[Hangköltészet]

Sten Hanson*

A hangköltészet számomra a költészet hazatérése, visszatérés a forrásához, a kimondott szóhoz, a nyelv és a test ritmusához és atmoszférájához, rítusaikhoz és mágiájukhoz, mindahhoz, amit az írott költészet évszázadai metaforákkal és fejlett építményekkel helyettesítettek. A hangvers talán a tágabb közönséggel való kapcsolathoz is visszavisz, ahogy ezt az ősidők költészetének hagyománya közvetíti nekünk.

* in: Szkárosi Endre (szerk.): Hangköltészet. Szöveggyűjtemény, Artpool, Budapest, 1994., 38. o.