[english]

Thomas Strauss
Tót Endre, az akcióművész

(részlet)


.... 1980 őszén Bonn belvárosában Tót Endrével együtt vittük a transzparenst: "Örülünk, ha tüntethetünk" felirattal. Ez az akció egy módosulása vagy egyszerű továbbvitele volt a "Joy-Tót" már néhány éve meglevő konceptjének, és maga a művész is (csak?) ilyenképpen fogta fel. Ám, ahogyan az már hasonló esetekben lenni szokott, sok előre nem látott dolog is előkerült.

Először: Az önmagában értelmetlen üzenetű transzparenst vivő két ember egyaránt Kelet-Közép-Európa oroszok által megszállott országából származott, ahol akkoriban a személyiség minden szabad megnyilvánulása, s így a spontán tüntetés is szigorú tiltás alá esett. Az eredetileg tisztán művészi akció így meglehetősen egyértelmű köszönetnyilvánításként is értelmezhető volt a Német Szövetségi Köztársaságban uralkodó szabadságért. (Végső soron lényegében az is volt.)

Másodszor: Németországban minden nyilvános demonstrációt néhány héttel előre be kell jelenteni az illetékes hivatalnál jóváhagyás végett. A konkrét esetben ez annyit jelentett, hogy az akcióban közvetlenül részt vevő kettő-öt főt a tüntetők létszámát legalább tíz-hússzorosan felülmúló látható és láthatatlan rendőrkordon kisérte. Az akkoriban bizonyára tipikus paradoxon így - ez esetben a művészet révén - egyszerre feltárult.

S mindezeken túl, harmadszor: Az eltúlzott kísérő körülmények és a (minimális) közlendő közt láthatóvá vált ellentmondás akaratlanul is leleplezte az épp ez idő tájt feltörő, Bonn utcáit szinte hetente megtöltő tüntetéseket, ... Ha nem is szándékoltan, de az akkoriban mindenféle hisztériáktól megterhelt kortársaink nem is túl sikerületlen karikatúráiként tüntünk fel. ...

Tót inspirációi a nagy happening- és performance-mozgalom ... képviselőitől eltérően egészen másfajta forrásból táplálkoznak. A gonosz szándékú leleplezés, a társadalmi tiltakozás gesztusai és a létező világ (szimbolikus) széttörése helyett az újkori költészet akaratának megnyilatkozása, a titkolt nevetés, kortársaink, különösen a közép-európaiak találékonysága és ötletgazdagsága áll előttünk. ...

(forrás: Tót Endre: Semmi sem semmi, retrospektív 1965-1995., Műcsarnok, Budapest, 1995. 17-18.o.)

1998 | Artpool | Tót Endre / írások / életrajz | kereső