english

KULTÚRAELHÁRÍTÁS

A „Földalatti művészet az Aczélkorban” kiállítás pószterújságján, valamint az itt közölt részletek Galántai György válogatása korabeli dokumentumokból, hivatalos levelekből.


„Radikális csoportok egy többpártrendszerű polgári társadalom megteremtésének eszmei-szellemi előkészítését végzik.

Befolyásra tettek szert a neoavantgard képzőművészeti irányzatok képviselői körében és az egyetemi ifjúság soraiban.

Felhívás operatív munkatársainkhoz:

– a nyílt intézkedések mellett alkalmazzák az operatív megelőzést, bomlasztást, leválasztást, elszigetelést, ellentétek szítását, a meglévő ellentétek kihasználását és mélyítését, a vezéregyéniségek lejáratását, stb. [„Festő” fn. dosszié]

– használják ki az ellenséges személyek, csoportosulások lejáratására az általuk elkövetett, nem politikai jellegű bűncselekményeket, szabálysértéseket, stb.”


ÉRTESÍTÉS 1

„Sajnálattal értesítem, hogy szolgálati jellegű magánútlevél iránti kérésére útlevelet biztosítani nem állt módunkban.

Beadványának mellékleteit (a Magyar Műhely értesítése és a gráci Neue Galerie levele) csatoltan visszaküldjük.”

ÉRTESÍTÉS 2

„Értesítem, hogy a Posnani Képzőművészeti Kiállítások Irodája meghívására az 1970-ben rendezendő posnani kiállításon való részvételével, figyelembe véve a minisztérium állásfoglalását is, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus nem ért egyet, ezért művei Lengyelországba való kiszállítását nem engedélyezi.

Indoklás: A meghívott művészek által képviselt szemléleti körnek csoportos bemutatása nem illeszthető be az ez évi külföldre tervezett kiállítások programjába.”


HATÁROZAT

„látogató útlevél iránti kérelmét a 4/1970/III.3./Korm.sz. rendelet 9.§ (3) bek. alapján elutasítom.

Indoklás: Így határoztam, mivel 1974-ben utazott. A fenti számú rendelet alapján látogatás céljából 2 évenként engedélyezhető kiutazás.”


További dokumentumok

Dokumentumok az „Aczélkor” kutatásához a Történeti Hivatal archívumából

Bence György: Cenzúrázott és alternatív közlési lehetőségek a magyar kultúrában (AB hírmondó)

Klaniczay Gábor „Szubkultúra és underground 1984-ben magyarországon” című előadása 2014. november 5-én Lipcsében, a Nato klubban.