[english]

AZ ARTPOOL MŰVÉSZETKUTATÓ KÖZPONT*

1. Szervezés  2. Oktatás  3. Gyűjtés  
4. Kutatás  5. Olvasóterem  6. Nyilvánosság

1. Kiállítások, események szervezése
(1997 óta az Artpool P60 kiállítótérben)

- a művészeti gondolkodás és eszközhasználat újabb irányzatainak bemutatása (intermédia, network, internet, performansz, installáció, művészkönyv, művészbélyeg, hangköltészet stb.)

- a lehetséges előzmények, kapcsolódási pontok bemutatása, ismertetése (akcionizmus, happening, fluxus, mail art, kísérleti film és videó stb.)

- új elképzeléseket indukáló, azoknak teret adó projektek szervezése (a technikai feltételek biztosításával)

Együttműködés művészeti és kulturális intézményekkel, közös projektek

[aktuális események]

2. Oktatás

- művészettörténeti előadások az Artpoolban folyó éppen aktuális kutatási témákhoz kapcsolódóan, speciális órák (előzetes egyeztetéssel) főiskolai, egyetemi hallgatóknak

- együttműködés egyetemi, főiskolai tanszékekkel, ezen belül szakmai gyakorlat biztosítása egyetemi és főiskolai hallgatók számára

- oktatási segédanyagként, az aktuális témákhoz összefoglaló szöveggyűjtemények megjelentetése.

- ON-LINE publikációk és bemutatók az Artpool honlapján

[kutatólap]  <>

3. Gyűjtés

- Az archívum, a könyvtár, és a gyűjtemények folyamatos fejlesztése kutató és gyűjtőmunkával, levelezési csereanyagokkal, kiadványcserékkel, projektek kiírásával stb.

- Az Artpool letéti szerződésekkel több, az érdeklődési körébe eső egyedülálló archívumi anyagot, gyűjteményt is kezel és biztosítja nyilvános kutathatóságát.

- Információ-gyűjtés az interneten az Artpool lapjainak hálózatos felépítésével, a kapcsolódási pontok kiépítésével.  <>

4. Kutatás

- művészeti és művészettörténeti kutatások az 1950-es évek végével kezdődő időszakra, különös tekintettel a források feltárására, a kutatás számára nélkülözhetetlen összefoglalások, segédeszközök létrehozására, a Magyarországon eddig még kevéssé ismert kortárs művészeti területek kutatásának kezdeményezésére.

- kutatólap az interneten

A kutatómunkát az Artpool kutatói ösztöndíjakkal, elméleti anyagok, forrásmunkák magyar nyelvre fordításával, ill. megjelentetésének elősegítésével támogatja.  <>

5. Olvasóterem

Az archívum dokumentációs anyaga, katalógusok, folyóiratok, a könyvtár, a videótár, a CD-ROM gyűjtemény helyszíni tanulmányozás céljából, a nyitvatartási időben térítésmentesen a kutatók rendelkezésére áll. A kutatók részére internet hozzáférést is biztosítunk. A már publikált, nyomtatásban megjelent anyagok önköltségi áron másolhatók.

Kölcsönzésre nincs mód.   <>

6. Nyilvánosság

Az Artpool aktuális rendezvényeiről a sajtóból, az internetről, és az érdeklődők kérésére rendszeresen küldött meghívókból lehet tájékozódni.

Az Artpool kiállításai, és programjai, az archívum, a könyvtár és az internet használata ingyenesek. <>

[artpool] [archívum] [könyvtár] [gyűjtemények]
[aktuális események] [események ´92-től] [Artpool] [kereső]