INTERMEDIA Induktív csomópont


Langh Róbert

Ringyófészek
1989-1999, számítógépes installáció

"A ´Ringyófészek´ motívuma egy rejtőzködő és privát mítosz , amely a kívülállás, az eltökéltség próbájaként fejeződik ki mindig új formában. Jelen állapotában szöveg-elemző program, amely hagyományosan összezavarja a történetet, hogy ezáltal személyes viszonyba kerüljön az olvasóval. A szöveg különböző pontjain bekapcsolódó elbeszélő gépies jellege és elidegenítő hatása a történet emelkedett hangvételére reagálva távolságot teremt a fikció és olvasata között. A program működtetéséhez kiválasztott szövegrészre klikkelve a narrátor szavanként rakja össze a mondatokat. Ez a technika kiemeli jelentéséből a szavakat, és egységes meta-intonációval készíti elő a mindig más szövegkörnyezet számára. A programot alkotó szókészlet kifejezetten az adott szöveg leírására készült, nem egy rugalmasan alakítható nyelvet szerettem volna létrehozni, hanem kifejezni a történetben rejlő utalásokat, amelyek a megformálás gépies elemeire vonatkoznak."

Térhatású Idő, CD-ROM (Stereo Time)

A Térhatású Idő a "hypertext" és a "hypervideo" megjelenése al-kalmából kialakított válasz-reakció, amely a nonlinearitás abszurd alapesete, esetleg negatív definíciója. Felhasználva a párhuzamos montázs és az élő közvetítés formai elemeit, a történet jelen idejűvé és ezáltal hitelessé válik. Az új médiumok korában játszódó történet szerint a jövő lakásaiban "tele-kiállítások" működnek, vagyis a falakon látható állóképek között élve meghívhatjuk szomszédainkat vagy másokat az eseményre. A város másik pontján azonban épp ekkor valódi kiállítás látható, és a két helyszín jelenlévői telepatikus kapcsolatba kerülnek egymással.


Langh Róbert más lapon: Trigonometrikus gitár, Installáció


[intermédia] [induktor] [induktor6] [csomópont] [lapozás]


[kontextus projekt] [aktuális események] [Artpool] [kereső]