Homor Kálmán

A két angyal felhelyezi az ívet a megfelelő sematikus tartóra


Ez a rajz egy hídívet ábrázol. A hosszanti lapnak a vízszintes tengelyében van egy körcikk, aminek a húrja tizennyolc centiméter hosszú. Szimmetrikus elrendezés, tehát kilenc - kilenc centiméter, a magassága három centiméter.

Középen azt el kell választani, az egy oszlop. Alulról, az oszlop aljából, tehát ahol metszi ezt a vízszintest, onnan negyvenöt fokból indulnak a rácsrudak jobbra és balra. Amikor eléri a fölső ívet, akkor megint jön egy oszlop, és így tovább. Így lesz berácsozva ez a cikk. Ez egy rácsos tartó lesz.

Jobbról - balról, a második oszlopnál az ív tetejére kell tenni egy - egy karikát, ami kb. három milliméter és abba egy öt centiméter hosszú, kötelet imitáló függőleges vonalat. Ugye, ezt jobbról-balról, mivel szimmetrikus az egész. Ezt a függőleges kötelet tartja kezében kétoldalról két három centiméteres angyal és csak a kezeik érnek a kötelek végeihez. Az angyalok tartják ezt az egész ívet. A rácsostartó alatt két és fél centivel van a terepszint.

Az egésznek a gondolatmenete az, hogy két angyal helyezi el ezt az ívet a megfelelő sematikus tartóra, és két ember csípőre tett kezekkel, jobbról - balról, egy szlovák meg egy magyar ezt nézi.

A vízszintes és a körív metszéspontjába függőleges szerkesztési vonalat kell húzni, mert a szerkesztési vonalhoz jobbra - balra lesz a pillér rajzolva. Tehát akkor két és fél centire ettől a vízszintestől jön a part, illetve a pillér. A pillér az egy centiméter széles, és jobbról-balról lefelé mondjuk két és fél centiméter. Tehát egy nyitott U-alak. ... A levegőben van ez a micsoda. Na most ennek a pillérnek a tetejétől a lap széléig kell egy vízszintest húzni, az a terep. És ugyanezt a játékot meg kell a másik oldalon is csinálni. Én szeretnék kérni ebbe a bizonyos metszéspontba, amit az előbb jelöltünk, pici kis egyenlő oldalú háromszöget, aminek az oldalhossza két milliméter, ez a saruja ennek az elemnek. Maradt az ív széle és a rajz széle között egy olyan három - négy centiméteres távolság. Szeretnék kérni egy - egy három centiméteres alakot mind a két oldalt, amelyek csípőre tett kézzel ...tehát az annyit jelent, hogy rábízzuk az istenekre a hídnak a sorsát. Most már mi nem tudunk csinálni semmit, mert a Meciar beadta az ultimót, szóval ez az egésznek a lényege. Úgy gondoltam, hogy a jobb oldalt, mert az a párkányi szlovák oldal, oda tennénk egy ilyen tót sapkát, egy nagyobb karimával és a magyar oldalon meg egy ilyen huszársapkát. Jeleznénk, hogy ez a magyar oldal. Most ez az alak is három cm lenne ugyanúgy, mint az angyal. Most az angyalt én úgy gondoltam, hogy egy bizonyos kis szögben, tehát nem függőleges lenne, hanem egy kicsit tíz fokos szögbe hajlana ehhez a bizonyos öt centiméteres kötélhez, az angyalnak a tengelye. A kezével tartja a kötelet, ami öt centiméter hosszú és az tartja az ívet és ez rákerül majd a helyére. A helye ott van a pillér tetején, ami jelenleg kettő és fél centiméter magasan van.

Én remélem, hogy nagyjából rátaláltam a gondolatmenetre, Viszonthallásra.


[Áthidalás és félreértés] [A grafikai lapok fő rétegei ] [A résztvevők és a művek]

[kiállítás] [Artpool] [kereső]