The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

Niels H. S. NIELSEN (Denmark / Dánia)