatódott, hogy az Artpool dimenzionista világtalálkozót szervezett „N+1/2008 – a dimenzionista jelen” címmel. Majd 2009-ben előkerült Arthur Koestler könyve (Szellem a gépben, Európa kiadó, 2000, angolul: 1967) amelyből értesülhetünk felfedezéséről a „holon”-ról, a holon képlete: n+1. Meglepő egybeesés, a dimenzionizmus és a holon lényegét illetően ugyanaz volna? "Egy, valamely hierarchia n szintjén elhelyezkedő holon az n+1 szinten egységként jelenik meg, és ez a szint egységként hozza működésbe is. Vagyis: a holon relációk rendszere, amely a fölötte lévő szinten relátumként jelentkezik." (A.K.) "a dimenzionizmus lényege: Deduktív a múlt felé. Induktív a jövő felé. Élő a jelenben." (T.S.K.)

Ezután talán érthető, hogy Tamkó Sirató Károly A dimenzionista manifesztum történetének kiadását nem lehetett tovább halogatni. (Galántai György)