Kivonat az Artpool Művészetkutató Központ
2008 évi szakmai beszámolójából

2008 az Artpool számára egy igazi „low budget” év volt, de – köszönhetően az OKM-mel és a Szépművészeti Múzeummal kialakított együttműködésnek, valamint a Főváros és az NCA működési támogatásának –, a korábbi évekhez viszonyítottan pénzügyileg kiszámíthatóbb. Így a korábbi években már a minimumra csökkent, de igen operatív munkatársi gárdánk energiáit a szakmai munkára összpontosíthatta: az új feladatok mellett számos, korábban megkezdett projektünkben is előre tudtunk lépni.

A szűkös anyagi keretek dacára egy jelentős infrastrukturális fejlesztésünk is volt:
Az Artpool távlati közgyűjteményi integrációja érdekében a legfontosabb feladat az általunk őrzött anyagok (művek és dokumentumok) áttekinthető elrendezése, hozzáférésének biztosítása és minél részletesebb számbavétele (elsődleges katalogizálása). Ennek legfőbb technikai akadálya már évek óta a rendezéshez szükséges hely hiánya volt.

Különösen szerencsés módon sikerült az idén a Liszt Ferenc téri telephelyünk melletti lakást kibérelni és így az archívumi elrendezés számára további 70 m2-t nyerni.

Az Artpool 1992-es megnyitása óta először sikerült a kutatóktól és idegenektől elválasztott szabad asztalfelületeket teremtenünk az elrendezendő anyagok szétválogatásához és rendszerezéséhez (ez az apró, banálisnak tűnő dolog hihetetlen mértékben képes volt megnövelni a folyamatos archívumi munka hatékonyságát).

Az Artpool jelenleg 2 fő- és 3 részmunkaidős munkatárssal rendelkezik: a két alapítón (igazgató és a művészeti vezető) kívül részmunkaidőben egy művészettörténész archivista, egy web-programozó és egy pénzügyi asszisztens tevékenysége áll az alábbiakban felsorolt szakmai teljesítmény mögött, melyre – úgy gondoljuk – ezévben is büszkék lehetünk. Az elmúlt év során munkánkat egy ösztöndíjas/közhasznú munkás archívumi asszisztens és több szakmai gyakorlatát nálunk töltő egyetemista is segítette.

KIÁLLÍTÁSOK, BEMUTATÓK, ELŐADÁSOK

2008-ban hat kiállítást/bemutatót/eseményt rendeztünk az Artpool P60 kiállítótérben, három művészeti esemény zajlott az Artpool részvételével más budapesti intézményben, egy kiállítás külföldön.

Külön említésre érdemes:
– A nagy nemzetközi figyelem mellett az év első felében rendezett Robert Watts kiállításunk, melynek teljes anyagát (19 különleges, nagyméretű vászon-szitanyomatot) Francesco Conz híres olasz gyűjtő és mecénás az Artpoolnak adományozta. Ezeket egy letéti szerződéssel a Szépművészeti Múzeum grafikai gyűjteményében helyeztük el. A kiállításra kiadott katalógusunk nagy nemzetközi siker, szétküldése komoly lendületet adott egyébként is jelentős kiadványcserénknek.
– A Fluxus East kiállítás Ludwig Múzeumi bemutatójára (melyen jelentős Artpool anyag is látható volt) a Ludwig múzeummal közösen megjelentettünk egy – már jó ideje előkészített – hiánypótló Fluxus szöveggyűjteményt.
– Az NKA támogatásával kiadtuk az 1987-ben (az akkor még illegális Artpool és az ELTE esztétika tanszék közös szervezésében) megrendezett Marcel Duchamp szimpozion mindezidáig hozzáférhetetlen anyagát.
– Legizgalmasabb őszi eseményünk a legújabb művészgenerációt felvonultató „1. Kis Magyar Metró Biennálé” volt.

>> A művészeti események részletes listája

A nyomtatásban megjelent publikációkon túl eseményeinkhez további forrásanyagokkal és tartalmakkal, interaktív, videó és hanganyagokkal bővített internetes katalógusokat is készítettünk.

A kiállítások előkészítésével (koncepció, kutatás, anyaggyűjtés, nemzetközi kapcsolattartás, szervezés), megvalósításával (technikai kivitelezés, installálás, asszisztencia stb.) és dokumentálásával munkatársaink 1400 munkaórát töltöttek

ARCHÍVUM, KÖNYVTÁR, GYŰJTEMÉNYEK

Az Artpool könyvtára, archívuma és gyűjteményei 2008-ban is számos fontos dokumentummal (meghívók, plakátok, katalógusok, folyóiratok, videó- és hanganyagok), közel 100 új szakkönyvvel és számos eredeti művel gyarapodott, részben cserekapcsolatainknak, intenzív külföldi levelezésünknek és nemzetközi projektjeinknek köszönhetően.

Jelentősebb gyarapodást jelent 2008-ban
– Joan Harrison (USA) adományaként a gyűjteményünkbe került ő és Michael E. Ach (USA) Ray Johnsonról készített fotói és Ray Johnsonnal folytatott levelezésük dokumentációja (összesen 24 db fotó) – az anyagot a HistoRAY JOHNSON Fan Club Meeting kiállítsá alkalmából mutattuk be az Artpool P60-ban
Robert Watts 19 nagyméretű vászonra nyomott szitanyomata, valamint az Edizioni Francesco Conz összes (17 db) kiadváya/katalógusa (fluxus, lettrizmus, vizuális költészet témakörökben), mely Francesco Conz adományaként került gyűjteményünkbe az Artpool P60-ban szervezett Robert Watts kiállítás kapcsán
– a Fluxus East kiállításhoz kapcsolódóan a Cseh Centrumban a Cseh akcióművészetet (1960-as és 1970-es évek) bemutató fotókiállítás teljes anyaga (a Cseh Centrum adományaként a kurátor, Pavlina Morganova javaslatára)
a Stúdio Erté húsz éves tevékenységének a dokumentációja, melyet a Stúdió Erté történetét feldolgozó könyv bemutatása alkalmából a stúdió Erté vezetője, Juhász R. József ünnepélyes keretek között az Artpoolnak adományozott
– El Kerat Andrea 1970-es és 80-as évekből származó dokumentumgyűjteménye: levelek, dokumentumok Halász Péterrel és a Squat színházzal kapcsolatban; BBS és MTV forgatókönyvek a 70-es évek közepéről (Najmányi László, Molnár Gergely, Bódy Gábor).

Az archívum és könyvtár állománya jelenleg több mint 400 folyóméternyi archívumi anyag, ebből mintegy 12 ezer kötetnyi könyv és katalógus, 5 ezer folyóirat, ezer órányi (kb. 5 ezer) nagyrészt digitalizált videódokumentum, több mint 2 ezer, részben digitalizált hangdokumentum, 15 ezer fotó/dia/negatív, ezer művészeti plakát/poszter. Az Artpoolban összesen 6654 (ebből 1741 magyar, 4913 külföldi) művész, művészcsoport vagy művészeti intézmény dokumentációja, információs anyaga kutatható.

A kutatást folyamatosan bővülő számítógépes nyilvántartás segíti. A több mint 8900 adatot tartalmazó bibliográfia adatbázisban az egyes témák, ill. keresőszavak alapján nem csak az Artpoolban fellelhető egyes kiadványok, hanem a bennük publikált fontosabb tanulmányok, folyóiratcikkek is megtalálhatók. Külön adatbázis tartalmazza az Artpool archívumában kutatható hanganyagok (1976 record), videókazetták/dvd-k (1823 record), művészkönyvek (1690 record) és folyóiratok adatait (1036 record), valamint az Artpool által dokumentált művészeti események kronológiáját (6845 record).

Nemzetközi szakmai kapcsolatok

Az Artpool Művészetkutató Központ nemzetközileg is egyedülálló intézménye (archívuma és gyűjteményei) rendszeresen célpontja a Magyarországon megforduló, az Artpool által lefedett témákban érdekelt intézményvezetőknek, kurátoroknak, művészettörténészeknek, művészeknek.

2008-ban szakmai látogatáson vendégünk volt több kulturális intézmény igazgatója (CASCO, Utrecht; Kunsthalle, Göppingeni; Moderna Galerija, Ljubljana; Museu d'Art Contemporani de Barcelona; Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig; Modern Művészeti Múzeum, Varsó; International Centre of Graphic Arts, Ljubljana), számos nemzetközi hírű kurátor, valamint egy braunschweigi és utrechti egyetemi csoport

>> A látogatók részletes felsorolását lásd az év művészeti eseményeinél

A már korábban is meglévő könyvtári cserekapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk és bővítjük. 2008-ban az alábbi intézményektől kaptunk kiadványokat és adtunk cserébe fontos magyar kiadványokat: Műcsarnok, Ludwig Múzeum, BTM Kiscelli Múzeum, Dokumenta Archiv (Kassel), Mednarodni Graficni Likovni Center – International Centre of Graphic Arts (Ljubljana), Essl Gyűjtemény (Bécs), Kunsthalle Göppingen (Göppingen), Archivio F. Conz (Verona), Kunsthalle Friedericianum (Kassel), Magasin - Centre National d’Art Contemporain de Grenoble (Grenoble), Kassák Múzeum (Budapest), Institute of Network Cultures (Amsterdam), CASCO – Office of Art (Utrecht), Sackner Archive of Concrete and Visual Poetry (Miami), továbbá Bill Allen dealer közvetítésével: British Library és University College London (London), Van Abbemuseum (Eindhoven) etc.

Kutatószolgálat

2008-ban ugrásszerűen megnövekedett az Artpool archívumát használni óhajtó magyar és külföldi kutatók (elsősorban Phd dolgozatot írók, ill. már tudományos fokozattal rendelkező kutatók) száma, ami egyrészt nagy öröm, másrészt a jelenlegi létszámmal egy igen nehezen ellátható feladatot jelent. A nagyobb és személyes kutatások mellett napi rendszerességgel foglalkozunk a világ minden tájáról érkező emailes és telefonos megkeresések, kérdések megválaszolásával, cikkekhez adatok pontosításával, megadásával, illusztrációs anyagok küldésével, közlési engedélyek beszerzésével stb.

2008-ban 132 alkalommal keresték fel kutatók személyesen az Artpool-t, főként egyetemisták (művészettörténet és esztétika- szakos BA, alap-, ill. PhD-képzésben résztvevő hallgatók, továbbá a MIE és a MKE hallgatói), illetve művészek, művészettörténészek, művészeti írók, kurátorok, egyetemi tanárok.

Az év során a leginkább kutatott témák voltak:
vizuális költészet, zene (új hullám), a 70-es 80-as évek underground koncertjei, hangköltészet, fluxus, koncept, performansz, irodalmi performanszok, land art, videóművészet, videóköltészet és ehhez kapcsolódó munkák, színház, művészkönyv, nőművészet, kultúrpolitika, magyar neoavantgárd, szituacionista internacionálé, fanzine, stencil – street art – graffiti, public art

A leginkább kutatott művészek voltak:
Altorjai Sándor, Attalai Gábor, Bódy Gábor, Bogdándy Szultán Zoltán, Csáji Attila, Csiky Tibor, Marcel Duchamp, Erdély Miklós, Galántai György, Pierre és Ilse Garnier, Gellér B. István, Gémes Péter, Háy Ágnes, Indigó csoport, Ray Johnson, Károlyi Zsigmond, Kőnig Frigyes, Konkoly Gyula, Lakner László, Lengyel András, Lossonczy Tamás, Maurer Dóra, Méhes László, Mengyán András, Moholy Nagy László, Molnár Gergely – Spions, Molnár Sándor, Najmányi László, Perneczky Géza, Rózsa presszó, Siskov Ludmil, Stúdió K, Szentjóby Tamás, Tamkó Sirató Károly, Tolvaly Ernő, Tót Endre, Wolf Vostell

Archívumi elrendezésre, az elrendezett anyagok viszakereshetőségét biztosító adatok adatbázisba rögzítésére, a bibliográfiai feldolgozásra, a kutatók segítésére és kiszolgálására munkatársaink 2008-ban 1091 munkaórát, a szakmai gyakorlatot teljesítő gyakornokok pedig további 700 munkaórát fordítottak

További archívumi szakmai munka:

– Aktív anyaggyűjtés/dokumentálás
A progresszív kortárs művészeti kiállítások/események folyamatos figyelemmel kísérése és (fotó)dokumentálása, az Artpool tematikájába illő előadások, konferenciák hang-/videó dokumentálása

2008-ban 180 művészeti eseményről, ezen belül 17 előadásról/konferenciáról készítettünk fotó-, ill. videódokumentációt

– Videódigitalizálás
Folytattuk 2006-ban megkezdett videó-digitalizálási projektünket, melynek célja, az Artpool egyedülálló VHS videógyűjteményének digitalizálása és feldolgozás után, az újonnan bekerülő videódokumentumok, ill. az Artpool saját korábbi video8 és Hi8 felvételeinek dvd-re írása és kutathatóvá tétele.
A digitalizáláshoz kapcsolódóan folytattuk a videó-adatbázis feltöltését, mely jelenleg 1823 videó adatait tartalmazza, ezek részben művészeti események (kiállítások, megnyitók, előadások, performanszok) videódokumentumai, részben önálló videómunkák, kísérleti filmek.
A digitalizált videók 2008 végén aktualizált listája internetlapunkról elérhető:
artpool.hu/video/ (2008-as gyarapodás: a 630-766 számú dvd-k)

– Hanganyagok digitalizálása
Hosszas előkészületek után 2008-ban megkezdtük az Artpoolban őrzött többezer hanganyag beazonosítását és digitalizálását is.
A 2008 végéig digitalizált hanganyagok listája internetlapunkról elérhető
artpool.hu/sound/

A videóarchívum és a hangarchívum digitalizálására és dvd-k, cd-k készítésére, valamint ehhez kapcsolódó kutatómunkára (személyek, helyszínek beazonosítása) 2008-ban 1224 munkaórát fordítottak munkatársaink.

TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA, KÖNYVKIADÁS, SZAKMAI ELŐADÁSOK

Az Artpool több, az elmúlt 40 év kortárs magyar művészetét feldolgozó, valamint az ebben az időszakban jelentőssé vált új műfajokat elemző, hosszú távú kutatáshoz, kiállítás-előkészítéshez nyújt segítséget és biztosít, előzetes egyeztetés alapján, archívum- és könyvtárhasználati lehetőséget, illetve az archívumban fellelhető művekről reprodukciót, digitális másolatot.

Rövidebb távú saját kutatási feladatot jelentett az egyes kiállítások/események előkészítése (felsorolásukat lásd később), valamint a videó- és hangdokumentumok digitalizálása kapcsán a dokumentált események és személyek beazonosítása. Ezek a kutatások 2008-ban főleg Ray Johnsont, Robert Watts életművét, Tamkó Sirató Károlyt és a dimenzionizmust, a fluxus művészetet, valamint a 70-es és 80-as évek progresszív művészeti szcénájának az eseményeit érintették.

Az Artpool Művészetkutató Központban komolyabb kutatómunka csak előzetes kutatástámogatási kérelem benyújtásával, annak elfogadása után végezhető.

2008-ban befogadott és támogatott kutatási–oktatási projektek

// „A betűcivilizáció szétrobbantása” c. könyvhöz (Ráció Kiadó, Budapest, 2008) Szombathy Bálint (képzőművész, művészeti író) kutatása illusztrációs anyag céljából

// Határok innen és túl (irodalmi performanszok) – Bakk Ágnes (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, egyetemi szakdolgozat, magyar-teatrológia szak)

// Pierre és Ilse Garnier dokumentumai – Balint Anna kutatása előadásához (Colloque Pierre Garnier, 2008.03.06, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, szervező: Philipp Blondeau)

// Najmányi László és Molnár Gergely dokumentumai – Vida Viktor (ELTE BTK) kutatása

// a Stúdió K dokumentumai – Kelecsényi Krisztina kutatása szakdolgozatához (Veszprémi Egyetem, témavezető: Schuller Gabriella)

// Samizdat. Cooperation between underground artists from Poland, Hungary, Czechoslovakia and GDR – Patryk Wasiak kutatása PhD dolgozatához (Warsaw University)

// A művészkönyv és története – Szombathy Bálint (képzőművész, művészeti író) kutatása ljubljanai előadásához (Seminar knjiga umetnika, Centar i Galerija P74, Ljubljana, 2008. április 4.)

// Társadalmi és ifjúsági mozgalmak a késő Kádár-kori Magyarországon – Zerza Béla Zoltán kutatása szakdolgozatához (PPKE BTK Történelem Szak, témavezető: prof. Romsics Ignác)

// Montázs – montázselv elemzése a mozgóképhez kapcsolható jelentésrendszerek tükrében – Eke Mónika Tímea kutatása diplomamunkájához és szakdolgozatához (PTE-MK Festő szak, témavezető: Lengyel András)

// a Ludwig Múzeum Docent programjának résztvevői számára tartott előadáshoz performansz-videók – Balázs Kata (művészettörténész, Ludwig Múzeum)

// „Kiscelli Animációs esték” c. egyhetes eseményhez Háy Ágnes animációs filmjeinek kutatása – Gyömrei Anna (művészettörténész, Kiscelli Múzeum)

// Magyarország a Tiéd lehet / Hungary can be Yours kiállítás – Jasmina Tumbas (Duke University, PhD student) kutatása (témavezető: Kristine Stiles)

// Avantgárd film a 70-es évek Magyarországán – Lang Tamás kutatása szakdolgozatához (Nyugat-Magyarországi Egyetem BDF, Szombathely, szabad bölcsészet szak)

// „Performing Revolution: Cultural Opposition in Central + Eastren Europe in the 1980s” kiállításhoz (New York Public Library for the Performing Arts, 2009. november - 2010. Március) – Karen Burke (music librarian, New York Public Library for the Performing Arts) és Trever Hagen (CEU) kutatása

// Videopoetry, early works in this genre, including Nagy Pal series p’ART – Tom Konyves (artist, lecturer, University of Fraser Valley, Canada) kutatása

// A Spions zenekar – Mráz István (Szegedi Egyetem BTK, szabad bölcsészet/filmelmélet, filmtörténet szakirány) kutatása dokumentumfilm készítéséhez (producer: Dettre Gábor)

// „Within or without the people: Artists in subcultures in the GDR & Hungary” – Victoria Harms (PhD student, Europa Universität Viadrina, Frankfurt) kutatása PhD dolgozatához

// A punk és az új hullám Magyarországon, a punk perek – Vass Norbert egyetemi hallgató kutatása szakdolgozatához (PPKE BTK Történelem Szak, témavezető: Földesi Margit)

//International Situationniste et Attila Kotanyi – Tóth Laura egyetemi hallgató kutatása szakdolgozatához (ELTE BTK Francia Szak, témavezető: Tillmann József)

// Wolf Vostell: Autóbaleset c. képének elemzése – Juhász Anna egyetemi hallgató kutatása (ELTE BTK Szabad Bölcsészet - Művészettörténet szakirány, témavezető: Szőke Annamária)

// A balatonboglári Kápolnaműterem története – Deréky Pál (egyetemi tanár) kutatása előadássorozatához: Die Ungarische Neoavantgarde im Zentraleuropäischen Kontext (Univ. Wien, Institut für Europäischen und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, Abteilung Finno-Ugristik)

// Fanzinek – Klein László (könyvtáros, ELTE PPK könyvtár) kutatása a Fanzine.extra.hu oldalon általa közzétett digitális periodikagyűjtemény bővítéséhez

// Független művészeti helyszínek Budapesten 1989-2008 között – Katarina Sevic (IMPEX Művészeti Szolgáltató), Kálmán Rita (IMPEX, ACAX) kutatása A KÖNYV című kiadványukhoz

// Performance – Magony Zsófia kutatása szakdolgozathoz (PPKE BTK Esztétika Szak, témavezető: Zsávolya Zoltán)

// Erdély Miklós: Hadititok – Rohánszky Bence kutatása szemináriumi előadáshoz Peternák Miklós: Alkotói elemzés c. órájára (MKE Intermédia Tanszék)

// Maurer Dóra művészetpedagógiai tevékenysége – Király Judit PhD hallgató kutatása disszertációjához (ELTE BTK Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola, témavezető: Passuth Krisztina)

// East European Land Art – Maja Fowkes PhD student (University College London) kutatása disszertációjához

// Lakner László koncept munkássága – Fehér Dávid (egyetemi hallgató, ELTE BTK Művészettörténet Szak) kutatása

// DAAD művészeti ösztöndíjasok – Lukács Nóra egyetemi hallgató (ELTE BTK Művészettörténet Szak, témavezető: Szőke Annamária) kutatása szakdolgozatához (Magyarok Berlinben 1945 után)

// Szentjóby Tamás – Bényi Csilla (PhD hallgató, ELTE BTK Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola) kutatása Beke Lászlóhoz írt PhD dolgozathoz

// Underground művészeti helyszínek a Kádár-korszakban – Bényi Csilla (PhD hallgató, ELTE BTK Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola) kutatása disszertációjához (témavezető: Szőke Annamária)

// Az Aktuális Levél esztétikája és (mediális) archeológiája – Havasréti József (PhD, egy. adjunktus, PTE BTK Kommunikációs Tanszék) kutatása az AL 1983-85 között kiadott 11 számáról készülő tanulmányához

Jelentősebb szakmai kapcsolatok / együttműködések 2008-ban

Kutatási–oktatási együttműködések

// Részvétel a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszéke és az Erdély Miklós Alapítvány (EMA) által szervezett ERDÉLY 08|80 szemináriumon – az Artpoolt Fuchs Péter „Erdély Miklós, az Artpool és a CC (Creative Commons)” c. előadása képviselte

// Az Artpool, együttműködési szerződés keretében, speciális kutatási lehetőséget biztosít az alábbi doktori iskoláknak: PTE BTK Modernitás-PhD Kultúratudományi Doktori Programja (vezető: Niedermüller Péter) és ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programja (vezető: György Péter)

// Az ELTE Művészettörténeti Intézete doktori iskolája, az Artpool Művészetkutató Központ és az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete együttműködésével, Szőke Annamária (ELTE) irányításával 2006-ban beindult egy, a Fiatal Művészek Klubja történetét feldolgozó kutatási program, melynek során feldolgozásra kerülnek az FMK több mint 30 éves történetének Artpoolban található dokumentumai (fotók, videók stb.), a korabeli szervezőkkel interjúk készülnek és további dokumentumok kerülnek begyűjtésre és válnak a nyilvános kutatás számára elérhetővé.

// Az Artpool, együttműködési szerződés keretében, az ELTE BTK Esztétika és Művészettörténet szakos hallgatóinak, valamint a PPKE BTK Művészettörténet szakos hallgatóinak lehetőséget biztosít a kötelező szakmai gyakorlat letöltésére.

// 2005 óta biztosítunk féléves internship lehetőséget az Educational Abroad Program of the University of California keretében az ELTEn tanuló művészettörténet iránt érdeklődő diákoknak.

// 1998 óta az Artpool P60 művészeti tér ad otthont időről időre az ELTE BTK művelődéstörténeti szemináriumának (vezető: Szkárosi Endre), továbbá időről-időre dokumentációs vetítéseket, előadásokat tartunk magyar és külföldi egyetemista csoportoknak, művészettörténészeknek és egyéb szakmai közönségnek itthon és külföldön

Kutatási–Kiállítási együttműködések

Az Artpool Művészetkutató Központot fennállása óta folyamatosan keresik meg hazai és külföldi intézmények közös projektek (kiállítások, kiadványok, fesztiválok) tervével. Ezeknek az általában sok feladatot és előre nem tervezett kiadást jelentő, de egyben nagy erkölcsi hasznot is hozó megtisztelő felkéréseknek lehetőségeinkhez mérten kívánunk eleget tenni.
2008-ban több olyan kiállítás megvalósítását segítettük elő, melyhez komoly, részben az Artpoolban végzett kutatómunka is társult.

// Joan Harrison művészettörténet professzor (Long Island University) koordinálásával 2008 január 13-án „HistoRAY JOHNSON Fan Club Meeting” címmel egyszerre nyílt meg egy emlékkiállítás Ray Johnson valamikori lakóhelyén a New York-i Locust Valleyban, a Mistretta Galleries-ben, valamint Budapesten az Artpool P60-ban.

// A Vasarelly Múzeumban 2008. január 24-én megnyílt Koncept, koncepció, szemelvények c. kiállítás (kurátor: Maurer Dóra) kiállított műveinek/dokumentumainak egy részét az Artpool Művészetkutató Központ kölcsönözte.

// Az Olasz Kultúrintézet támogatásával valósulhatott meg Nicola Frangione hang-videó költészeti performansza az Artpool P60 kiállító terében.

// Az Artpool Művészetkutató Központot 2006 januárjában kereste meg a berlini Künstlerhaus Bethanien egy közös kiállítás tervével: Fluxus East. Fluxus Networks In Central And Eastern Europe. A kiállítás a hatvanas évektől jelentős fluxus mozgalom közép- és kelet-európai hatását, megnyilvánulását, a csoporthoz sorolható művészek tevékenységét kívánta bemutatni. A kiállítás egyik társrendezője és számos anyagának, dokumentumának kölcsönzője lett az Artpool Művészetkutató Központ. Az eredetileg tervezett helyszínek: Berlin (2007. szeptember-október), Vilnius (2007. november- 2008. január), Krakkó (2008. február-március) és végül Budapest lett volna (2008. április-május). A nagy érdeklődést kiváltó kiállítást azonabn azóta további helyszínekre is meghívták: Tallinn 2008. szeptember-november, Koppenhága 2009. március-május, Oslo 2010 október-december. A vándorkiállítás 2008 tavaszi Ludwig Múzeum-beli bemutatóján számos további Artpool szervezésű fluxus projekt is látható volt.

// A budapesti Fluxus East kiállítással párhuzamosan rendeztük meg az Artpool P60-ban Robert Watts: Flux Med kiállítását az Artpool és a fluxus, a bécsi akcionizmus és a vizuális költészet nagy mecénása, Francesco Conz és az Archivio F. Conz együttműködéseként. A kiállítás teljes anyaga Francesco Conz adományaként az Artpool gyűjteményébe (és letétként a Szépművészeti Múzeumba) került.

// A Kiscelli Animációs esték c. egyhetes eseményhez az Artpool kölcsönözte Háy Ágnes animációs filmjeinek teljes gyűjteményét

// A Mennyei Béke 1919-2008 címen a berlini Collegium Hungaricum Moholy Nagy galériájában megrendezett, s az Artpool által is támogatott kiállításon Galántai György 1993-ban készült „Kultúrdomb” című filmje is látható volt.

// Az Artpool P60-ban került megrendezésre az 1. Kis Magyar Metró Biennálé, az MKE Maurer Dóra – Radák Eszter osztályának igen sikeres multimédia kiállítás-projektje.

Könyvkiadások 2008-ban

In the Spirit of Marcel Duchamp - Marcel Duchamp 120. születésnapja alkalmából kiadtuk a Galántai György (Artpool) és György Péter (ELTE Esztétika Tanszék) által szervezett 1987-es Marcel Duchamp Szimpozion anyagát, valamint a kiállítást és koncerteket, illetve a fennmaradt dokumentumokat megörökítő katalógust.

A budapesti Fluxus East kiállításhoz kapcsolódóan megjelentettük egy hiánypótló szöveggyűjteményt: FLUXUS. Interjúk, szövegek, események – esetek címmel (Artpool Művészetkutató Központ – Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2008, 350 p.) valamint a Robert Watts. Flux Med című kiállítás katalógusát (Artpool Művészetkutató Központ, 2008, 48 p., magyar-angol – Geoffrey Hendricks és Larry Miller forrás értékű tanulmányaival és részletes bibliográfiával).

Elkészült Tamkó Sirató Károly: A dimenzionizmus I. albuma c. könyvének online verziója. A kötet teljes nyomtatott kiadását 2009-re tervezzük.

Az év során több magyar és külföldi kiadvány/cikk készült az Artpool támogatásával, elsősorban az archívumban őrzött fotóanyag felhasználásával (lásd a 2008-as bibliográfiát).

Kutatói ösztöndíjak / szakmai gyakorlat

Az Artpool Alapítvány kutatói/projekt ösztöndíjasa volt 2008-ban: Havasréti József („Az Aktuális Levél esztétikája és (mediális) archeológiája” c. tanulmányának megírásához)

Az Artpool Művészetkutató Központban 2008-ban szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítottunk az alábbi egyetemi hallgatóknak: Irish Pearl Del Rosario (University of California, Los Angeles; internship), Reischl Zsófia, Katona Linda (PPKE BTK Esztétika-Kommunikáció Szak), Kotun Viktor (ELTE BTK, Esztétika, Kommunikáció Szak), Unyatinszki Anna, Török Tünde, Lengyel Fruzsina (ELTE BTK, Művészettörténet Szak), Balogh Eszter (ELTE BTK, Újságirás-Média szak), Bódi Lóránt (ELTE BTK, Kommunikáció, médiatudomány szakirány), Péntek Marianna (Veszprémi Egyetem BTK, Színháztörténet szak)

A szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel való foglalkozást és részükre egy valóban komoly, a jövőben jól hasznosítható kigészítő tudásanyag átadását igen fontosnak tartjuk.

A gyakornokok, illetve önkéntesek munkájának szervezésével, a feladatok megbeszélésével, a betanítással és együttes munkával, illetve a gyakornokok munkájának ellenőrzésével archivistánk 2008-ban öszesen 152 munkaórát töltött.

INTERNET INFORMÁCIÓS ANYAG

www.artpool.hu

Az Artpool interneten elérhető információja egyedülálló a művészeti intézmények körében. A lapjainkon onl-line elérhető magyar és angol nyelvű kiadványok, tanulmányok, cikkek száma évről-évre bővül. Számos, részben a 80-as években bemutatott kiállítás és dokumentumai (reprodukciók, fotók, hang- és videóanyagok) tekinthetők meg.

2008 során az Artpool művészeti eseményeihez kapcsolódóan több teljesen új művészeti internet-site készült el jelentős művészettörténeti információs forrásanyaggal és képanyaggal (az elkészült lapok az egyes kiállításokhoz kapcsolódóan érhetők el a www.artpool.hu portálon).

Már meglévő lapjainkat folyamatosan tovább bővítjük, újabb képek és szövegek és számos hangdokumentum publikálásával. Lapjaink nézettsége – a nyilvánosan is elérhető webstatisztikánk alapján – folyamatosan növekszik. 2008-ban a naponta átlag 2200 internetes megkeresés során a megnézett lapok száma naponta 9000 és 14000 között váltakozott. Az Artpool szerverét a tökéletes elérhetőség érdekében a SZTAKI szervertermében bér-hostingoljuk.

Internet-lapjaink tartalmi előkészítésével fejlesztésével, valamint a weblapok technikai kivitelezésével, programozásával, fejlesztésével munkatársaink 2008-ban összesen 2400 munkaórát töltöttek.

Eseményeinkről és rendezvényeinkről rendszeresen postai és email meghívókat, hírleveleket küldünk, mellyel közvetlenül 1815 magyar és 870 külföldi címet érünk el. Híreinket számos online levelező lista és magazin is átveszi.

(összeállította: Klaniczay Júlia)

Szakmai gyakorlat, önkéntes munka az Artpoolban