2014 - az utolsó artpool év - ??

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Izabel Galliera
Subject: letter for support for Artpool Art Research Center
Date: 2014. március 17. 14:47:36 CET
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu
Cc: kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

I am writing this letter in support of the Artpool Art Research Center located in Budapest, Hungary.

I am an art historian, currently teaching as a Visiting Lecturer in the Art History Department at the University of Pittsburgh in the USA. In 2013, I completed my PhD, which considered contemporary socially engaged art practices in Hungary, Romania and Bulgaria. In order to conduct my research for this project, I spent three consecutive summers in Budapest from 2009 to 2011. Most of my research was done at the Artpool Art Research Center. I have consulted a number of archival documents, for example, on the events that took place at the Balatonboglar Art Chapel in the early 1970s, on Miklos Erdely's artistic prcatice, and several other artists active in the Hungarian neo-avant-garde.

Artpool's incredible holdings allowed me to consult primary source materials, including exhibition catalogues, exhibition press releases and invitation cards, artist statements, and film footage and video documentation. I cannot stress enough the importance of such material, which I could not have located anywhere else, for my work. I am grateful to have had the opportunity to access at the Artpool Art Research Center such rarely seen archival documents. Not only does the Artpool Art Research Center posses archives on Hungarian art and artists, it also has significant holdings on artistic practices from other Central and Eastern European countries, such as Romania.

It is with great astonishment and shock to hear that the Artpool Art Research Center has currently not received any state funding to continue its activities. It would be an unimaginable loss if the Artpool Art Research Center would close its doors. It this were to happen, art history itself, as a discipline, would suffer tremendously. Both local and international art historians, critics and curators would be hindered in their research and curatorial work.

the Artpool Art Research Center is vital in both the local and international art history discourse. While my doctoral dissertation is completed, I am a scholar specialized in art from Central and Eastern Europe, with a special focus on Hungary. In order to further my scholarly work it is of uttermost importance that I continue my research at the Artpool Art Research Center. If it were to close as an institution due to lack of state funding and support, my specialization would cease to exist.

I urge you to support and treasure such an important local institution. I urge you to keep Artpool's doors open!

Sincerely,

Izabel Galliera, Ph.D.
Visiting Lecturer
History of Art and Architecture
University of Pittsburg, PA

Starting Fall 2014
Assistant Professor
Art and Art History Department
McDaniel College, MD

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Szombathy Bálint
Date: 17 Mar 2014 17:26
Subject: Artpool támogatás
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu

Tisztelt Halász János Államtitkár Úr!

Részvevője voltam a balatonboglári Kápolnatárlatok eseményeinek a hetvenes években, ennek utána pedig az Artpool Művészetkutató Központnak is az állandó munkatársa lettem. Kutatói munkám során meggyőződtem a maga nemében egyedülálló hazai intézmény magas szintű tevékenységéről és nemzetközi jelentőségéről.

Az elmúlt évtizedben többször felmerült annak a szükségessége, hogy az Artpool valamely nagyobb művészeti intézmény részeként folytassa munkáját, ám egyik terv sem valósult meg. Jómagam azon a véleményen vagyok, hogy az Artpoolnak egy leendő Magyar Avantgárd Múzeuma keretében kellene végleges helyet kapnia, amely a Kassák Múzeum bővítésével jöhetne létre, magába foglalva emellett Tamkó Sirató Károly munkásságát és az 50 éves Magyar Műhely művészeti folyóirat tevékenységét. Elképzelésemet annak idején közöltem L. Simon László akkori kulturális államtitkárnak és Csorba Csillának, a PIM igazgatójának. Az ötletet mindketten rokonszenvvel fogadták, jelezve, hogy az átszervezés hosszabb időt vesz igénybe.

Azonban addig is biztos lábakra kellene állítani az intézmény fenntartását, hogy működésében ne történjen a létét veszélyeztető fennakadás.

Kérem, járuljon hozzá ehhez a nemes törekvéshez, anyagi támogatásban biztosítva az Artpoolt.

Köszönöm figyelmét, tisztelettel

Szombathy Bálint
Munkácsy-díjas képzőművész, Kassák-díjas író

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Daniel Véri
Subject: Artpool Művészetkutató Központ
Date: 2014. március 17. 19:12:53 CET
To: Kulturáért Felelős Államtitkárság kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu, János Halász janos.halasz @ emmi.gov.hu
Cc: Artpool Művészetkutató Központ

Tisztelt Államtitkár Úr!

Művészettörténészként doktori disszertációmhoz (Major János monográfia) kapcsolódó kutatásaim egy részét az Artpool Művészetkutató Központban folytattam, ahol olyan dokumentumok álltak rendelkezésemre, melyekkel egyetlen más magyar intézmény sem rendelkezik.

Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy az Artpool Művészetkutató Központ működése, mivel az idei évre semmilyen működési támogatást nem kapott, teljesen ellehetetlenült és ez a különleges és egyedülálló kutatóhely pár hónapon belül megszűnhet, az ott jelenleg kutatható dokumentumok pedig hozzáférhetetlenné válnak vagy szétszóródnak.

Bárki, aki valaha is személyesen járt az Artpool Művészetkutató Központban, meggyőződhetett arról, hogy milyen hatalmas bőségben találhatók azok a dokumentumok, kiadványok, művek, melyek az elmúlt 40 év kortárs magyar művészetének, kultúrájának, valamint az új művészeti médiumoknak a kutatását lehetővé teszik. Tapasztalhatta, hogy az Artpool munkatársai milyen gondossággal és hozzáértéssel kezelik és teszik hozzáférhetővé ezeket az anyagokat.

Aki személyesen nem járt az Artpoolban, az is nyomon követheti az intézmény munkáját a minden évben közzétett és interneten is elérhető szakmai beszámolóból, mely részletesen bemutatja az ott folyó nem akármilyen munkát.

Tudjuk, hogy évek óta szó van arról, hogy az Artpool valamelyik állami múzeumhoz kapcsolódik, és ennek fényében még megdöbbentőbb a megszűnéséről tudósító hír. Nem értjük, miért nem lehet ezt az intézményi integrációt azonnal megvalósítani és megmenteni az Artpoolt.

Elképzelhetetlennek tartom, hogy a magyar kultúráért felelős vezetés hagyja hogy egy ilyen, számára ajándékként felajánlott nemzeti kultúrkincs elvesszen.

Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért.

Köszönettel,
Véri Dániel
művészettörténész

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Adam Czirak
Date: 2014. március 17. 12:19:57 CET
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu
Cc: kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!
A berlini Freie Universität docenseként immár tíz éve dolgozom azon, hogy a magyar- és németországi művészettörténeti és színháztudományi kutatók intézményes illetve személyes kapcsolatba kerülhessenek egymással és a két ország közötti kultúratudományos kommunikáció intenzívebbé váljon. Nemcsak a színháztudományi szakok külföldi ösztöndíjasait próbálom támogatni, hanem a doktoranduszok és egyetemi oktatók berlini látogatásait is segítem. Ami a két ország dialógusait illeti, az utóbbi években a budapesti Artpool Művészetkutató Központ vált a németországi hallgatók és kutatók egyik legvonzóbb és legrelevánsabb magyarországi archívumává. Két, a tavalyi évben meghirdetett, összesen 60 hallgatót számláló bécsi és berlini szemináriumom megvalósulása elképzelhetetlen lett volna az Artpool munkatársainak segítsége nélkül, akik kép-, hang- és videó anyagokkal, szakmai tudásukkal és mindenek előtt hatalmas online-archívumukkal segítették a szemináriumok sikeres létrejöttét: a hallgatóknak az interneten keresztül lehetőségük nyílt arra, hogy önállóan kutassák a magyarországi performansz-előadások dokumentumait és ezáltal szakmailag kiemelkedő, innovatív dolgozatokat készítsenek ebben a témában.

Ezenkívül több németországi projekt keretében foglalkozunk Közép- és Kelet-Európa művészetével, amelyek az Artpool dokumentumainak hozzáférhetősége és munkatársaniak szakmai segítsége nélkül egyszerűen megvalósíthatatlanok lennének: „Performance Art in the Second Public Sphere“ (Bécs-Berlin, projektvezetők: Cseh Katalin, Dr. Czirák Ádám), „Aktionskunst jenseits des Eisernen Vorhangs“ (projektvezetők: Dr. Barbara Gronau, Dr. Czirák Ádám).

Az Artpool Művészetkutató Központ egyedülálló és átfogó állománnyal rendelkezik a 20. század második felének közép- és kelet-európai neoavantgárd művészetével kapcsolatban, melynek hozzáférhetősége nemzetközi szinten létfontosságú és elengedhetetlen. Az Artpool Művészetkutató Központ olyan dokumentumokkal segíti a kutatók munkáját, amelyekkel egyetlen más magyar vagy nemzetközi intézmény sem rendelkezik. Mitöbb, az Artpool – nyugat-európai perspektívából nézve – Magyarország egyik legfontosabb kulturális, oktatásügyi hálózatépítő intézményévé vált (mindez nemzetközi kapcsolatrendszeréből, az utóbbi évek (nyugat-)európai szakpublikációinak hivatkozásaiból is nyomon követhető) és kutatók fiatal generációjának létfontosságú találkozóhelyévé nőtte ki magát.

Arról értesültem, hogy az Artpool Művészetkutató Központ idén semmilyen állami támogatásban nem részesült és működése ilyen módon néhány hónapon belül megszűnhet. Arra kérem Államtitkár Urat, hogy tegyen meg minden lehetséges lépést az Artpool fennmaradásának érdekében. Kérem vegye figyelembe, hogy az Artpool megszűnése pótolhatatlan európai és nemzetközi kulturális veszteséget jelentene, hiszen ezáltal ellehetetlenülne a legutóbbi évtizedek kimagasló magyar művészeti kánonjának hozzáférhetősége, sőt nemzetközi (el)ismertsége.

Köszönettel és üdvözlettel:

Dr. Czirák Ádám

---
Dr. Adam Czirak
Freie Universität Berlin
Institut für Theaterwissenschaft
Grunewaldstr. 35
D-12165 Berlin

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Viktoria Monhor
Date: 18 Mar 2014 10:57
To: kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu


Tisztelt Kultúráért Felelős Államtitkárság!

Monhor Viktória vagyok, a Magyar Képzőművészeti Egyetem első évfolyamos hallgatója intermédia szakon.

Megdöbbenéssel értesültem arról, hogy az Artpool Művészetkutató Központ működése – mivel az idei évre semmilyen működési támogatást nem kapott – ellehetetlenült. Számomra elfogadhatatlan, hogy egy ilyen szellemiségű és minőségű művészeti archívum, kutatóközpont elsüllyedjen.

2013-ban az Artpool Művészetkutató Központban dolgoztam gyakornokként. Az ott töltött időt kutatásra is használtam, mely a Képzőművészeti Egyetemre történő felvételimhez nagyban hozzásegített: máshol nem fellelhető dokumentumokkal – a XX. század második felének hazai művészeti és kulturális vonatkozásaival, az új művészeti médiumokkal kapcsolatos forrás-értékű dokumentumokkal – dolgozhattam. Fontos megemlíteni, hogy nem csupán mennyiségi és minőségi dimenzió szempontjából értékes e hely, hanem szellemisége is egyedülálló mind a hazai mind a nemzetközi viszonylatban. Ez az ott dolgozók hozzáértésén és elkötelezettségén túl teljességre törekvő szemléletmódot is jelent, mely itt nem csupán elméleti zsonglőrködéssel párosul.

Aki személyesen nem járt az Artpoolban, az is nyomon követheti az intézmény munkáját, mivel minden évben közzétesznek egy interneten is elérhető szakmai beszámolót, mely részletesen bemutatja az ott folyó munkát.

Mint fentebb említettem, elfogadhatatlannak/elképzelhetetlennek tartom, hogy a magyar kultúráért felelős vezetés hagyjon elsüllyedni egy ilyen pótolhatatlan értéket.

Kérem az Illetékeseket, mérlegeljék az Artpool Művészetkutató Központ magyar kultúrában betöltött szerepét és tegyenek meg mindent fennmaradásáért.

Bízva támogatásukban,
Üdvözlettel,

Monhor Viktória

további levelek

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??

Artpool | kereső | kapcsolat