Sugár Péter

Repülő híd


Osszuk két részre a rajzlapot, és legyen egy helyszínrajz az egyik fele. A szénrakodótól a híd irányába egy ezerötszáz méter hosszú sodronykötél lenne, ami a szénrakodó vonalában lenne rögzítve. Most ezt az ezerötszáz méter hosszú szakaszt hat részre kellene osztani, hat darab kétszázötven méteres részre, és ezeken a helyeken lennének ilyen úszó hajók, amiknek a mérete tizenkét méter hosszú lenne és három méter széles. Ezeken mindegyiken az utolsó szakaszt leszámítva zászlók és lámpák lennének, amik a vizet világítanák. Szlovák és magyar zászló lenne a két oldal felé ezekre az oszlopokra erősítve.

Na most a legalsó, a híd közelében lévő szakasz egy komolyabb szerkezet lenne. Ha három részre osztanátok az utolsó szakaszt, akkor ezen a három nyolcvan méteres szakaszon lenne egy-egy acélszerkezet, ez tulajdonképpen a Párkánnyal összekötő három darab hiányzó elem. Az eredeti Mária Valéria híd szerkezete pontonokon közlekedne a két part között keresztbe fordítva. Most ennek funkciója is lenne. Az első íves szakaszban kiállítóterem lenne, a második acélszerkezet részben egy kávéház és a harmadikban pedig egy művészeti központ lenne, utalásként erre a kompromittáló helyzetre, melyet mégis elfogadunk és élünk benne.


[Áthidalás és félreértés] [A grafikai lapok fő rétegei ] [A résztvevők és a művek]

[kiállítás] [Artpool] [kereső]