INTERMEDIA Induktív csomópont


Bakos Gábor

Kérdőív II. (részlet)
1999.

"A Personal Press Projekt *  Kérdőív II. című (a Perspektíva** című kiállításra készült) kérdőíves felmérése, a második lépése egy - remélhetőleg megvalósuló - átfogó szociológiai kutatási programnak, melynek során a fontosabb szegmensekre koncentrálva a kortárs képzőművészet egzisztenciális környezetét térképeznénk fel. Természetesen a kiindulópont esztétikai tartalmaktól sem mentes, és elképzelésünk szerint a várható eredmények értelmezésének is lesznek hasonló jellegű vonatkozásai.

A kérdőívet a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) művész tagjai kapták meg postai úton, felbélyegzett válaszboríték mellékelésével.

A kérdőív célja, hogy a.) átfogó képet kapjunk a fiatal magyar képzőművészek saját alkotó tevékenységükre vonatkozó megítéléséről a jelen társadalmának, intézményrendszerének tükrében, és az ezzel kapcsolatos perspektívákról, b.) megismerjük a képzőművészet legfiatalabb hazai képviselőinek véleményét művészeti águk helyzetével, működési mechanizmusaival kapcsolatban, c.) több oldalról is információkat gyűjtsünk a kérdezettek egyéni élethelyzetéről, alkotó tevékenységüket befolyásoló környezetről, amely közeg összefüggései és részletei számunkra igen lényeges esztétikai és etikai tartalmakat rejthetnek, d.) és természetesen célunk az is, hogy dokumentáljuk az eljövendő számára a folyamatos jelen, e kicsi, de számunkra annál fontosabb területén zajló élet egyfajta hátterét. (É)

Az adatok feldolgozására a hagyományos közvélemény-kutatási szabályok betartásával került sor. Ennek megfelelően az egyes kérdésekre adott válaszokat csak összesítve, statisztikai módszerek felhasználásával értékeltük. A válaszadás természetesen önkéntes és anonim, a feldolgozás teljes névtelenségét a kutatás szervezői garantálták. É

Bakos Gábor (projektfelelős, Personal Press Projekt)

Fábri István (szociológus, JELTÁRS Jelenkor Társadalomkutató Műhely)

* A Personal Press Projekt egy hosszú távra tervezett, művészeti vetítő-, nézőpontú projektum, mely az egyszerű arányérzék nevében, a kínálkozó lehetőségek mentén fogalmazza meg újra és újra önmagát, azzal a felkiáltással, hogy nincs valós tett, tevékenység, cselekedet amelynek ne lenne esztétikája. Középpontjában az egyén aktív, személytelen személyisége nyugszik.

A projekt első nyilvános megjelenése 1997 júniusában, "Personal Press Projekt 0" címmel, a Bartók 32 Galériában és ezzel párhuzamosan a főváros egyes közterein volt látható. A legutolsó nyilvános megjelenés a Gallery by Night 1999 című rendezvény részeként, a Stúdió Galéria előtti köztéren "Vágy" címmel valósult meg. <>

** A PERSPEKTÍVA című kiállítás a Műcsarnok és a Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központ szervezésében, Budapesten a Műcsarnokban volt megtekinthető 1999 június 29-től augusztus 22-ig." <>

Bakos Gábor  más lapon:  A képcső-camera obscura, Installáció, 1994-95


[intermédia] [induktor] [induktor6] [csomópont] [lapozás]


[kontextus projekt] [aktuális események] [Artpool] [kereső]