english

George Legrady:
AN ANECDOTED ARCHIVE FROM THE COLD WAR


Anekdoták a hidegháború idejéből, azaz egy önéletrajzi ihletésű archívum

Hyperreal Media Production, 1994.

A Kanadában, az Egyesült Államokban és Németországban élő magyar származású művész a háborút követő ötven év viszontagságos magyar és kelet-európai történetének állít emléket személyes sorsok és a propaganda gépezet bemutatásán keresztül. Megdöbbentő együtt látni a muzeális filmkamerával készített családi felvételeket, megsárgult leveleket, személyes okmányokat és a személytelen kortörténeti dokumentumokat: pénzeket, plakátokat, könyveket, utcatáblákat a szerző objektív muzeológiai kategóriákat követő osztályozásában. A képzeletbeli helyszín ugyanis a Budavári Palota egykori Munkásmozgalmi Múzeuma, mely alkalmat ad az oly eltérő természetű anyagoknak Þa multimédia különféle eszközeivel történő bemutatására - mintha miden egyes médium egy múzeumbeli teret/termet jelképezne. A CD-archívumot a kollektívnak és a személyesnek ez a kettőssége teszi igazán érdekessé: az identitását kutató művész munkájában a régi tárgyak új jelentést kapnak, kollektív emlékművé válnak.

Geert Lovink interjúja Legradyval