Hilde Hein: Az előadás mint esztétikai kategória

Jegyzetek


*2 Az eredeti szövegben az "art as experience" kifejezés áll, amely John Dewey 1934-es nagy hatású könyvének a címe. Az "experience" szót következetesen tapasztalatnak fordítottuk, az egyébként szintén használható "élmény" helyett. (A szerk.)

1 Az esztétika témáinak tematizálásakor némiképp támaszkodom Joseph Margolis egy cikkére (American Philosophical Quaterly, 2, 1965. július), amelyben az "újabb esztétikai kutatásokat" tekinti át. Noha egyes általa felsorolt témákat én nem említek, azt hiszem, az általa tárgyalt művek is besorolhatók valamelyik kategóriámba. Azt viszont nem tartja szükségesnek, hogy átfogó összefoglalásához az előadás új kategóriáját is bevezesse; éppen ezzel a kérdéssel foglalkozom itt.

2 Platón, Ión, in Platón összes művei, I., Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984, 320. Ritoók Zsigmond fordítása.

3 I. Stravinsky, Poetics of Music, Cambridge, Mass., 1947. Idézi J. B. Hall és B. Ulanov, Modern Culture and the Arts, McGraw-Hill, 1967.

4 L. Foss, The Changing Composer-Performer Relationship: A Monologue and a Dialogue, Perspectives of New Music, 1963. tavasz.


[A performance-művészet / tartalomjegyzék]