Erdély Miklós: Hatás. Szavai tőrdöfésként hatottak