2001 - A LEHETETLEN ÉVE - AZ ARTPOOLBAN
LEHETETLEN, avagy ...



Dorner Anita „Anti-Casanova” című videoműve nagyszámú montázselem buja burjánzása. Anyagát – megfejteni nem fontos vagy lehetséges – személyes vonatkozású fotók, ujságkivágások, alkalmi mozgóképfelvételek együttrezgése adja és egy Belmondo-film részlete, amely köré az áttűnésben vagy merev vágásban megjelenő képsorok szerveződnek. Gender problematika. Az áttűnés technikájának, a sok jelentés egyidejű érvényének grafikai megfelelői (“Fordított Casanova”) a kvázi story-board kiállított lapjai.


[2001] [kiállítás] [Artpool] [kereső]