PAUER GYULA: SEMMI A PSZEUDO-GALAXISBAN

„Nehéz pontosan meghatározni a problémát. Eleinte a Hold járása járt az eszemben, aminek a rajza úgy nézne ki, mint egy a két végén összeillesztett, ezáltal kerekre formált, erősen kinyújtott rugó látványa. Ezt ha látni akarjuk demonstrálni kell. A valóságban vizuálisan azért nem észlelhető, mert egy évig alakul egy nagy kör és havonta egy kis kanyar /spirál/.
Míg az észlelés úgy működik, mint a homokóra, állandóan szóródik tudatunkba átbújva az egyetlen pillanaton, mint végtelen állandóságon.
Az sem észlelhető, hogy ebben a Hold által keltett spirálalagútban roppant sebességgel áll a Föld a Nappal szemben. Pedig ez a tény fönnáll még akkor is, ha vizuális észlelésére nem nyílik mód. Láthatatlanul létezik.
Létezése hasonlíthatatlanul durvább, hatalmasabb, mint a pillanaté. Egyetlen ilyen hatalmas, kozmikus spirál anyagi létezéséhez 365 nap szükséges.
Egy ilyen kozmikus spirálnak tehát egy évre van szüksége, hogy egyetlen pillanatig létezhessen.

PSZEUDO-SEMMI

Nem mondok semmit”

/szünet/