Installation Project 98 · Installáció Projekt 98

participants ↓ résztvevők

“Dear György Galántai, I got your address from Robin Crozier... here are some stickers for if you'd like to be a part of my latest artwork and help me be Everywhere”; “I AM EVERYWHERE is a global phenomenon. Stickers are being placed throughout the world... (and the documents) will be collected and published...”

„Kedves Galántai György! Címét Robin Croziertől kaptam... küldök néhány matricát, arra az esetre, ha szeretne részt venni mostani munkámban, ha segítene nekem, hogy Mindenhol legyek”; „A MINDENHOL OTT VAGYOK egy globális jelenség. Matricák kerülnek kiragasztásra mindenfelé az egész világon... (majd a dokumentumok) begyűjtésre és kiadásra...”

Russell HERRON (GB)