english

KREATIVITÁS - VIZUALITÁS

Ganz-Mávag Művelődési Ház Budapest, 1975–1977
A gyakorlatokat Erdély Miklós és Maurer Dóra vezették
Asszisztens: Galántai György
A kört szervezte és a fotókat készítette: Papp Tamás
Kamera: Dobos Gábor

„A kreativitás fogalmát úgy értelmeztük, hogy a megadott struktúrán belül az egyéni invenció mindig mint közösségi teljesítmény csapódjon ki.

A vizualitás segített bennünket abban, hogy viszonyokat, rendszereket tegyünk átélhetővé, ugyanakkor „ábraként” jelentek meg a különböző emberi kapcsolatstruktúrák.

A teljesítménykényszert vagy lehetetlen feladatokkal oldottuk fel, vagy úgy, hogy a produktumért az esztétikai felelőséget a közösség viselje.”

Erdély Miklós (1976)

A GYAKORLATOK:

1. Reagálás a filmkamerára

A kamera lőfegyver, meneküljünk előle!
A kamera megörökíti azt, aki eléje kerül.
A kamera szemügyre veszi a résztvevőket: az objektív előtt megnőnek a magasak és az alacsonyak alacsonyabbnak mutatkoznak.
A kamera merev egyenes vonalban mozog. Csak a magasaknak sikerül az objektív elé jutni.
A kamera hullámmozgást végez, mindenki szeretne a képbe kerülni.
A kamera rendszertelenül svenkel: a résztvevők egyéni módon reagálnak rá.

2. Mozdulattervek

Egymást kiegészítő mozdulatok, érintések.
Egy csoport sötétben mozog. Vaku villanására mindenki megáll és igyekszik megjegyezni helyzetét, majd tovább mozog. Világosban a csoport megkeresi a villanás pillanatában elfoglalt helyzetét.
A résztvevők páronként rövid egymásrahangolt mozdulatsort végeznek, amelyet kis változtatásokkal sokszor megismételnek.
A változtatást át kell venniük egymástól.
Ugyanez, valamennyi pár együtt.

3. Együttrajzolás

Sorozatrajz: mindenki csak 30 másodpercig rajzolhat egy helyen, azután a szomszédja rajzát folytatja.
A foglalkozás vezetőjéről portré készül, amelyen mindenki csak 10 másodpercig rajzolhat.
Balkézzel mindenki a szomszédja jobbját irányítva rajzol.
Közvetett rajzolás. Mennyire passzív az, akinek a keze csak eszköz?
Páros rajzolás: akinek szén van a kezében, kört igyekszik rajzolni.
Aki a rajztáblát tartja, négyzetet rajzol.
4. Akadályozott rajzolás

A készülő portrét csuklóra húzott gallér takarja.
Rajzolás kifelé fordított rajzlapra.
Páros portré: a szembeülők egymást, de egymás rajzát is rajzolják, kifelé fordított rajzlapon.
A résztvevők nem a modellt, hanem a monitoron látható képet rajzolják. A kamera hol a modellt, hol a készülő rajzok valamelyikét veszi fel.

5. Automatikus rajzolás

Rajzolás zenére.
Párok a tábla és a rajzszén mozgatásával együtt rajzolnak a zene hatására.
Egyperces koncentrálás sötétben, melyet egy egymásodperces rajz követ.
Egyperces papírművek.

6. Kollektív művek

Tárgyanimáció: formailag rokon dolgok kerülnek egymás után a kamera elé.
10 x 10 cm-es agyagkocka készítése és továbbalakítása, melyhez minden résztvevő egy formáló mozdulatot javasol.
Együtt fejlesztett változó rajz 1.
játékszabály: vonalat folt, foltot törlés követ.
Együtt fejlesztett változó rajz 2.
játészabály: ha a rajzlap kétharmada betelt, a következő rajzoló egyharmadot töröl.
Ragasztó, gipsz, porszívó és padlókefe minél többször keresztezzék egymás nyomvonalát.

7. Aktív - passzív gyakorlatok

Álljunk körbe mozdulatlanul. Mindenki utánozza bal szomszédját, ha az akaratlanul megmozdulna.
Egymásrahatás kisebb csoportban.
A csoporton belül hármas összeköttetések alakulnak: a baloldali szembenlévőt utánozni kell, a jobboldali szembenlévő az utánzót utánozza.
A párok egymásra figyelve egészen lassú mozgásokat végeznek. Bármelyikük kezdeményezhet, de egymás kezdeményezéseit követniük kell.

A filmet a dokumentumfotók és a gyakorlatokon készült filmfelvételek sérült kópiájának felhasználásával Maurer Dóra készítette

Balázs Béla Stúdió K szekció
Budapest 1988

webes feldolgozás: Kaszás Tamás, 2001
korszerűsítés: Kristóf Márton, 2021