KONTEXTUS PROJEKT

  Munkám több dimenziós kapcsolatban ábrázolja a napjaink domináns és szubdomináns viszonyai mellett, a szerepek és funkciók viszonyát.

——————————————————————————————————

domináns lat I. zene vmely hangnem ötödik foka és az azon felépülő hármashangzat II. 1. uralkodó (vmin) 2. kiemelkedő, kimagasló, kitűnő 3. túlsúlyban levő

szubdomináns lat el., zene  vmely hangsor negyedik fokának, ill. a reá épített hármashangzatnak a neve

szub- lat  előtagként: 1. a. m. aluli, vmi alatt levő 2. a. m. csökkent, nem kielégítő, hiányos 3. a. m. enyhébb 4. a. m. alsóbb rendű, alárendelt (ld. még  sub-)

sub- ld. még  szub-

——————————————————————————————————

Nyíry Géza weblapja
A munkákkal kapcsolatba hozható helyek a fogalomtárban vagy innen: minimal art - konstruktivizmus - pop art - koncept art - installáció

[1999] [kontextus ahogy] [kontextus projekt] [Artpool] [kereső]