2001 - A LEHETETLEN ÉVE - AZ ARTPOOLBAN
Az egységes olvasási mód

CSUTAK Magdolna
Alany és állítmány*


Az általam használt fontosabb anyagok az "Alany és állítmány" című képösszeállításban a következők:

A grafit, a szilícium-dioxid, a földpát, a kaolin,
a vas és nikkeloxid. Tehát szilikátok.

A mi nézőpontunkból szemlélve a mélyen rejlő láthatatlan részecskét vagy a távoli ismeretlen megközelítését jórészt pontosan ezek az anyagok teszik lehetővé. (Például: mikroszkópot, távcsövet működtetve.)
Az anorganikus rejtett tulajdonságában a természet nano technológiája húzódik meg.
Szenzorainknak, az organikusnak az anorganikus nyújt segítséget a kozmikus tér-idő bejárásában.
A racionális képesség mostanig csak élőlényeknek járó privilégium volt. Ma már ismert az a tény, hogy a szilícium is az. Chipként segíti a pályák dinamikus bejárását. Teleportabilis.
Az anyagok rejtett tulajdonságait figyelembe véve az "Alany és állítmány" című kép csak látszólag statikus.
A képben jelenlevő anyagok nemcsak a földkéreg leggyakoribb ásványai, hanem már a korábbról is ismert meteoritok összetevői.
Az öt lemez alapanyagában hordozza a vas-nikkeloxidot.
A Marsról szállított anyagminta összetételében vasnikkel. Japán egyik kolostorában szakrális tárgyként őrzött kő anyagvizsgálata azonos összetételt mutatott.
A több milliós időre utaló "szakrális" - kozmikus hovatartozást nyert.

A hovatartozás keresése tovább folyik a nulla relációján keresztül, középen, a szellem és az anyag között.

* A perspektíva szó etimológiailag a latin perspicere (keresztül-, átlátni, illetve pontosan, élesen látni) igéből származik. A témához kapcsolódó gondolataim kiindulópontja ez az összefüggés. <>

Csutak M.

Bécs, (2001.) márc. 12-én


[kiállítás] [Artpool] [kereső]