Nagy Bálint

Egyetlenegy árva madár


Jó. Tehát fekvő A4-es papír. Rajzoljatok az A4-es papírra egy belső keretet, amelyik megnyújtja az arányát, tehát a jobb és a bal oldalán körülbelül egy centiméter a keret, a fölső, alsó körülbelül két és fél centi. Tehát egy ilyen szélesvásznú arányt állítsál elő.

Akkor a kép bal oldalán ettől a kerettől körülbelül a kép egyötödében, tehát a baloldali kerettől a kép egyötödében húzol egy függőleges vonalat. Ennek a függőleges vonalnak a jobb oldalára rajzolsz egy olyat, mint amilyenek ezek a gyerekdobok, vagy a negyvennyolcas dobok, a szélessége az olyan kettő centiméter, a magassága az a keret aljától indul, picivel följebb, úgy nem ér hozzá, és a mező fele fölétől megy, tehát egy ilyen fekvő kisdobosdobot a feszítőzsinórokkal együtt.

Akkor ennek a dobnak a középpontjából húzol egy nagyon vékony vonalat, mintha csak egy szerkesztővonalat húznál, a jobb fölső sarok felé, de nem egészen a sarokba, hanem a saroktól balra két - három centire. Ez egy fontos vonal, mert ezentúl sok minden lesz ezzel párhuzamos.

Akkor ezen a vonalon a dobtól kb. olyan három centiméterrel kijelölsz egy pontot, és rajzolsz egy nyomott ellipszist. A hossztengely az ugyanolyan hosszú, mint a dob. A rövid tengely az pedig kevesebb, mint a fele a hossztengelynek. Körülbelül olyan legyen, mint a dob. Ja, azt még nem mondtam, hogy a dobnak a külső kontúrja vastag, a belső dolgai vékonyabbak. Az ellipszisnek a dob felőli kontúrja ugyanolyan vastag, mint a dobnak a külseje és a másik vonal a vékony. A vékony vonallal párhuzamosan az ellipszis belső területét besraffozod a feléig. Tehát egy kis ellipszis fog maradni a vastag vonal felől. A dob meg az ellipszis vastag vonala közötti mezőt ezzel a segédvonallal párhuzamosan vastag pöttyökkel bepöttyözöd, ezek olyan jó durva pöttyök.

A két szélső pöttysor a hossztengely végét összeköti a dobbal, az folytatódik, de már nem pöttyökkel, ha tudsz olyat csinálni az ecsettel, hanem kis körökkel, de akkora, mint a pötty, csak nem tömör.

Na most ebből a két szélsőt meghosszabbítod az ellipszis hossztengelyétől jobbra, tovább. Az alsót meghosszabbítod kb. annyival, mint a hossztengely, a fölsőt meg egyötödnyivel. A fölső majdnem eléri a papír szélét, ha jól gondolom. Ezeknek a pöttyözött vonalaknak a végét az ellipszis jobb oldalával párhuzamos ívvel összekötöd.

Akkor ezen belül, tehát az ellipszis jobboldali íve és a most rajzolt ív között megvastagítod a segédvonalat, és alul-fölül két-két párhuzamos vonalat húzol az ecsettel, amilyen szorosan csak tudod.

Na most az íven kívül, ezen az íven kívül már nem öt vonalat húzol, hanem csak hármat. Tehát a középvonal van megvastagítva, meg alatta-fölötte, ez fele olyan távolság, mint amilyen belül van az íven. A középső vonal végére rajzolj egy karikát, de az kb. akkora, hogy a másik két vonalig is elérjen. Akkor marad neked a papír széléig egy olyan nyolc centi körüli távolság. Na most akkor tegyetek egy ugyanakkora karikát a segédvonalra a papír szélére. Húzzatok ide egy olyan vonalat, hogy letámasztod a könyöködet, és akkor csak csuklóból, így csökkenő amplitúdóval lemész nullába, a jobb alsó sarok felé. Tehát mintha így aláfirkálnád az egészet. Még két motívum lesz a rajzon, ezzel ez a fődolog itt megvan.

Akkor van az a bizonyos alsó pontsor a két ív között ennek a fölső karikájára rátámaszkodik egy egyenes, amelyik a jobb alsó sarok fölül másfél-két centivel indul, ez a vonal egy rácsos tartószerkezetnek az alsó vonala, aminek a magassága kb. olyan magas legyen, mint a dob és akkor a baloldali mezőt, ami belül van ott a két ív közötti részen, azt ezzel a vonallal párhuzamosan az egészet sűrűn besatírozod. Ez egy háromszög alakú terület. Jó. Most van ez a fölső ilyen csökkenő amplitúdójú dolog meg a rácsos tartó között durván egy ilyen háromszög alakú mező. Rajzolj oda egy madarat.


[Áthidalás és félreértés] [A grafikai lapok fő rétegei ] [A résztvevők és a művek]

[kiállítás] [Artpool] [kereső]