THE YEAR OF CHANCE IN ARTPOOL – 2000 – A VÉLETLEN ÉVE AZ ARTPOOLBAN
Geert DE DECKER / SZTUKA FABRYKA: There is no god but man...

Geert DE DECKER / SZTUKA FABRYKA (B)