Installation Project 98 · Installáció Projekt 98

participants ↓ résztvevők

PHOTOGRAPH, San Francisco Museum of Modern Art, 1979

“Project a prepared colored slide of a Doggie Diner onto a performing area. An actor will enter the performing area & measure off an 8' by 10' area with masking tape. (During this time there will be a tape recording made of the background noise-audience, etc.). After the masking is completed, a second actor (who can, also, help the first actor in his masking if he so desires) will take a photograph of the masked-off section of the performing area with a polaroid camera. When this photograph is ready it will be centered in the masked-off area pinned up. The two actors will walk off the performing area-both going to opposite sides. The tape will stop recording, & be re-wound in such a manner that a noise will be created on the playback system. The tape will be played back at a very low level-to create a drone. The actors will engage-off “stage” & out of sight of the audience-in this dialogue:
1st: Doggie Diner Death.
2nd: Duck Bread! Duck Bread!
This will be repeated over & over again till the tape (which is acting as a drone) has completely run out-in other words the first part of the performance will determine the length of the second part of the performance.”


FOTÓ, San Francisco-i Modern Művészeti Múzeum, 1979

„Egy felületre színes dia vetítődik egy Kutyus Vacsorájáról. Színész lép be és ragasztószalaggal kimér egy 8' x 10'-es területet. (Ezalatt egy magnó felveszi a háttérzajokat-közönséget, stb.) Miután a ragasztás befejeződött, egy másik színész (aki segíthet is az elsőnek a ragasztásban, ha akar) polaroid fotót készít a ragasztóval elkerített területről. Amikor a fénykép elkészült, az elkerített terület közepére gombostűzik azt. Mindketten kisétálnak az előadás területéről-ellenkező irányokba. A felvétel megáll, és a szalagot visszatekerik oly módon, hogy a lejátszón a zaj hallható legyen. A felvételt nagyon halkan visszajátszák-hogy zümmögésszerű legyen. A színészek-"a színpadon" és a közönség látókörén kívül-a következő dialógust mondják:
1. Kutyus Vacsorája Halál.
2. Kacsa Kenyér! Kacsa Kenyér!
Ezt ismétlik újra meg újra míg a hangszalag (melyről zümmögésszerű hang hallatszik) teljesen le nem jár - más szóval az előadás első részének hossza határozza meg a második rész hosszát.”

Geoffrey COOK (USA)