[kiadványok '92-től] [események '79-'91] [english]

ARTPOOL ESEMÉNYEK 1992-TŐL

1992 - BEMUTATKOZÓ ÉV

- Kiállítások, előadások: az Artpool Művészetkutató Központ, az Artpool Archívum, a gyűjtemények bemutatása

Négy új projekt: Művészbélyeg Múzeum, Decentralizált Hálózati Világkongresszus, Újkapolcs Galéria, Fluxus Zászlók.

1993 - A FLUXUS ÉVE

- A Fluxus mozgalom ismertetése; egyéni és közös kiállítások, találkozók, eventek, performanszok, előadások, fluxus kutatás: [fluxus bibliográfia] [fluxus videók]

Egyéb: "Artpool Subjectif" Marseille-ben,"Elektronikus kommunikációs happening telefax és képtelefon segítségével Budapest és Bécs között", ,"Banántudat"

1994 - ERDÉLY MIKLÓS ÉV

-"Önösszeszerelő délutánok"- ERDÉLY Miklós munkásságának bemutatása- előadások, diavetités, találkozók, videóbemutatók, a hozzáférhetetlen dokumentumok kutathatóvá váltak.

Egyéb: "Nomád Manőver, avagy a virtuális protokoll", "Laza Szlogenek", "Polyphonix Fesztivál"

1995 - A PERFORMANSZ ÉVE

- A performansz előzményeivel, történetével, legjelentősebb hazai és nemzetközi képviselőivel: találkozók, előadások. Két nemzetközi performansz-videó fesztivál.

Egyéb: Artpool's Art Tour Canada, Róma, "Horizontális Rádió", Artpool honlap

1996 - AZ ELSŐ INTERNET ÉV

- Artpool honlap, internet túrák, találkozók, együttműködések,

ON LINE publikációk, ON LINE bemutatók, stb.

Egyéb: "Képköltészet", "CD-ROMOK"

1997 - A HÁLÓZAT ÉVE

- A régi és az új, a belső és a külső hálózatok, a kapcsolódási pontok és a hálózat természetének tanulmányozása, és hálózat-építés. Az Artpool működése naprakészen követhető az interneten.

- Ray Johnson kapcsolatművészete

1998 - AZ INSTALLÁCIÓ ÉVE

- Az installáció szó hagyományos jelentése egyre hangsúlyosabb lesz abban a művészetszemléletben, ahol a mű helyén a művelet áll és amelynek nézőpontját a telepítési pontokban találjuk.

Az Artpool P60 installálása, nemzetközi felhívás, kiállítások és események, az installáció projekt a weben.

1999 - A KONTEXTUS ÉVE

- Mottó: "Minden jel, legyen nyelvi vagy nem nyelvi, kimondott vagy írott, ... idézhető, vagy idézőjelek közé tehető. ... íly módon elszakadhat bármely adott kontextustól és határtalan számú új kontextust teremthet teljességgel korlátozhatatlanul." (Derrida)

2000 - A VÉLETLEN ÉVE

2000 - a XX. század utolsó éve - a XXI. század nulladik éveként értelmezve alkalmas arra, hogy az Artpool Művészetkutató Központ VÉLETLEN projektjének ÉVE legyen, lenullázva a történteket, a véletlenekből megkíséreljen egy "önösszeszerelő" újraépülést és megközelítse a LEHETETLEN-t (2001).

2001 - A LEHETETLEN ÉVE

Séta a lehetetlenben. - A kvantummechanika törvényeivel szemlélve a világot, nem lehetetlen, hogy egy objektum hirtelen, minden ok nélkül megjelenik a tér egyik pontján. - A régi olvasási módból az újba való átmenetkor a történeti, értékelő, politikai tudatból átugrunk a kibernetikai, értelemadó, játékos tudatba. A jövőben ezzel a tudattal fogunk olvasni.

2002 - A KÉTSÉG ÉVE

A fő témakörök: a kétség / kettősség, a kételkedés / kétely, a szimmetriák,
a disszimetria / szimmetriasértés, a paradoxon, a parajelenségek, stb. ("nem a tudat van a test terében, hanem a test van a tudat terében" - W. H. Lung)

2003 - A HÁRMAS ÉVE

A véletlenből (0) és a lehetetlenből (1) származik a kétség (2) és ebből a hármasság. Más megközelítésben, valamely két hipotézisből mindig következik egy harmadik típusú, amely meghaladja a korábbiakat. Az év mottója: “minden ellentmondásmentes kijelentésnek hibásnak kell lennie, mivel a valóság ellentmondásos”. (Vilém Flusser)

2004 - A NÉGYES ÉVE

A négy alapfogalom: a kép, az apparátus, a program és az információ
"az a terület, ahol most járunk, nem tárható fel kauzális magyarázatokkal, csak funkcionálisokkal. […] a szabadság az a stratégia, mely a véletlent és szükségszerűséget aláveti az emberi szándéknak. Szabadság az, ha az apparátus ellen játszunk."

2005 - AZ ÖTÖS ÉVE

Az úgynevezett experimentális fotográfus (a funkcionárius) számára ténylegesen tudatos az, hogy ezek az alapfogalmak: "kép", "apparátus", "program", "információ" – az alapproblémák, amelyekkel meg kell birkóznia. […] ebben a gyakorlatban jelenik meg egyáltalán a szabadság egy modellje, posztindusztriális kontextusban.

2006 - A HATOS ÉVE

A hatos többszörösen tökéletes szám: a hármasok kétsége és e kétség egysége, a kettő meg négy is lehet háromszor kettő.
Hogy a matematikai gondolkodás történelmietlen, már Wittgenstein is bizonyította azon észrevételével, hogy értelmetlen azt mondani, "Kettő meg kettő az négy, hat óra körül délután".

2007 - A HETES ÉVE

A többszörösen tökéletes hatos szám után a hetes újra egy, a dimenzionizmus képletével kifejezve N+1. A hagyományok szerint az ötös az elv, a hetes a megvalósulás. E kettő között foglal helyet a hatos, a teremtés. A hetes év az öntudat és a spirituális fejlődés éve.

2008 - A NYOLCAS ÉVE

A négy számhely és a kettes szám szorzata nyolc, a négy számhely a dimenzió, a kettes szám a kétség, a nyolcas a program megismételhetetlen eleme. [...] A tudomány tradiciójának szerves része a kételkedés tradiciója: az igazságra törekvő kutatás, a tudomány maga a kételkedés tradiciójából származik. [...] a jövő minden embere potenciális alkotó? Igen, az, mert a telematikus dialógus nem csupán az információ előállításának stratégiája, hanem mindenek előtt az alkotás iskolája is. A szabadság iskolája.

2009 - AZ UTOLSÓ SZÁM ÉVE

Egy, valamely hierarchia n szintjén elhelyezkedő holon az n+1 szinten egységként jelenik meg, és ez a szint egységként hozza működésbe is. Vagyis: a holon relációk rendszere, amely a fölötte lévő szinten relátumként jelentkezik. (Arthur Koestler)

[kiadványok '92-től] [események '79-'91] [aktuális események] [Artpool] [kereső]