2001 - A LEHETETLEN ÉVE - AZ ARTPOOLBAN
LEHETETLEN, avagy ...


Győri Márton (“A festészet halála lehetetlen! “) elhozott egy képet a műterméből, hogy demonstrálja: lehetetetlen, hogy a kifejezésnek ez a lényegi-elementáris módja eltűnjék a világból. Képe hangsúlyozott ellentétben áll a ma általános képtermeléssel. Nem technikai úton jött létre, nem a látványi valóság digitális szimulációja fotópapíron, nem is a realitás impresszív-realisztikus festészeti ábrázolása. Győri képe gesztikus, absztrakt festmény. Olajfestékkel vastagon traktált, dús, erős színű, öntörvényű sík formák, foltok és vonalak adnak elő valamit, amire ráérezhetünk, ha van hozzá antennánk.


Márton Győri (“The Death of Painting Is Impossible!”) brought a picture from his studio to demonstrate that it is impossible that this essential and elemental mode of expression would disappear from the world. His painting is emphatically juxtaposed to today’s production of pictures. It was not made by using technology; it is not the digital simulation on photographic paper of what we see in reality, nor is it an impressionistic-realistic painterly depiction of reality. Győri’s painting is a work of gesticular abstract art. It is thickly applied with oil paint; autotelic planar forms, patches and lines of saturated and strong colours communicate something that we can receive if we have the right antennae.


[2001] [kiállítás] [Kumulusz csoport] [Artpool] [kereső]