2000 - A VÉLETLEN ÉVE AZ ARTPOOLBAN
(a véletlen: csak a valamihez képest és a valamin túl lehetséges)

english

május 5-19. - Artpool P60

PÉNZ A PÉNZ UTÁN - (A művészek pénze) [videó]

Az Artpool nemzetközi művészpénz gyűjteményének első kiállítása.
Vendég: a Váltótér-Szigettőzsde, válogatott gondolat-részvényekkel. (Lévay Jenő)

Robert Watts, amerikai fluxus művész 1962-ben rajzolta meg „Dollár Bill”-jét, amely később a művészpénz történetének meghatározó darabjává vált. Nem véletlen, vagyis egy evolúciós véletlen, hogy Watts pénz-munkájának előzménye a szintén egy dolláros címletű, bankárt ábrázoló „Safe Post” feliratú művészbélyege volt. A bélyegen a bankár a pénzt mint kártyát tartja kezében.

A pénzt művészeti médiummá tevő ironikus gesztusnak rengeteg követője akadt, amit a pénzvilág indokolt és annak is inkább csak a szerencsejátékra emlékeztető szuperstruktúrája, amely átvette az uralmat nem csak a gazdaság, de a mindennapi lét fölött is. A pénz társadalmi intézményével kapcsolatos félelem és gyanakvás nem új keletű, már Arisztotelész is értekezik arról, mikor válik a pénzhasználat és azon belül a „pénzkeresés” veszélyessé a közösség számára. A középkori viták a korlátok nélküli pénz–pénz ügyletekről, vagy az újkor filozófusainak vitája a pénz és a szabadság, a pénz és az egyenlőség kapcsolatáról, mind ennek az új keletű „nagy borzongásnak” előfutárai.

A „pénzmű” és egyben a fluxus ideája a pénz-pénz ügyletek helyett a pénz-pénzmű ügyletek alternatív ajánlata, amely papírpénz-grafikaként nyer könnyed kifejezést, egyben létjogosulságot a művészetben és a kultúrában. (Galántai György)


PÉNZ A PÉNZ UTÁN

2000. február 24-én, a Szökőnapi event alkalmával a véletlen kiállításra érkező minden látogatónak lehetősége volt arra, hogy kiválasszon egy számára létfontosságúnak tekintett darabot és elvigye. A kiállítás az event közben megszűnve kiterjedt a városba, az országba, a világba, hogy „hely-specifikusan” annak részévé váljon. Minden szerző (művész) „tetszésdíjat” kapott aszerint, hogy hányan kívánták elvinni darabját. A negyven szerző „tetszésdíjaként” összesen 185 „művészpénz” került átadásra és minden mű „elkelt”. Az alternatív pénz-pénzmű ügylet ajánlata „Ami még nincs, de lesz, az már van” szlogenben fejeződik ki. Egy „Fluxus Buck” értéke 1000 Ft és a pénzváltás első időpontja a művészpénz kiállítás megnyitója.

Művészpénz. Pecsét: Ami még nincs, de lesz, az már van.