INTERMEDIA Induktív csomópont


Kapitány András

Parazita*.SR
1996., 15 db 86 x 73 cm; cumputer print; animáció, Belvedere, 4´30"

*SR Keyframe. Flc
1998., 3 db 100 x 89 cm; 10 db 38 x 48cm; computer print; animáció

"A legelső számítógéppel készített munkám az Intermedia Tanszéken folytatott oktatás termékeként jött létre. Ezt követte az animációs sorozat, amit az "*.SR" kiterjesztés fémjelez. Itt ismerkedtem meg igazán a 3D animációs program lehetőségeivel, és itt kötöttem össze először a tanulást egy konkrét feladattal. A feladat számomra az volt, hogy tanulmányozzam M.C. Escher lehetetlen házait. Szerettem volna tudni, hogy a síkban elképzelt Escher rajz hogyan építhető meg a háromdimenziós térben. Megépíthetők-e egyáltalán? Mivel a számítógépes program lehetővé teszi a gravitáció kiiktatását, így ebben a virtuális térben akár egy vékony oszlop is elbírhat egy emeletet. Persze ez csak ilyen speciális helyzetekben alkalmazható, mint modell. Két metszetet találtam a holland mestertől, amit úgy gondoltam, ha tanulmányozok, talán közelebb kerülhetek Escher gondolkodásmódjának a megértéséhez. Ebből a munkából több fotósorozat és animáció is készült. A "Parazita*.SR" című munkám az 1995-ben megrendezett Working Space II. nemzetközi projekt keretében készült el, mely a The Games of Architecture alcímet kapta. Azokat a jelenségeket kutattuk a számítógép határain belül, amelyek szimulálják azt, hogy miként válik egy építészeti konstrukció szoborrá ebben a virtuális térben. A projekt szervezői arra kérték a különböző országok résztvevőit, hogy használják fel bátran egymás munkáinak részleteit, és figyeljék meg, milyen irányú változásokat eredményez az idegen test jelenléte. A saját munkámban az idegen elem bevitele "romboló" hatást eredményezett, ami abban nyilvánult meg, hogy az általam elkészített épület egy szétrobbantott törmelékhalmazzá vált. Valójában az történt, hogy a program lehetőségeit maximálisan kihasználtam, így újabb parancsot már képtelen volt végrehajtani. A tehetetlenség abban nyilvánult meg, hogy a program önállóan hozott létre vertex pontokat ebben a virtuális térben, és ezeket véletlenszerűen összekötötte. Ezáltal egy teljesen új konstrukció létrejöttének lehettünk szemtanúi."

Kapitány András  más lapokon: Számítógépes munkák, Parazita*.SR 1998 (webmunka)


[intermédia] [induktor] [induktor2] [csomópont] [lapozás]


[kontextus projekt] [aktuális események] [Artpool] [kereső]