International Hungary /
Nemzetközi Magyarország


MAGYARORSZÁG LECSAPOLÁSA /gondolat-vázlat/

1984. január 14. 21 óra 45 perc

I. Inspiráció // AL 5. Beszélgetés a kut kávája mellett

(Galántai György, Hegyi Lóránd, Klaniczay Júlia és Perneczky Géza /1983. április 6. 24-28. oldalig/)
Dovidov-terv: a szibériai folyók megfordítása
Christo: bolgár - görög - bizánci - amerikai - egyetemes művész

II. Emlék - kép

Valamikor, talán 1955-ben, játszom a Balatonban. Balatonfenyves. A tó megváltozott. A víz messze visszahúzodott, a hullámos fenék puha ívű homokdombjai felszínre kerülnek, sok önálló, kissebb nagyobb pocsolya keletkezett. A terep dús lett, tagolt, tele izgalmas új lehetőségekkel. A víz ezekben a medrekben melegebb, a víz is más. Halakra élőlényekre nem emlékszem, talán a nádas szürke, iszapszínű, földszintes része, de ez lehet később is.
A parthoz közel az iszap először még puha, majd kiszáradt, nagy táblák, repedések, felpöndörödő, héjszerű képződmények.

III. Tudatrekonstrukció

Tudom, hogy a vizet Siófokon, a zsilipen keresztül engedik le. A Balaton leereszthető. Akik a zsilipet kezelik, lecsapolhatják a vizet. Az új helyzet izgalmas, a változás a csoda eufóriáját rejti magában, de mellette munkál a mindig és mindenütt jelenlévő aggodalom: a zsilipet nem én kezelem. Nem bízom a zsilip kezelőiben, nem ismerem őket. Most ez így, eddig még jó, nekem jó, kihasználom a helyzetet, csak ne tűnjön el a víz teljesen. Erre szükségem van. Arra a parttól távoli, nagyon lapos szürke csíkra.

IV. Magyarország lecsapolása

A Sió csatornán keresztül, folyamatosan.
Először a Balatont, aztán a partot, egyre táguló körben / északi, déli part, az üdülőhelyek körkörös, illetve spirális sorrendben. A gondolat könnyen folytatható - Közép-Dunántúl, majd Észak-, Közép-, Kelet-Magyarország. Bonyolult szervezési és technikai problémák a megvalósítás során természetesen felmerülnek. Hallom az egyre erősödő, hatalmas szörcsögést Mohácsnál, a Duna áteresztő képessége a maximumra nő. Perisztaltika, nyelés, nagy falat.
Magyarország déli irányban Jugoszlávián, Románián és a Szovjetunión keresztül, a delta ágait időlegesen egybemosva a FEKETE-TENGERBE ömlik.

V. Értelmezési kísérletek

A Fekete-tenger beltenger.
Beltengervízszintemelkedés.
Pár napos sajtóvihar, egyre jobban lecsöndesülő, szétaprózódó, locsi-pocsi hír-csobbanás.
A világtengerek szintje emelkedett. Az emelkedés mértéke MÉRHETETLEN.

VI. műfaji elképzelések I.

Előadás, népes közönség előtt. Multimédiális előadás: térképek, vetített képek, hangbejátszás. Az ország leíró földrajzi ismertetése, majd vázlatos, de pontos ismertetés a történelmi, kulturális, gazdasági paraméterekről. Egész blokk idézi fel a művészeteket, közreműködők segítségével: felolvasások a legközismertebb irodalmi szövegekből, képsorok képző- és iparművészeti, építészeti, népművészeti alkotásokról, hosszú névsorolvasások /tudósok, művészek, gondolkodók, politikusok, pozitív és negatív személyiségek/

Tárgyszerű, jóindulatú, de nem lelkes hangvétel, a személyes érzelmek, kapcsolatok, viszonyok közvetlenül szóba sem kerülnek, de ez magától értetődő és ott, akkor, az előadás tartama alatt nem is szorul magyarázatra.

Az előadás nem pesszimista, nem heroikus, nem politizál, nem mond véleményt, ennek megfelelően nem kíván semmire sem választ adni.

1984. január 14. 22 óra 30 perc

Folytatom a cikket a 28. oldaltól.

1984. január 15. 9 óra 15 perc

VII. Formai elképzelések

1./ Pesszimista változat
Magyarország térképe filmen. Vakfehér festék terjed, majd ömlik a Dunán át Dél felé. A kamera követi útját a tengerig. A Fekete-tenger vak fekete, óriási. A beömlés tájékán piszkos-szürke keveredés.
2./ Heroikus változat
Vörös festék tölti ki a térképet. A szín kiterjedésének a ritmusa a lényeges - valószínűleg zenére utal ez az igény - lehet, hogy kísérőzenére van szükség, vagy oyan csendre, amely a zene hiányát képes érzékeltetni.
Avörös folyik a Dunán, bele a tengerbe, a tenger fekete a vörös és a fekete nem olvad össze, a vörös nem veszik el megfesti AZON A HELYEN a tengert.
3./ PFZ változat /plágium Pinczehelyi után, szabadon/
a Dunántúl piros, a Duna-Tisza köze fehér, de fel, egészen a határig, a Tiszántúl zöld. A Duna piros-fehér-zöld pántlikaként kanyarog az égszínkék tenger felé. A folyamat szemgyönyörködtető SZÍN-JÁTÉK.
/Csak Pinczehelyi Sándor grafikus engedélyével, vagy közreműködésével valósítható meg!/

VIII. Műfaji elképzelések II.

Kiadvány. Gyermek - kifestőkönyv. Kiadvány sok melléklettel, ami eleve böngészésre, kacskaringós szemlélődésre készteti az olvasót. Pl. indigó színű vázlatok, mint amilyet az építészek használnak. Különböző minőségű, anyagú lapok, amelyek harmonikaszerűen kihajtogathatóak.

Nem tudom egyedül megcsinálni az egészet?! Nem tudom egy kézben tartani! Legalább egy grafikust, vagy egy fotóst, vagy egy zenészt be kell vennem, vagy mindhármat. Vagy költőt szövegírót is és én csak koordinálom a munkát, kiadom az ötleteket megvalósításra.
Tekintély elv és csapatmunka - egyéni és közös teljesítmény - a cél szentesíti az eszközt? - az eredmény szentesíti az eszközt?

1984. január 15. 10 óra 10 perc

Orbán György