Kivonat az Artpool Művészetkutató Központ
2010 évi szakmai beszámolójából

[Bővebb képes beszámoló éves eseményeinkről]

2010 az Artpool nemzetközi presztizsének nagy növekedését hozta. Gyűjteményünk adományok révén jelentős, az 1980-as évekből származó kapcsolatművészeti és mail art művekkel gyarapodott. Az év során szakmai látogatáson több szakembert, köztük a New Yorki Museum of Modern Art vezető kurátorainak 9 fős csoportját fogadtuk intézményünkben. Mindeközben fokozódó anyagi nehézségekkel és súlyos munkaerőhiánnyal küzdve folytattuk – a tőlünk megszokott színvonalon – gyűjtő/dokumentáló, kutató- és dokumentumfeldolgozó munkánkat, fogadtuk napi rendszerességgel a kutatókat, segítettük több kiállítás megvalósulását, fejlesztettük információs weblapjainkat.

A 2010-ben még átmenetinek remélt forrásmegvonás idején erőforrásainkat továbbra is azokra a tevékenységekre és szolgáltatásokra koncentráltuk, melyekkel az Artpool mind magyarországi, mind pedig nemzetközi viszonylatban egyedülálló: ezek a kutatási/kiállítási együttműködések, a forrásgyűjtés és publikálás.

Saját tanulmányi kiállítási tevékenységünket és önálló szervezésű művészeti eseményeinket – a nagy háttér kutatási igényük és anyagi valamint humán erőforrásaink szűkössége miatt átmenetileg visszafogtuk. Sokat haladtunk viszont az archívumi feldolgozó és digitalizáló munkában.

Az év során megkezdtük egy, az Artpool 30 éves tevékenységét összefoglaló forráskiadvány előkészítését, melynek 100 oldalas kronológia fejezete 2010 végén egy önálló kiadványban is megjelent.

Nem csak számunkra jelentős az elmúlt 30 év feldolgozása, a művészeti élet korabeli szereplői és eseményei iránt hihetetlenül nagy a nemzetközi kutatói érdeklődés – melynek kielégítését is elsődleges feladatunknak tekintettük.

Az Artpool 2010-ben 3 fő- és 3 részmunkaidős (ebből két közhasznú munkás) munkatárssal rendelkezett: a két alapítón (igazgató és a művészeti vezető) kívül egy művészettörténész archivista, valamint részmunkaidőben egy archívumi asszisztens, egy web-programozó és egy pénzügyi asszisztens tevékenysége áll az alábbiakban felsorolt szakmai teljesítmény mögött, melyre – úgy gondoljuk – ezévben is büszkék lehetünk.

Az év során munkánkat alkalmanként egy további ösztöndíjas archívumi asszisztens és több, szakmai gyakorlatát nálunk töltő egyetemista is segítette.

KIÁLLÍTÁSOK, BEMUTATÓK, ELŐADÁSOK
(Önálló szervezés vagy jelentős előkészítő munkát igénylő együttműködés/részvétel)

2010-ben jelentősebb előkészítő szakmai munkát igényelt a Kapolcsi Művészetek Völgye keretében bemutatott és komoly sikert aratott „A 69 éves fiatalok fesztiválja” c. videóvetítéses kiállítás-eseményünk.

a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz egy virtuális projekttel kapcsolódtunk: „Magyarország + Dánia (a végeredmény: n+1)”

Norvégiában is bemutatásra került a jelentős Artpool részvétellel megvalósult Fluxus East – Fluxus hálózatok Közép-Kelet-Európában kiállítás (Henie Onstad Art Center, Oslo), Lengyelországban pedig a GENDER CHECK. A nemi kérdés – nőiesség és férfiasság a kelet-európai művészetekben / Femininity and Masculinity in the Art of eastern europe (ZACHETA, Varsó)

Az 1983-85 között kiadott Aktuális Levél 11 számával részt vettünk a Hungry Man, Reach for the Book. It is a Weapon! / Éhes ember, fogd a könyvet, ez fegyver! (Printed Matter, New York) kiállításon, valamint kutatással, anyagkölcsönzéssel támogattuk a Kép / Vers, vizuális és konkrét koltészet (Vasarely Múzeum, Budapest), a Promises of the Past. A Discontinuous History of Art in Former Eastern Europe (Centre Pompidou, Paris) és a Pauer: Pszeudo 40/70 (MTA Képtár, Budapest) kiállításokat.

>> A művészeti események részletes listája

A kiállítások előkészítésével (koncepció, kutatás, anyaggyűjtés, nemzetközi kapcsolattartás, szervezés), megvalósításával (technikai kivitelezés, installálás, asszisztencia stb.) és dokumentálásával munkatársaink 800 munkaórát töltöttek.

ARCHÍVUM, KÖNYVTÁR, GYŰJTEMÉNYEK

Az Artpool könyvtára, archívuma és gyűjteményei 2010-ben is számos fontos dokumentummal (meghívók, plakátok, katalógusok, folyóiratok, videó- és hanganyagok), közel 100 új szakkönyvvel, művészkönyvvel és számos további eredeti művel, gyarapodott – nagyrészt adományoknak, cserekapcsolatainknak, intenzív külföldi levelezésünknek és nemzetközi projektjeinknek köszönhetően.

Kiemelkedő gyarapodást jelent 2010-ben
– Peter Haining az általa a skóciai Dundee-ben létrehozott Attic Archive 1980-as években szervezett nemzetközi kapcsolatművészeti projektjeit és aktivitását dokumentáló, több száz munkát, levelezést, hang- és videódokumentumot tartalmazó nyolc nagy kartondoboznyi anyagát adományozta az Artpoolnak.

– Mario Lara, szintén az 1980-as években aktív san diegói építész-networker, korabeli aktivitásának dokumentumait és sok eredeti munkáját adományozta az Artpoolnak.

– a videóarchívumunk a „Videóvilág” és „Médiamix” (Kopper Judit, MTV – Fríz) 77 adásával és a műsorok sajtó és reklámanyagával gyarapodott Kopper Judit adományaként (a C3 technikai segítségével, az Artpool–C3 cserekapcsolat keretében).

– Francis Van Maele, az írországi Redfoxpress művészkönyvek kiadója „C’est mon dada” ... kispéldányszámú nemzetközi művészkönyv-sorozatának első 35 darabját küldte el Artpool kiadványokért cserébe.

Az archívum és könyvtár állománya jelenleg több mint 450 folyóméternyi archívumi anyag, ebből az 1960-as évek óta kiadott mintegy 12 ezer kötetnyi könyv, katalógus, kiadvány, több mint ezer művészeti folyóirat számai, 1600 darab, kb. 2300 ezer órányi digitalizált dokumentum- és művészvideó, illetve -dvd, több mint 2 ezer, részben digitalizált hangdokumentum, 15 ezer fotó/dia/negatív, 2500 művészeti plakát/poszter. Az Artpoolban összesen 6800 (ebből 1800 magyar, 5000 külföldi) művész, művészcsoport vagy művészeti intézmény dokumentációja, információs anyaga kutatható.

A kutatást folyamatosan bővülő számítógépes nyilvántartás segíti. A 10500 adatot tartalmazó bibliográfia adatbázisban a témák, ill. keresőszavak alapján nem csak az Artpoolban fellelhető egyes kiadványok, hanem a bennük publikált fontosabb tanulmányok, folyóiratcikkek is megtalálhatók.

Külön adatbázis tartalmazza az Artpool archívumában kutatható hanganyagok, videókazetták/dvd-k, művészkönyvek és folyóiratok adatait, valamint az Artpoolban dokumentált és kutatható művészeti események kronológiáját (7900 record).

Szakmai kapcsolatok

Az Artpool Művészetkutató Központ nemzetközileg is egyedülálló intézménye (archívuma és gyűjteményei) rendszeresen célpontja a Magyarországon megforduló, az Artpool által lefedett témákban érdekelt intézményvezetőknek, kurátoroknak, művészettörténészeknek, művészeknek. 2010-ben először látogattak az Artpoolba többek között: Misko Suvakovic (University of Arts in Belgrade), Simon Lewandowski (School of Fine Art, History of Art and Cultural Studies, University of Leeds), Sven Spieker (University of California, Santa Barbara), Daria Pyrkina (Moszkvai Egyetem), valamint Christophe Cherix, Juliet Kinchin, Barbara London, Christian Rattemeyer, David Senior (Museum of Modern Art, New York)

A már korábban is meglévő könyvtári cserekapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk és bővítjük. 2010-ben az alábbi intézményektől kaptunk kiadványokat és adtunk cserébe fontos magyar kiadványokat: Műcsarnok, Ludwig Múzeum, Dokumenta Archiv (Kassel), Essl Gyűjtemény (Bécs), MUMOK (Bécs), Kunsthalle Friedericianum (Kassel), Studienzentrum für Künstlerpublikationen / ASPC (Bréma), Editions Al Dante (Marseille), Biblioteca Poletti (Modena).

Kutatószolgálat

2010-ben kiemelkedően nagy volt az érdeklődés az Artpool archívumában található dokumentumok iránt a magyar és külföldi kutatók (elsősorban Phd dolgozatot írók, ill. már tudományos fokozattal rendelkező kutatók) körében. Ez egyrészt folyamatos visszajelzés munkánk hasznosságáról, másrészt az Artpool egyetlen archivistája számára igen nehezen ellátható feladatot jelent.
A nagyobb és személyes kutatások mellett napi rendszerességgel foglalkozunk a világ minden tájáról érkező emailes és telefonos megkeresések, kérdések megválaszolásával, cikkekhez adatok pontosításával, megadásával, illusztrációs anyagok küldésével, közlési engedélyek beszerzésével stb.

2010-ben 202 alkalommal keresték fel kutatók személyesen az Artpoolt (gyakran napi kettőt, de volt hogy egyszerre 3-4 kutatót is fogadtunk). A kutatók (66 magyar és 10 külföldi) főként egyetemisták (művészettörténet és esztétika szakos BA, MA, alap-, ill. PhD-képzésben résztvevő hallgatók, továbbá a MOME és az MKE hallgatói), illetve művészek, művészettörténészek, művészeti írók, kurátorok, egyetemi tanárok voltak. A külföldi kutatók Franciországból, Oroszországból, az Egyesült Államokból, Írországból, Észtországból, Lengyelországból és Latin Amerikából érkeztek.

Az év során a leginkább kutatott témák voltak:

– az archívumból: Bán András Avantgárd Múzeuma, elektrografika (Árnyékkötők), a Balatonboglári Kápolnaműterem kiállításai és fotódokumentumai, a magyar neoavantgárd, body art a magyar művészetben, performansz művészet a 70-es években, Molnár Gergely filmes írásai, szerb-magyar művészeti kapcsolatok, művészet és építészet a 70-es években Kelet Európában, nők részvétele a magyar neoavantgárdban, 1968 és a képzőművészet (második nyilvánosság), „R” kiállítás, a Bercsényi Klub kiállításai, Iparterv és Szürenon, Fiatal Művészek Klubja eseményei, Tendenciák kiállítások, public art projektek, alternatív/szamizdat folyóiratok, Artpool projektek és kiadványok

– a videóarchívumból: Az Idegen szép c. kiállítássorozat videódokumentuma, BBS kísérleti filmek, a Balatonboglári Kápolnaműteremmel kapcsolatos archív videó- és dokumentumfelvételek, Erdély Miklós filmek, Europe against the current c. alternatív fesztivál és vásár, Amszterdam, 1989, Galántai György videók, Gerber Pál kiállítások videódokumentumai, költészeti performanszok, Háy Ágnes filmjei, Ladik Katalin, Hajas Tibor, az INDIGO csoport, Kele Judit videómunkái, feLugossy László performanszok, Magyarország a tiéd lehet / Hungary Can Be Yours kiállítás videódokumentumai, Maurer Dóra videómunkák és Kreativitás – Vizualitás, Beke László – Maurer Dóra: Nézetek, Nézetek – Appendix, Orfeo csoport, Pauer – Pseudo, Polifónia videódokumentuma, public art estek, Szkárosi Endre videódokumentumok, az 1980-as és 90-es évek televízióból felvett kulturális műsorai, Tót Endre: Joys, Tóth Gábor videódokumentumai, Törvénytelen muskátli, az Artpool 1995-ös performansz kutatási évének előadásai

– a hangarchívumból: Galántai György hanganyagai, Artpool Rádió, Hajas Tibor archív hangfelvételei

– a könyvtárból: body art, elektronikus művészetek, experimentális fotó, experimentális költészet, fluxus, élő folyóiratok, hanginstalláció, hangköltészet, koncept, installációs művészet, environment art, fanzine, kísérleti film, gender, happening, helyspecifikus installációk, irodalom, koncept art, könyvmunka, kultúrpolitika, land art, mail art, művészkönyv, művészetelmélet, network, nőművészet, performansz, pop art, public art, stencil – street art – graffiti, színház, szituacionista internacionálé, videóművészet, vizuális költészet, zene (új hullám)

– a plakátgyűjteményből: elsősorban az 1970-es 80-as évek underground koncertplakátjai

A leginkább kutatott személyek, csoportok voltak:
Árnyékkötők, Attalai Gábor, Bakos Zoltán, Black Market, Henri Chopin, Dobai Péter, Drozdik Orsolya, efZámbó István, Erdély Miklós, feLugossy László, Galántai György, Gerber Pál, Gyetvai Ágnes, Hajas Tibor, Halas István, Halász Péter, Hámos Gusztáv, Haraszty István, Háy Ágnes, Hejettes Szomlyazók, Hencze Tamás, Inconnu csoport, Iparterv, Jovánovics György, Dobrica Kamperelic, Kele Judit, Kovács István, Ladik Katalin, Lantos Ferenc, Lois Viktor, Slavko Matkovic, Maurer Dóra, Molnár Gergely, Monty Cantsin, Nagy Kriszta, Németh Hajnal, Nam June Paik, Pauer Gyula, Pécsi Műhely, Perneczky Géza, Pinczehelyi Sándor, Arnulf Rainer, Rajk László, Spiritus Noister, Sugár János, Szentjóby Tamás, Szépfalvi Ágnes, Szilágyi Lenke, Szirtes János, Szkárosi Endre, Szombathy Bálint, Szürenon, Th'Dim, Tóth Gábor, Türk Péter, Új Hölgyfutár, Várnai Gyula, Wolf Vostell, Peter Weibel, zenekarok (Balaton, Bizottság, Bp. Service, CPG, Európa Kiadó, Kex, Természetes Vészek Kollektíva, Tudósok, URH, VHK)

Archívumi elrendezésre, az elrendezett anyagok viszakereshetőségét biztosító adatok adatbázisba rögzítésére, a bibliográfiai feldolgozásra, a kutatók segítésére és kiszolgálására munkatársaink 2010-ben 1424 munkaórát, a szakmai gyakorlatot teljesítő gyakornokok pedig további 450 munkaórát fordítottak

További archívumi szakmai munka:

– Aktív anyaggyűjtés/dokumentálás
A progresszív kortárs művészeti kiállítások/események folyamatos figyelemmel kísérése és (fotó)dokumentálása, az Artpool tematikájába illő előadások, konferenciák hang-/videó dokumentálása.

2010-ben 132 aktuális művészeti eseményről, ezen belül 41 előadásról/konferenciáról készítettünk fotó-, ill. videódokumentációt.

– Videódigitalizálás
2006-ban megkezdett és azóta folyamatos videó-digitalizálási projektünk, melynek célja, a már digitalizált egyedülálló VHS videógyűjteményünk után, az újonnan bekerülő videódokumentumokon kívül az Artpool többszáz saját korábbi video8 és Hi8 felvételeinek dvd-re írása és kutathatóvá tétele.
A digitalizáláshoz kapcsolódóan folytattuk a videó-adatbázis feltöltését, mely jelenleg 2256 videó adatait tartalmazza, ezek részben művészeti események (kiállítások, megnyitók, előadások, performanszok) videódokumentumai, részben önálló videómunkák, kísérleti filmek.
A digitalizált videók 2010 végén aktualizált listája internetlapunkról elérhető:
artpool.hu/video/

– Hanganyagok digitalizálása
2010-ben is folytattuk az Artpoolban őrzött többezer hanganyag 2008-ban megkezdett beazonosítását és digitalizálását.
A 2010 végéig digitalizált hanganyagok listája internetlapunkról elérhető:
artpool.hu/sound/

A videóarchívum és a hangarchívum digitalizálására és dvd-k, cd-k készítésére, valamint ehhez kapcsolódó kutatómunkára (személyek, helyszínek beazonosítása) 2010-ben munkatársaink 1033 munkaórát fordítottak. A hanganyagok digitalizálására, Tölgyes László külső munkatársunk további 200 óra stúdiómunkát fordított.

TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA, KÖNYVKIADÁS, SZAKMAI ELŐADÁSOK

Az Artpool több, az elmúlt 40 év kortárs magyar művészetét feldolgozó, valamint az ebben az időszakban jelentőssé vált új műfajokat elemző, hosszú távú kutatáshoz, kiállítás-előkészítéshez nyújt segítséget és biztosít, előzetes egyeztetés alapján, archívum- és könyvtárhasználati lehetőséget, illetve az archívumban fellelhető művekről reprodukciót, digitális másolatot.

Az Artpool Művészetkutató Központban külső kutató komolyabb kutatómunkát csak előzetes kutatástámogatási kérelem benyújtásával, annak elfogadása után végezhet.

Saját – könyvkiadásainkhoz kötődő – kutatási feladatot jelentett 2010-ben Tamkó Sirató Károly Dimenzionista Albumának a rekonstrukciója, valamint az Artpool 30 éves tevékenységét bemutató részletes kronológia és bibliográfia összeállítása. A videó- és hangdokumentumok digitalizálása kapcsán a dokumentált események és személyek beazonosítása igényel folyamatos kutatómunkát.

2010-ben befogadott és támogatott kutatási projektek voltak:

// Mnemonic Transfer: History across Television, Cinema and Museum – Strausz László (teaching fellow, University College, London) kutatási projektje

// Strukturalismusrezeption in der Ungarischen Konzeptkunst. Zwei Beispiele: Dóra Maurer und Miklós Erdély – Szántó Ildikó kutatása MA szakdolgozatához (Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät III, Institut für Bild- und Kunstgeschichte, Berlin, témavezető: Susanne von Falkenhausen, Wessely Anna)

// A fotográfia szerepe a magyar neoavantgárdban – Perenyei Mónika művészettörténész (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest) kutatása tanulmányához

// A képzőművészeti fotográfia mediális kérdései – Perenyei Mónika művészettörténész (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest) kutatása tanulmányához

// Médiumspecifikus alkotói elgondolások Magyarországon – Perenyei Mónika művészettörténész (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Budapest) kutatása tanulmányához

// Mítosz és rituálé a performanszművészetben – Hadi Barbara kutatása BA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Szabad Bölcsészet: Esztétika-Művészettörténet, Budapest, témavezető: dr. Pálfalusi Zsolt)

// Body Art in Hungary – Jan Elantkowski kutatása szemináriumi dolgozatához (Adam Mickiewicz University in Poznan, Department of Art History, témavezető: dr. hab. Agata Jakubowska)

// Yves Klein művészetének helye a XX. százdai esztétika történetében – Bergmann Ágnes kutatása BA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Szabad Bölcsészet: Esztétika szakirány, Budapest, témavezető: dr. Pálfalusi Zsolt)

// Szilágyi Lenke fotóművészete az 1980-as években. Szilágyi Lenke képtípusai – Vass Júlia kutatása BA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Szabad Bölcsészet: Művészettörténet szakirány, Budapest, témavezető: dr. Rényi András, Szilágyi Sándor)

// A performansz és filmes irányvonalai Magyarországon az 1960-80-as években – Horányi Anna kutatása MA szakdolgozatához (PPKE-BTK, Esztétika-Kommunikáció szak, Pilisborosjenő, témavezető: Dér András)

// Anyaggyűjtés a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban megrendezendő Gerber Pál retrospektív kiállításhoz – Oltai Kata művészettörténész (Ludwig Múzeum, Budapest) kutatása

// Könyvtervezés, könyvművészet, könyvesztétika – Vilcsek Andrea kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Esztétika-Magyar szak, Budapest, témavezető: Csordás Gábor)

// A hang és a költészet viszonyának alakulása a XX. század olasz irodalmában – Matykó Károly kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Olasz szak, Budapest, témavezető: dr. Szkárosi Endre)

// Avantgarde zenei kultúra Magyarországon az államszocializmusban – Sófalvi Szilvia kutatása szemináriumi dolgozatához (ELTE-TÁTK, Szociológia szak, Budapest, tanár: Bíró Judit)

// Az első magyarországi happening, kultúrpolitika – Fejes Veronika kutatása MA szakdolgozatához (PE Színháztudományi szak, Veszprém, témavezető: Huber Beata)

// Identitás-partitúra (Ladik Katalin) – Paréj-Nagy Mária kutatása MA szakdolgozatához (SZTE-BTK, Magyar szak, Szeged, témavezető: dr. Virág Zoltán)

// Önnarratíva változások egy életműben (Ladik Katalin) – Paréj-Nagy Mária kutatása szakdolgozatához (SZTE-BTK, kommunikáció szak, Szeged, témavezető: dr. Ivaskó Lívia)

// Akusztikus elemeket tratalmazó installációk 1988-tól napjainkig – Kis Judit kutatása, cél: egy kurátori statement írása egy fiktív kiállításhoz (Szoboszlai János „Kiállításrendezési gyakorlat” kurzus zárófeladata, MKE, Intermédia/Képzőművészet-Elmélet szak, Budapest)

// Dobai Péter korai munkássága – Morsányi Bernadett PhD kutatása (ELTE-BTK, Legújabbkori Magyar Irodalom Doktori Iskola, Budapest, témavezető: Szabó B. István, Schein Gábor)

// A public art kortárs problémái Magyarországon (munkacím) – Kovács Anna Franciska kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Esztétika szak, Budapest, témavezető: Nagy Edina)

// Új szenzibilitás – Wéber Zsófia kutatása BA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Budapest, témavezető: dr. Rényi András)

// Magyar pop- és rockzene irodalom- és kultúrtörténete 1960-1990 – Domán Csaba PhD kutatása (ELTE-BTK, XX. sz. Magyar Irodalomtörténet, Budapest)

// Artistic and Cultural practices in Hungary (mainly Budapest) during the 80s. (Focus on cultural organizations, such as FMK, and events, analizing their repercussions in the public / non public life. – Juliane Debeusscher kutatása (a CNAP – Centre National des Arts Plastiques, Ministère de la Culture, Paris kutatói ösztöndíjával)

// A mai magyar performansz speciális kérdései – Perczel Júlia kutatása BA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Művészettörténet szak, Budapest, témavezető: dr. Rényi András, konzulens: Szőke Annamária)

// A Magyar Universitas Program feldolgozása – Szilágyi Zsuzsanna kutatása MA szakdolgozatához (ELTE-BTK, Művészettörténet szak, Budapest, konzulens: Szőke Annamária)

// Attalai Gábor művészete – Fehér Dávid művészettörténész (Szépművészeti Múzeum, Budapest) kutatása tanulmányához

// „JELEK” a Balatonboglári Kápolnatárlatok kiállításain, fiktív tanulmányi kiállítás formájában való feldolgozás – Rechnitzer Zsófia, Feigle Nóra és Lukács Viola féléves kutatási projektje (MKE, Képzőművészet-elmélet szak, Budapest, Kurátori alapismeretek kurzus, tanárok: Szoboszlai János, Lázár Eszter )

// Bürokratikus formulák a kortárs képzőművészetben – Székely Katalin művészettörténész (Ludwig Múzeum, Budapest) kutása Kállai Ernő kutatói ösztöndíjas programja keretében

// Hajas Tibor szépirodalmi munkásságának kanonizációs lehetőségei – Fodor Györgyi kutatása MA szakdolgozatához (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Magyar nyelv és irodalom magiszteri képzés, témavezető: dr. Selyem Zsuzsa)

// Adatgyűjtés és -feldolgozás a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban készülő Hajas Tibor Archívum számára, mely a tervek szerint online módon is elérhető lesz – Székely Miklós muzeológus (Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest) kutatása

Kutatási–oktatási–kiállítási–publikációs együttműködések

Hosszú távú együttműködések

– Az Artpool, együttműködési szerződés keretében, speciális kutatási lehetőséget biztosít az alábbi doktori iskoláknak: PTE BTK Modernitás-PhD Kultúratudományi Doktori Programja (vezető: Niedermüller Péter) és ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programja (vezető: György Péter)

– Az ELTE Művészettörténeti Intézete doktori iskolája, az Artpool Művészetkutató Központ és az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete együttműködésével, Szőke Annamária (ELTE) irányításával 2006-ban beindult egy, a Fiatal Művészek Klubja történetét feldolgozó kutatási program, melynek során feldolgozásra kerülnek az FMK több mint 30 éves történetének Artpoolban található dokumentumai (fotók, videók stb.), a korabeli szervezőkkel interjúk készülnek és további dokumentumok kerülnek begyűjtésre és válnak a nyilvános kutatás számára elérhetővé.

– Az Artpool, együttműködési szerződés keretében, az ELTE BTK Esztétika és Művészettörténet szakos hallgatóinak, valamint a PPKE BTK Művészettörténet szakos hallgatóinak lehetőséget biztosít a kötelező szakmai gyakorlat letöltésére.
– 2005 óta biztosítunk féléves internship lehetőséget az Educational Abroad Program of the University of California keretében az ELTEn tanuló művészettörténet iránt érdeklődő diákoknak.

– 1998 óta az Artpool P60 művészeti tér ad otthont időről időre az ELTE BTK művelődéstörténeti szemináriumának (vezető: Szkárosi Endre), továbbá időről-időre dokumentációs vetítéseket, előadásokat tartunk magyar és külföldi egyetemista csoportoknak, művészettörténészeknek és egyéb szakmai közönségnek itthon és külföldön (ezek felsorolását részletesen lásd a honlapunkon)

Eseti / projekt együttműködések 2010-ben

1. Egyetemi órák/előadások

– együttműködés a CEU Department of History Approaches to Counter-Cultural Movements in East-Central Europe, 1960-1990 szemináriumával (videodokumentálás)

2. Könyvkiadás, publikációk

– Többéves kutatómunka eredményeképp megjelentettük a Magyar Műhely Kiadóval együttműködésben Tamkó Sirató Károly: A Dimenzionista Manifesztum története c. kötetét.
– Az Artpool harminc éves történetét feldolgozó kutatómunka keretében megjelent az Artpool 30 kronológia, 1979–2009 c. százoldalas kronológia–bibliográfia kiadvány
– Az év során több magyar és külföldi kiadvány/cikk készült az Artpoolban végzett kutatásra támaszkodva, ill. az archívumban őrzött fotóanyag felhasználásával (lásd a 2010-es bibliográfiát).
– Az Artpool archívuma rendszeresen támogatja a Balkon folyóiratot az egyes írásokhoz szükséges dokumentum-, kép- és fotóanyaggal.
– Folyamatban van Molnár Gergely filmművészeti írásainak kiadásra előkészítése a SZTE-BTK Modern Magyar Irodalomtudományi tanszék, az Apertura folyóirat és az Artpool együttműködésében

3. Kiállítások
Az Artpool Művészetkutató Központot fennállása óta folyamatosan keresik meg hazai és külföldi intézmények közös projektek (kiállítások, kiadványok, fesztiválok) tervével. Ezeknek az általában sok feladatot és előre nem tervezett kiadást jelentő, de egyben nagy erkölcsi hasznot is hozó megtisztelő felkéréseknek lehetőségeinkhez mérten kívánunk eleget tenni.

2010-ben is több olyan kiállítás megvalósítását segítettük elő (kutatással, dokumentum-, fotó-, műtárgy-kölcsönzéssel), melyhez komoly, részben az Artpoolban végzett kutatómunka is társult.

Felsorolásukat lásd a beszámoló elején a „kiállítások, bemutatók, előadások” pontban.

Kutatói ösztöndíjak / szakmai gyakorlat

Az Artpool Alapítvány kutatói ösztöndíjasai voltak 2010-ben: Greskovics Eszter és Pelczer Dóra egyetemi hallgatók (Tóth Gábor gyűjteményének feldolgozása) és Kotun Viktor PhD hallgató (művészkönyvek katalogizálása).

Az Artpool Művészetkutató Központban 2010-ben szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítottunk az alábbi egyetemi hallgatóknak:
Pelczer Dóra, Ruszty László (Kaposvári Egyetem Művészeti Kar, Fotoművészeti Tanszék), Greskovics Eszter (ELTE BTK Művészettörténet szak), Erdei Rebeka, Nagy Annamária (PTE-BTK, Művészettörténet szak)

A szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel való foglalkozást és részükre egy valóban komoly, a jövőben jól hasznosítható kigészítő tudásanyag átadását igen fontosnak tartjuk.

A gyakornokok, illetve önkéntesek munkájának szervezésével, a feladatok megbeszélésével, a betanítással és együttes munkával, illetve a gyakornokok munkájának ellenőrzésével archivistánk 2010-ben öszesen 153 munkaórát töltött.

INTERNET INFORMÁCIÓS ANYAG

www.artpool.hu

Az Artpool interneten elérhető információja egyedülálló a művészeti intézmények körében. A lapjainkon online elérhető magyar és angol nyelvű kiadványok, tanulmányok, cikkek száma évről-évre bővül. Számos, részben a 80-as években bemutatott kiállítás és dokumentumai (reprodukciók, fotók, hang- és videóanyagok) tekinthetők meg.

2010 során folytattuk az „internet kor” előtti Artpool események feldolgozását és közzétételét, az online kutatható dokumentumok bővítését és lehetőleg minden lap angol fordítását: több teljesen új művészeti internet-site készült el jelentős művészettörténeti információs forrásanyaggal és képanyaggal (az elkészült lapok az egyes kiállításokhoz kapcsolódóan érhetők el a www.artpool.hu portálon).

Már meglévő lapjainkat technikailag fejlesztjük és folyamatosan tovább bővítjük, újabb képek és szövegek és számos hang– és videódokumentum publikálásával.

Lapjaink nézettsége folyamatosan magas: a nyilvánosan is elérhető webstatisztikánk alapján 2010-ben a naponta átlag 1500-2000 internetes megkeresés során a megnézett lapok száma naponta 8000 és 10.000 között váltakozott.

Munkatársaink az internet-lapjaink tartalmi előkészítésével fejlesztésével 2010-ben összesen 2000 munkaórát, a weblapok technikai kivitelezésével, programozásával, fejlesztésével 1400 munkaórát töltöttek.

Eseményeinkről és rendezvényeinkről rendszeresen postai és email meghívókat, hírleveleket küldünk, mellyel közvetlenül 1800 magyar és 900 külföldi címet érünk el. Híreinket számos online levelezőlista és magazin is átveszi.

(összeállította: Klaniczay Júlia)


[Bővebb képes beszámoló éves eseményeinkről]

Szakmai gyakorlat, önkéntes munka az Artpoolban