FLUXUS ANTOLÓGIA

[Ben Vautier írások]

Ben Vautier

Happening és event*


A happeningnek ma két interpretációja létezik. Az első a festészeten kívüli megnyilvánulás. Jellemző elvei: 1. A valóság szenvedélyes átalakítása különféle eszközökkel (műanyag, papír, fény stb.); 2. Szokatlan események sorozata, amelyek keretei előre meg vannak tervezve, ám részletei improvizáltak; 3. Az előadás alapvetően amatőr jellege; 4. A közönség bizonyos fokú részvétele a cselekményben; 5. Igen gyakran valamilyen politikai vagy szexuális vezérmotívum.

A második interpretáció, amelynek a neve egyébként event (esemény), egy színpadi javaslat, mely a valóságot a valóság által kívánja bemutatni. Ez közlés annak a tudatosításáról, hogy a valóság minden részlete látványosság.

Ez utóbbi nem az élet szenvedélyes átalakítása, mint a festészetből kiinduló happening, hanem az életnek olyan egyszerű és valós gesztusokkal történő bemutatása és kommunikációja, mint például egy pohár víz felhörpintése, vagy egy kalapvásárlás. Ez egy tudati állapot, melyet így foglalhatunk össze: minden művészet és A művészet maga az élet.

Mégis, ha mindenki hisz a minden lehetségesben, mindegyikünk a saját személyiségén keresztül közvetíti ezt. Ez tehát csupán X. Y. mindene és így a művészet nem az élet, hanem az X. Y. által közölt élet. Az én mindenem őszinte és ellentmondásos minden. Végtelen minden akar lenni, amely minden más mindent magában foglal. Tehát nagyravágyó mű.

Happeningem e nagyravágyás közlésében áll; egyetlen lehetséges kerete: minden valóságos elfogadása. Megvalósítását az én nagyravágyásom biztosítja, amely feltételezi és szavatolja azt a valóságot, amelyet én jelzek és közlök, bármilyen legyen is az.

Ha előadást rendezek, megtehetem azt is, hogy nem rendezek előadást. Felmegy a függöny, de történhetne az is, hogy nem megy fel. Egy óra hosszat mutathatnék Önöknek egy gyufát. Elvihetném Önöket egy másik színházba, hogy tekintsék meg Achard Krumpli című darabját. Még egyszer megcsinálhatnám jól vagy rosszul Lebel egy happeningjét. Megtehetném, hogy nem csinálok semmit. Mindent megtehetek, mert nagyravágyó vagyok.

Fordította Sajó Tamás és Klaniczay Júlia


[*] Happening et Event. In Ben Vautier, Textes théoriques, Tracts (1960–1974). Giancarlo Politi Editore, Milano, 1975, 41–42. Magyarul: Válogatás Ben Vautier írásaiból, i. m. 9.


1993 | Ben Vautier írások | Fluxus/Ben / Fluxus könyvtár | Artpool | kereső