Installation Project 98 · Installáció Projekt 98


A Cross, July (Selfportait, silhouette of a cross, rice, etc.), 1994
Egy kereszt, július (önarckép, kereszt, rizs, stb. sziluettje)

One Day (An old photo of my family, a cloth, acrylic box and fluorescent lamp), 1996
Egy nap (egy régi fotó családomról, egy anyag-darab, akril doboz és fluoreszkáló lámpa)

Prints of photographs are documentaries and all of them are unchangeable realities of the past... When they are changed to my artworks, they appear in front of me as a fiction not as a documentary. And the thickness of time's passing is removed from those old photographs, and only essence reflected in photographs comes to be presented.

A fotónyomatok dokumentumok és a múlt megváltoztathatatlan valóságai... Mikor munkáimhoz átalakítom őket, számomra fikcióként jelennek meg, nem dokumentumként. Az idő múlásának rétege eltűnik róluk és csak a fotókon tükröződő lényeg jelenik meg.

Midori MITAMURA (J)

midorimitamura.com | Art and Breakfast