The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”


participants • résztvevők

Authors of the exhibited works – in alphabetical order & by countries

A kiállításon szereplő munkák szerzői ABC-sorrendben és országok szerint