2002 - A KÉTSÉG ÉVE - AZ ARTPOOLBAN


átláthatóság - transzparencia


A nyitottság és az átláthatóság elve - A nyitottság azt jelenti, hogy a Kölcsönös Elismerési Egyezményhez (MRA) csatlakozni kívánó szervezettel szemben ugyanolyan követelményeket támasztanak, mint a már elismert tagokkal szemben, diszkrimináció vagy előjogok nélkül. Az átláthatóság azon alapszik, hogy a rendszer irányítása és működése tekintetében valamennyi információ minden érdeklődő számára hozzáférhető. A vizsgálati eredmények, tanúsítványok, vagy megfelelőségi jelek kölcsönös elismerése olyan folyamat, amely során a tanúsító szervezetek bizalmat nyújtanak arra vonatkozóan, hogy egy másik tanúsító szervezet által elvégzett megfelelőségértékelés ugyanolyan szintű, mint a saját eljárásuk.

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiánya a korábbi kommunista rezsim gyakorlatára emlékeztet, ugyanakkor a Valutaalap politikája nem engedte a szovjet blokk utódállamainak, hogy maguk mögött tudhassák az akkori rendszer szörnyű örökségét.

A liberális álláspont elsősorban a megismerés és az elemzés szabadságában látta a múlt feldolgozásának adekvát módját. Az átláthatóság követelményéhez tartozott az is, hogy a közvélemény tudja meg, kik voltak az előző rendszer titkos segítői, a környezetükről, barátaikról, nemritkán családtagjaikról jelentő ügynökök. Ez volt az alapja az „átvilágítási” törvényjavaslatoknak, melyek az új politikai elitet vizsgálták volna.

A választási folyamat átláthatósága - A választásokat általában már megnyerték vagy elvesztették mielőtt a tényleges szavazás végbemenne. A különféle problémákra az egyszerű megoldást az átláthatóság adja. Ugyan a szavazásnak titokban kell történnie, de számos lehetőség van a szavazás más területeinek ellenőrizhetővé tételére, különösen a versengő jelöltek, politikai pártok és (ahol jelen vannak) nemzetközi megfigyelők számára.

[…] A szerző meggyőző hasonlatokkal, érzékletes képekkel láttatja, hogyan hígulnak fel vagy fordulnak visszájukra olyan értékek, mint a gazdaságosság, az egyszerűség, átláthatóság, a tisztelet, az erkölcs. „Úgy állunk a médiával szemben, mint az autópályára tévedt őzike. Nincs agyába táplálva semmilyen cselekvésválasz sem ilyen nagy sebességre, sem mozgó fémállatokra.

Az információhiányból keletkező alaptalan gyanúsítás, szóbeszéd megelőzése céljából, ha több pályázó is megfelel a kiírt feltételeknek, akkor a demokratikus működés, az átláthatóság és tisztesség megkívánja, hogy a munkáltató indokolt döntést hozzon, s indokairól mindazokat tájékoztassa írásban, akiket nem választott.

Ha a célok nem egyértelműek, az átláthatóság nincs biztosítva, a visszajelzéseket senki nem veszi figyelembe és az alapszabályok nincsenek lefektetve, az garantáltan konfliktushoz vezet a szervezet minden működési szintjén. Továbbá, ha a cégkultúra nem ad lehetőséget arra, hogy fontos kérdésekben az emberek őszintén kifejthessék álláspontjukat, akkor a konszenzus elérésére alkalmazott bármilyen stratégia csődöt fog mondani.

A nemzeti terminológiák sokfélesége és a mögöttük húzódó kulturális előfeltételezések miatt az átláthatóság és a szaktudás kölcsönös elismerése továbbra is kockázatos és kényes folyamat lesz. A megbízható és érvényes elismertetési rendszerek kialakítása és működtetése érdekében nélkülözhetetlen a szakmai kritériumok megállapítása. Ehhez elengedhetetlen a végzettségeket a gyakorlatban érvényesítő személyek nagyobb fokú bevonása, mivel ők pontosan tudják, hogy az egyének és a vállalatok mi módon hasznosítják ezeket a végzettségeket a mindennapi életben. A szociális partnerek és releváns civil szervezetek szerepe sem kisebb, mint a hivatalos hatóságoké vagy a szakképzett pedagógusoké.

[…] A honlap elsősorban a kínált szolgáltatás iránt érdeklődő, vállalati megrendelőket veszi célba. Ennek megfelelően a gyorsaság, átláthatóság előnyt élveztek a látványos, innovatív megoldásokkal szemben. Ugyancsak a célközönség teszi indokolttá a szövegek „marketinges” stílusát.

[…] Szoftver-ergonómiai követelmények e tekintetben: a programok átláthatósága, áttekinthetősége és az elvárásoknak való megfelelése.