english

Artpool Művészetkutató Központ

Az Artpool Művészetkutató Központ egy avantgárd és kortárs művészeti projekt és archívum, melyet 1979-ben Galántai György és Klaniczay Júlia hozott létre Budapesten.
Az Artpool küldetése a konceptuális és fluxusművészeti gyökerekből táplálkozó magyarországi és nemzetközi képzőművészeti gyakorlatok dokumentálása, archiválása, feldolgozása és bemutatása, különös tekintettel az experimentális tendenciákra és médiumokra.

Az Artpool tevékenysége alapításakor a balatonboglári Kápolnaműterem (1970–1973) hagyományára és Galántai György „aktív archívum” koncepciójára épült, amely meghatározása szerint nem csak a tőle független művészeti események archiválását jelelentette, hanem azt is, hogy az archívum „tevékenységével mintegy »előhívta« az archiválandó anyagot”. Az aktív archívum olyan élő intézmény, amely organikus és nyitott műként vagy aktivista művészeti tevékenységként is értelmezhető.

Tízévnyi underground, majd 25 évnyi nonprofit működést követően az Artpool 2015-ben a Szépművészeti Múzeum egyik osztálya lett.
2020-ban a Szabolcs utcai Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba (OMRRK) költözött, és az itt létrehozott Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) részeként működik tovább.

Az Artpool Művészetkutató Központ az 1960-as évektől megjelenő új művészeti mozgalmaknak, irányzatoknak, törekvéseknek, köztük az ún. nem hivatalos művészeti törekvéseknek (underground, szamizdat) egyedülálló dokumentum-gyűjteménye. A 650 folyóméternyi archívumi és a 2300 órányi digitalizált videó- és hanganyagban csaknem 7500 művész, művészcsoport, intézmény kutatható. Az Artpool, a benne fellelhető dokumentumokkal és művekkel ideális kutatóhely egy korszak szellemi mozgásainak megismerésére. Az archívumban levelezési anyagok, műleírások, jegyzetek, vázlatok, tervek, ötletek, interjúk, írások, művek, fotódokumentumok, katalógusok, meghívók, plakátok, bibliográfiák, kronológiák, monográfiák, folyóiratok, diagramok, portfóliók, videó- és hanganyagok találhatóak nagy számban.


Főbb tevékenységei

Művészeti események projektek rendezése / szervezése

• a művészeti gondolkodás és eszközhasználat az 1960-as évektől megjelenő irányzatainak bemutatása (fluxus, mail art, performansz, installáció, művészkönyv, művészbélyeg, hangköltészet, intermédia, network, internet, stb.)

• a lehetséges előzmények, kapcsolódási pontok bemutatása, ismertetése (akcionizmus, happening, kísérleti film és videó stb.)

• új elképzeléseket indukáló, azoknak teret adó projektek szervezése

Oktatás

• művészettörténeti előadások workshopok az Artpoolban folyó éppen aktuális kutatási témákhoz kapcsolódóan, speciális órák (előzetes egyeztetéssel) egyetemi hallgatóknak

• együttműködés egyetemi tanszékekkel, ezen belül szakmai gyakorlat, internship biztosítása egyetemi hallgatók számára

• oktatási segédanyagként, az Artpoolban kutatható témákhoz összefoglaló szöveggyűjtemények megjelentetése.

Nyilvános dokumentáció, archívum, könyvtár, folyóirattár, hangtár, videótár (olvasótermi szolgáltatás)

• kutatási projektek (szakdolgozatok, doktori disszertációk) szakmai támogatása, követése

• az aktív dokumentálásra, valamint a kutató- és gyűjtőmunkára támaszkodó folyamatos gyűjteménygyarapítás

Kutatás

• művészeti és művészettörténeti kutatások az 1950-es évek végével kezdődő időszakra, különös tekintettel a források feltárására, a kutatás számára nélkülözhetetlen összefoglalások, segédeszközök létrehozására, a Magyarországon eddig még kevéssé ismert kortárs művészeti területek kutatásának kezdeményezésére.

• nemzetközi együttműködések és kutatási projektek kezdeményezése, illetve ezekben való részvétel.

Továbbá

• Az Artpool kiterjedt művészeti és tudományos networkjének ápolása és bővítése, kiadványok, kiállítások és események megvalósítása.

• Együttműködés művészekkel, művészeti és kulturális intézményekkel, közös projektek, aktív kapcsolat a mindenkori kortárs művészettel, annak szereplőivel és közösségeivel.


Az Artpool Művészetkutató Központ feladat- és hatásköre

(Kivonat a Szépművészeti Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatából):

Gyűjti, megőrzi, feldolgozza és a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé teszi az 1960-as évektől megjelenő új művészeti mozgalmak és irányzatok (a fluxus, a performansz, a konceptuális művészet, a vizuális költészet, a rádió- és hangművészet, az elektronikus művészetek, a művészkönyv, a művészbélyeg, a kompjútergrafika, a multimédia, a mail art, a public art, a gender stb.), valamint az 1970-es évektől kezdődő időszak progresszív, illetve nemhivatalos magyar művészeti törekvéseinek (ide értve az 1970 és 1990 közötti underground művészeti eseményeket, helyszíneket és csoportokat, az underground és a kortárs zenét, a szamizdat művészeti kiadványokat stb.) eredeti dokumentumait, művészeti produktumait vagy bármilyen sokszorosított eljárással készülő írott, képi, illetve hangzó anyagát és ezek szakirodalmát.

Részt vesz a KEMKI kutatási, kiállítási és egyéb tudományos terveinek megvalósításában, az „Aktív archívum” koncepciónak megfelelően bővíti az Intézmény nemzetközi szakmai kapcsolatait.

Munkatársak

Elérhetőség


Weblap: artpool.hu

Youtube-csatorna: youtube.com/artpool

Facebook: facebook.com/artpool.budapest

Instagram: instagram.com/artpool.budapest

Hírlevél