Ken Friedman: Fluxus és társai


A paradigmák fontosabbak, mint a technika


Egy bonyolult, átalakulásokat hozó korszak legérdekesebb vonásai a korszak paradigmái. A ma születő paradigmák holnap már egész környezetünket átformálják. Ez az a környezet, amelyben a fluxus kialakult, s amelyben ma is növekedik. A fluxus nem a technikai megoldások művészetét, hanem a kifinomult ideák művészetét hozta létre. E gondolatok között jó néhány komplex idea akad, de csak kevés bonyolult. Sok köztük az egyszerű, kevés a leegyszerűsítő.

A fluxus lényege az átalakítás. A társadalom kulcsfontosságú átalakító kérdéseire gyakran nem figyelnek fel azonnal. Az átalakítás paradigmaváltást követel. Paradigmaváltás idején a korábban domináns információhierarchia gyakran egészen addig uralja a közönség figyelmét, amíg a paradigmaváltás teljesen végbe nem ment. Jól szemlélteti ezt, ha összehasonlítjuk a videofonnal kapcsolatos várakozásainkat azzal, amit akkortájt a telefaxról gondoltunk. Az újságírók csaknem három évtizeden át a telekommunikáció eljövendő forradalmasítójaként dicsőítették a videofont. A videofon a televízió és a telefon természetes házasságának tűnt. Nagy ötlet volt. Számtalan lebilincselő illusztrált cikk jelent meg különféle magazinokban, s csodálatos kis színesek a tévéshow-kban. A telefax ezzel szemben kisszerűnek, mondhatni primitívnek tűnt. Üzenetet lehet küldeni, de nem lehet egyszerre beszélni és ugyanakkor látni is az üzenetet. Érzelmi szempontból a telefax közelebb áll a távíróhoz, mint a televízióhoz, s messze nem olyan izgalmas, mint a videofon. Hosszú távon viszont nem volt már olyan fontos, hogy a telefax kevésbé izgalmas. Hasznos volt. A használat és a felhasználó igényeihez igazodott. Egyszerű volt és rugalmas. S ezért végül a telefax vált a kommunikációs technológia legfontosabb fejleményévé az elmúlt évtizedben. Először annyira nyilvánvalónak tűnt, hogy sokan egyszerűen észre sem vették. A videofon annyira drámai ötlet, hogy már jóval a gyakorlatban is alkalmazható, költségkímélő technológia kialakulása előtt megragadja a közönség figyelmét. Hosszú időn át elvonta a figyelmet a telefaxról, de a telefax formálta át az üzenetek küldésének és vételének módját.

Ilyesmi történt a fluxussal is. A fluxus Európában, az Egyesült Államokban és Japánban alakult ki, az 1950-es évek folyamán. Számos ember műveivel és akcióival kezdődött. Abban az időben gyakran észre sem vették őket. Ha mégis észrevették, akkor sem igen tűnődtek el azon, amit csináltak. Ennek ellenére a fluxus-közösség által teremtett és táplált folyamatok váltak a képzőművészet, az építészet, a zene és a design új paradigmáivá. A fluxus-közösség művészei, zeneszerzői, építészei és tervezői egyszerű gondolatokra építettek, annyira egyszerű gondolatokra, hogy könnyen figyelmen kívül lehet hagyni őket. Ahogy ez a kifejlődőben lévő paradigmák esetében történni szokott, az egyszerűség alkotja a koncentrált gondolkodás fókuszát. Mélységet, erőt és visszhangot teremt. Ezért maradt fenn a fluxus, s ezért volt mindig több művészeti mozgalomnál.

A környezet maga is változik. Ahogy a telefax átformálta a kommunikáció formáit, az új média is át fogja formálni az üzenetek küldését és fogadását. A telefax a személyi számítógép elterjedése előtt fejlődött ki. Manapság a személyi számítógépek és különféle összekapcsolási lehetőségeik lassan átveszik a telefax helyét – s a telefaxfunkciókat is ellátó kompjúterekét. Bizonyos értelemben a telefax, amely egykor forradalminak számított, egyre inkább kezdetleges technológiának tűnik. A Pony Express valaha átalakította az üzenet átviteli sebességére vonatkozó elképzeléseket, de csak két év telt el, s felváltotta a távíró. A távírót azután felváltotta a telefon, az a felfedezés, amelyet egykor különleges játékszernek tartottak zenei koncertek és rádióadások közvetítésére.

Manapság a műholdas telefonok, a számítógép-hálózatok és az e-mail olyan rendszert hoznak létre, amely lassanként behálózza az egész földet. E rendszer végül lehetővé teszi majd a videofont is, egy olyan új technológia segítségével, amelyre a videofon gondolatának kiötlői nem is gondolhattak. A fejlett technológia növekedése ellenére a viszonylag egyszerű telefax továbbra is hasznos – ahogy a vezetékes telefonok is. Manapság is, mint egykor, vannak olyan helyzetek, amikor a régi technológiák hasznosabbak a modern problémák megoldására, mint a fejlettebb megoldások. Ennek egyik példája a fejlődő országok kezdő szintű mobiltelefon-rendszerei, amelyek egyszerűbb és olcsóbb technológiát használnak, mint az európai országok nagy részében standardnak számító GSM-rendszerek.

Egyes technológiák és paradigmák talán sosem veszítik el értéküket. A könyv az olvasás alapja. Az emberi hang a beszéd és az ének alapja. Egyszerű paradigmák és technológiák, amelyek oly széles körben és eltérő feltételek között hozzáférhetők, hogy bizonyos esetekben mindig hasznosak lesznek. A fluxust is ilyesféleképpen képzelem el: paradigmák és lehetőségek hasznos sorozataként.

[tovább]


1993 | Fluxus antológia | Fluxus@Artpool / Fluxus könyvtár | Artpool | kereső