[aktuális események] [események ‘92-től] [english]

ARTPOOL ESEMÉNYEK (2002)

2002 – A KÉTSÉG ÉVE – AZ ARTPOOLBAN

Akiben nincs kétely, esélye sincs rá, hogy az igazság közelébe jusson. – A fényképész kételkedik, de nem egy tudományos, vallásos vagy egzisztenciális kétely értelmében, hanem egy újfajta kétely értelmében, amelyben a megtorpanás és a döntés magvakká őrlődnek szét, egy kvantumszerű, atomizált kételkedés magvaivá. – A filozófusnak mindig a világ kettős szerkezetével: a naivitásban előfeltételezett és a tényleges világ kettősségével kell számolnia. Egy bizonyos rend (a szimmetriasértések rendje) végigvonul az anyag fejlődésén. – Ezek az anyagi tulajdonságok és rend természettörvényekben, a szimmetria és a szimmetriasértés törvényeiben tükröződnek. – Néhányan úgy vélik: mindaz parajelenség, amit még nem kutattunk ki, amit még nem tudunk tudományosan megmagyarázni. – A világegyetemnek úgy, ahogy van, lehet tudata, és a tudatnak úgy, ahogy van, lehet világegyeteme.

2002. március 20–április 3. - Artpool P60 - szerda és péntek 16–18 óráig

A Budapesti Tavaszi Fesztivál „Európai kézfogások” mottójához kapcsolódóan.

EURÓPÁBÓL EURÓPÁBA

A JÖVŐ EMLÉKEI

A 10 éves Artpool Művészetkutató Központ dokumentum kiállítása.

1992. március 20-án 18 órakor Marschall Miklós
főpolgármester-helyettes avatta fel a központot, és

2002. március 20-án 18 órakor Marschall Miklós,
a Transparency International kelet-európai igazgatója [Berlin]
nyitja meg a jubileumi kiállítást [meghívó].

Az Artpool kezdetben (1979) a világban magyar – európai, később (1992) európaiként magyar – a világban.
A jövő emlékei a mindenkori jelenben vannak, mert ami még nincs, de lesz – az már van.
Ami nem a jövő múltja, az az enyészeté.

Marschall Miklós megnyitóbeszéde

[sajtó: Stark R. László: A jövő emlékei. Magyar Hírlap, 2002.03.120.]

2002. május 28-án 18 órától - Artpool P60 / KÉTSÉG KLUB

HANG KÉP MÁS

Szkárosi Endre kiállítás-
eseménye félszázadik születésnapján.

Az eseményen közreműködik az S. K. ¥.
(Kovács Zsolt – Sőrés Zsolt)

emlékképek az Új Hölgyfutár videóarchívumából [meghívó]

2002. június 26-án 18 órától - Artpool P60 / KÉTSÉG KLUB

George Orwell 99. születésnapján* (János, Pál napja, szerda)

A KÖNYV (±)SZIMMETRIASÉRTÉS

(a könyv-médium néhány alapesete) című kiállítás-esemény

Minden szimmetriasértés információgerjesztéssel párosuló folyamat.
A szimmetria apró sérülései minden fejlődés mozgatóerői,
egy teljesen szimmetrikus univerzum képtelen lett volna (ki)fejlődni.

A célszerűen nyitott könyv formailag szimmetrikus, viszont a könyvoldalak nem azonos információi által sérül a szimmetria, vagyis a könyv eredendően a szimmetriasértés esete. Ez a megközelítés azért vetődhet fel, mert a könyv a konkrét művészet mediális lehetősége lett. Meglepően rövid időn belül a „könyvművek”, mintegy visszapergetve az időt, megjelenítik a könyvtörténet minden fázisát, sőt eljutnak a szimmetriát nem sértő ellenpéldáig. Ez a helyzet azért különös, mert a könyv történetét anyagi, technikai vagy politikai-gazdasági kontextusban értelmezték és a művészetnek csak alárendelt díszítő szerep jutott. Az „elektronikus könyvet” megelőzően a médiummá vált „művészkönyv” metaforikus jelentésével minden korábbi könyvkészítő szabályt átlényegített, hogy a könyvet megelőző szándékot és fejlődését is végigkisérő megoldatlan kérdések újból felmerülhessenek. Elképzelhető az is, hogy a könyvtörténet (Gutenberg-galaxis) végeként emlegetett fordulat, a sokszor eltévesztett eredeti célokhoz való visszatérés és a lehetőségek feltárása által a kommunikáció újraértelmezése lehet? (Galántai György)** [meghívó]


* Lehetséges-e, hogy a tudomány és az információ célszerűsége előrevetíti az univerzum végét egy szisztematikus, noha tudatalatti visszafejlődés révén, annak ellenére, hogy a tudományt egy utópia, mégpedig a világ megmentéséről szóló utópia lelkesíti, amely az információk révén valósulhat meg? (Baudrillard)

** Fel kell vetnünk az információ és a kommunikáció egymásra vonatkozásának kérdését és értelmeznünk kell, hogy életvilágunk kommunikatív megnyilvánulásai és nem kommunikatív mércéi – miközben ezen utóbbiak civilizációnk funkcionális szükségszerűségeiből fakadnak – hogyan viszonyulnak egymáshoz. (Losoncz Alpár: A könyv metaforájától a szimulációig: a világ kérdése)

2002. augusztus 3. (15:00–20:00) - Sziget Fesztivál

Net-rét, a nap témája:

Művészet & média

Internetes előadások: Magyar Nemzeti Galéria, Centrális Galéria, Film.hu, Magyar Iparművészeti Egyetem, Korridor Tv, Artpool és az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ.

(17:30–18:00)
az Artpool hálózati koncepcióját
A tudásbarát véletlen*
címmel Galántai György mutatja be.

Az 1979-ben alapított Artpool a postai „világhálón” (mail art) szervezett projektekkel, valamint a kapcsolatművészeti gondolat-csere lehetőségeinek leleményes kutatásával kísérletezte ki a művészeti kommunikáció sajátos változatait. A munka eredménye a tapasztalaton túl egy világméretű archívum és különböző gyűjtemények. Az 1992-ben megnyílt Artpool Művészetkutató Központ újabb projektjeinek anyaga a korábban archivált információkkal és a külső hálóval (is) kapcsolatban az interneten egy interaktív (tudásbarát) „Világ Egyetem”-mé épül. Az Artpool az internetet 1995 óta technikai (mediális) szempontból felhasználóként, tartalmi (oktatási) szempontból szolgáltatóként használja.

2002. szeptember 12-én 18 órától - Artpool P60 / KÉTSÉG KLUB

Mária nap, csütörtök

DIXI PARTY

Dixire emlékező kétségelviselők találkozója, és
Dixi dokumentumok bemutója az Artpool archívumból. [meghívó]

Dixi: Hogyha be van tiltva az erdő, minek a menedékház?

Dixi (Gémes János 1943–2002) linkek:
Bahia Music: [DIXI LEE] [Dixi halott] [Dixi emlékére] [Dixi nyár volt] [Számozott Dixi]

Underground Zenei Kulturális Magazin: Balaton + Dixi

2002. szeptember 20-án 18 órakor - Artpool P60 / KÉTSÉG KLUB

Könyvbemutató

a Győri Városi Művészeti Múzeum és az Artpool kiadásában megjelent
Maurer Dóra és Gáyor Tibor kettős életműtárlatához kapcsolódó párhuzamos életművek című könyv

a könyvet Beke László ismerteti [meghívó]

2002. október 2–10. - Institut Hongrois de Paris

A „Polyphonix 40” nemzetközi költészeti fesztivál programjában

10 éves az Artpool Művészetkutató Központ

A budapesti jubileumi-kiállítás párizsi adaptációja

Megnyitó: október 2, 19 órakor

[sajtó: Magyar kultúra Párizsban. A külföldi művelődési intézetek hete a francia fővárosban, Magyar Nemzet, 2002.10.04.]

2002. október 15-én 17 órakor - Artpool P60 / KÉTSÉG KLUB

VILLÁM-MENET

Julien Blaine (Franciaország) két rövid performansza [meghívó]

A JÓSNŐ (15 perc), melyet a
HOGYAN VEGYÜK KI A MONDATOT A NYELVÜNKBŐL,
HOGYAN VEGYÜK KI A MONDATOT A HÉJÁBÓL (10 perc) követ


Utána a performer és a közönség átmegy a MAMÜ Galériába,
hogy 18 órától meghallgassa és megnézze Adina Bar-on,
Myriam Laplante, Wang Mo-Lin, Seiji Shimoda és mások előadását.

2002. október 18–november 3. - (Liszt Ferenc tér) Budapesti Őszi Fesztivál

örökzöld kétségek

szabadtéri táblakiállítás az Artpool rendezésében

A táblák reklámszerűen tipografált szövegei 28 költő, filozófus és szónok mintegy 2500 éve érvényes, sőt ma is aktuális kijelentései a művészet, a tudomány és a politika jelentésköréből. [meghívó]

2002. október 24–november 15. - Artpool P60

A 2002 évi Budapesti Őszi Fesztivál keretében

PARALLEL VALÓSÁGOK
(1962)5+1=2002

MAIL, etc., FLUX (art) WORLD

A kiállítás-esemény [videó] a 40 éves (1962–2002) nemzetközi fluxus-megemlékezésekhez (francia / német / olasz / spanyol) kapcsolódik és az 5+1 téma köré szerveződik: kétség/kettősségkételkedés/kételyszimmetriákdisszimmetria/szimmetriasértésparadoxon / paranormális jelenségek és más parallel valóságok. A valóságos térben – és a virtuálisban, az interneten is – egy egységes egész világkép jelenik meg az egymástól függetlenül létező, de egymásra hatni tudó elképzelésekből összeszerelődő projektben. [meghívó]

2002. november 8–9. - Pécsi Kulturális Központ - Dominikánus Ház (Pécs, Színház tér 2.)

Underground művészet és alternatív nyilvánosság

az értelmiség és a punk/rock zene kapcsolata
a hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországán

konferencia a PTE BTK Kommunikációs Tanszékének rendezésében

A rendezvényt kísérő kiállítás:
Underground plakátok és folyóiratok a nyolcvanas évekből.
Válogatás az Artpool gyűjteményéből.

2002. december 28-án 18 órától - Artpool P60

Kamilla-nap, szombat: az utolsó KÉTSÉG KLUB

A KINYÚLÁS, A SEMMI ÉS AZ ÁTHÚZÁS*

A KÉTSÉG ÉV INTERNETES FELDOLGOZÁSÁNAK BEMUTATÓJA

(előadás és párbeszéd a világháló interkulturális lehetőségeiről) [videó]

Az „5+1=2” – a parallel valóságok képlete hasznosnak bizonyult, mert a véletlenből kiindulva, a lehetetlent átívelve és mindkettőt kétségként megjelenítve már kettesként a hármas hipotézise lett. A „kétség” nézőpontjából bizonyos, hogy a szám a kép(ek) mögött „áll” és absztrakt módon fogalma(ka)t is jelöl. A szám mint képzet – megengedi, hogy: a kép, a szöveg és az olvasó telematikus viszonyban legyen. „Az »olvasó« az, aki a tárolt információelemekből a számára szükségeset egyáltalán előállítja.” […] „Minden jelenséget számtalan nézőpont övez. Ahhoz, hogy igazságosak legyünk a jelenséghez, nézőpontról nézőpontra kell ugrándoznunk.” (Vilém Flusser) Ha már a távoli dolgok térben és időben közel kerültek egymáshoz, hogy automatikusan a hármas felé vezessék az utakat, akkor […] „De erről majd később”, mondta Erdély Miklós, amikor éppen összefüggést teremtett távoli események között […] [meghívó]