2014 - az utolsó artpool év - ??

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Klara Kemp-Welch
Subject: Letter of support for Artpool
Date: 2014. április 3. 13:45:14 CEST
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu; kultura.allamtitkarsag@emmi.gov.hu

Mr. János Halász
Minister of State for Culture

Dear Sir,

I write to express my grave concern about the continually precarious funding situation of the Artpool archives in Budapest. For researchers in my subject area (20th Century Art History), Artpool is the reason for visiting Budapest. Post-War art is by no means a marginal topic but has become a cornerstone of Art History as an academic discipline, as it has continued to evolve and transform since 1989. Flourishing and expanding Art History Departments all over the world are now teaching Central-Eastern European modern and contemporary art as part of the syllabus – and Artpool remains the most important archive of primary materials and information in the region. In addition to supporting research in universities worldwide, the Budapest archive also provides essential contextual sources for the study of artworks in collections such as the Museum of Modern Art in New York, Tate Modern in the UK, and Moderna Galerija is Ljubljana. I suggest that It would be a great loss to Hungary if this archive were to eventually migrate abroad, through lack of state support, although I am sure that many foreign institutions would jump at the chance of acquiring this rich collection.

Artpool is outstanding, and should be a source of great national pride. It ought to be recognised not only for its cultural and intellectual contribution to Budapest’s history, but preserved and supported for future generations as part of your economic strategy. The Culture Industry generates vast sums contingently, continues to expand and to create wealth for your economy, not least through academic travel and cultural tourism. In my capacity as a Lecturer at the UK’s no. 1 Research ranked Art History Institute, I run courses on experimental art and direct my students to visit the Artpool archives for their work, as well as frequently availing myself of their holdings myself. My book Antipolitics in Central European Art 1956-1989 (New York and London: IB Tauris, 2014) relied heavily on Artpool’s materials and excellent cooperation, as will my next book – Networking the Bloc. Rethinking International Relations in East European Art - forthcoming.

Please feel free to write to me if you would like further information on my commitment to Artpool or if I can help to support their continued good work in any way.

Yours faithfully,

Dr Klara Kemp-Welch
The Courtauld Institute of Art
Somerset House, Strand
London WC2R 0RN

http://networkingthebloc.blogspot.com
http://www.courtauld.ac.uk/people/kemp-welch-klara.shtml

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Artpool Art Research Center
Subject: Fwd: az Artpool fennmaradásáért
Date: 2014. április 7. 11:57:15 CEST
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Csatoltan továbbítom Sugár János professzor (Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszék) levelét, amiben tájékoztat arról, milyen mértékben támaszkodik az Intermédia tanszék oktató munkája az Artpool Művészetkutató Központban őrzött anyagra.

Üdvözlettel:
Klaniczay Júlia

----------------
From: Janos Sugar
Date: 6 Apr 2014 11:34
Subject: az Artpool fennmaradásáért
To: Artpool Art Research Center

Budapest, 2014. márc. 28.

Klaniczay Júlia
Artpool Művészetkutató Központ
igazgató részére

Kedves Júlia,

megdöbbenten értesültem azokról a nehézségekről, amelyek az Artpool jövőjét és létezését fenyegetik.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 1990-ben alapított Intermédia tanszékét többek között az hívta életre, hogy azt a tudás-hiányt, amit a cenzúra nagyjából 40 éves működése jelentett, pótoljuk. A magyar művészettörténet-kutatás számára ez, - az időben hozzánk legközelebb eső - korszak, még számos fehér foltot, feldolgozatlan, nem-kutatott területet jelent. A pártállami kulturális politika számára bizonyos alkotók, és irányzatok nem léteztek, és ezeket szisztematikusan távoltartotta az őket megillető nyilvánosságtól, így volt ez a társadalomtudományoktól az irodalmon, filmművészeten át a képzőművészetig. A cenzúra igyekezett ezek dokumentumait is eltüntetni. 1979-től kezdve az Artpool magán-kezdeményezésként hatalmas és egyedülálló szerepet vitt, azzal, hogy vállalva a hatóságok zaklatását, archiválni kezdte a kor szerteágazó nem-hivatalos művészeti életét. A rendszerváltást követő intézményes létezés fenntartotta és kibővítette az Artpool tevékénységét, a szisztematikus munka révén az archivum, túlzás nélkül, nemzetközi jelentőségre tett szert.

Egyetemi munkánkban több módon kerültünk az Artpool Művészetkutató Központtal kapcsolatba, egyrészt közös programok, együttműködések révén, hallgatóinknak rendszeresen ajánljuk az Artpool programjain a részvételt; másrészt, és ez talán a legfontosabb, rengeteg hallgatónk használta szakmai munkájához az Artpoolt. Sokan dolgoztak ösztöndíjasként az Artpoolban és ez a művészi fejlődésükre érezhetően jó hatást gyakorolt, és sokan látogatták kutatóként is, hogy szigorlati vagy szakdolgozataikhoz anyagot keressenek. Azt, amit az Artpool archivuma nyújtott másutt a középeurópai térségben nem tudták volna megtalálni. Az egyetemi oktatásban természetesen más tanszékek is nagyban támaszkodnak az Artpool Művészetkutató Központ és Archívum egyedülálló szakmaiságára.

Mindenféle értelemben hatalmas kár lenne, de az egyetemi oktatás számára pótolhatatlan hiányt okozna, ha ez nem tudna a korábbiaknak megfelelően tovább működni!

baráti üdvözlettel:

prof. Sugár János DLA, habil

Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszék
H-1063 Budapest, Kmety u. 27.
tel: (361) 3730069; fax: (361) 3730070
www.intermedia.c3.hu

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Endre Lehel Paksi
Subject: Javaslat nemzeti kincseink védelmére
Date: 2014. április 9. 11:49:05 CEST
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Halász János Államtitkár Úr!

Művészettörténészként elkötelezett megőrzőjévé váltam a nemzeti szellemi vagyonunknak, különösen azért, mert egy olyan országban élünk, ahol folytonos ellenszélben jönnek létre világszínvonalú produktumok.

Világszínvonalúak, mert a lét végső kérdéseit magyar szemmel és nyelven fogalmazzák meg; és magyarok, mert a lét végső kérdéseit – a világszínvonal zálogát fogalmazzák meg.

Pályám során – így Keserü Katalin művészettörténész, vagy Pauer Gyula szobrászművész közvetlen munkatársaként munkánk folyamatosan ebben a küzdelemben zajlott: az egész huszadik század valóban elvesztegetettnek tűnik, ha a pusztítások és nulláról újrakezdések sorozatára rádöbbenünk. A folytonosságok hiánya a néplélek betegítése, kínzása, és magyarként teljes szívemből ez ellen kívántam, és amíg a sors megtart, fogok is ez ellen működni.

Ezért nem ért meglepetésként a rossz hír: az Artpool Művészetkutató Központ fönnmaradása kétségessé vált. Művészettörténelmünkben az a mozzanat, amint az utókor által piedesztálra emelt magányos harcosokat korukban ellehetetlenítenek, éppen, amikor már évtizedes, fáradhatatlan munkájuk után a világszínvonalat hozzák, nem egyedi eset. Szívből reméltem, hogy nemzeti kormányunk nem áll be ebbe a sorba, amely mostohán kezeli azokat az egyéni küzdelmeket, amelyeknek végső értéke az erkölcsi meg nem alkuvás, az etikai megtörhetetlenség.

Amit az elnyomó rendszerben Klaniczay és Galántai képviselt, igazi innováció volt; hogy csak egy példát említsek: az internet őseként – a decentralizált információtárolás első példájaként – tekinthető mail art és hálózati művészet fő propagátorai voltak. Ők már akkor tudták, merre tart a világ, vagy merre fog.

A sajnálatos módon még mindig nem közkincs Artpool anyagok és szellemiség azonban hatásaiban pontosan fölbecsülhetetlen hozzáadott értékkel járult hozzá a mai Magyarországhoz. Személyes kezdeményezésükből kinövő archívumuk, kutatóközpontjuk jó ideje állami feladatokat pótol, különösen azért is, mivel az utókor, a művészettörténeti érdeklődés éppen az általuk képviselt műnemek, műformák felé irányul – az Artpool képviseli Magyarországot a nemzetközi művészetvilág e kiemelten jelentős szeletében. Megszűnése az ország szempontjából nagyon rossz üzenetű a világ felé, amit mint magyar állampolgár, ezúton igyekszem megelőzni minden eszközzel, azaz tisztelettel kérem Államtitkár Urat, hogy tegyen az ellen, hogy ez ne következhessen be.

Üdvözlettel: Paksi Endre Lehel, Szigetmonostor, 2014. április 9.

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: zsuzsa laszlo
Subject: tiltakozás az Artpool Művészetkutató Központ állami támogatásának megvonása ellen
Date: 2014. április 9. 14:35:19 CEST
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Egyetemi oktatóként, művészeti íróként, Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíjasként, az ELTE-BTK doktoranduszaként, valamint a tranzit .hu munkatársaként több alkalommal használtam munkámhoz és kutatásaimhoz az Artpool Művészetkutató Központ kutató-szolgálatát és weboldalát. Jelenleg egy olyan nemzetközi online kiállítás-archívumon dolgozom, melynek célja, hogy a huszadik század második felének kelet-európai művészettörténetét a totalitáriánus, kommunista hivatalos kultúrával párhuzamosan létrejött művészeti élet dokumentumain keresztül újraírja. A projektet - melyben számos dokumentum szerepel az Artpool archívumából - legutóbb, 2014 januárjában a New York-i New Museumban mutattuk be.

Úgy tudom, hogy már sokan leírták Önnek miért fontos, hogy fennmaradjon és kutatható legyen az Artpool addig is, amíg eldől, hogyan integrálódjon az állami intézményrendszerbe. Bizonyára arról is meggyőződhetett, hogy az Artpool közfeladatot lát el, és, hogy milyen kultúrpolitikai jelentősége van annak, hogy a rendszerváltás előtti nem hivatalos művészeti élet dokumentumait szakszerűen kezelt, mindenki számára hozzáférhető nyilvános gyűjteményben megőrizzük.

Arra szeretném most felhívni a figyelmét, hogy a tranzit .hu (mely a tranzit.org Közép-Kelet Európában működő autonóm művészeti kezdeményezések hálózatának tagja) számos nemzetközi együttműködése során volt alkalmam meggyőződni arról, hogy az Artpool által gyűjtött és kezelt dokumentumoknak hatalmas mind a kereskedelmi, mind az intellektuális értéke a nemzetközi művészeti életben. Ahhoz, hogy az archívum a nemzeti kultúra része maradhasson, az államnak finanszíroznia kell az Artpool működését. Az ehhez szükséges összeg igen csekély.

Kérem, hogy ne késlekedjen az Artpool zavartalan működését biztosítani.

Köszönettel,
László Zsuzsa
kutató, kurátor / researcher, curator
tranzit.hu
H-1068 Budapest Király u 102. 1st floor.
website / blog / facebook

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Réka Majsai
Date: 10 Apr 2014 10:06
Subject: .. az artpool nélkül sokkal nehezebb lenne..
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Az Artpool Művészetkutató Központnak köszönhetően immáron végzett művészettörténészként szeretnék néhány szót szólni Önhöz az archívum fennmaradásának ügyében.

Az Artpoolban folytatott hosszas kutatómunkám során (amelyben a magyar neoavantgard egy különleges szeletét kutattam - az Új Zenei Stúdió tevékenysége-) számos olyan ismerettel lettem gazdagabb, amelyhez az Artpool szakmai tevékenysége nélkül nem juthattam volna hozzá.
De ez csak egy személyes aspektusa a történetnek -az évek során összegyűjtött gondolatok mára már szélesebb körben fejtik ki hatásukat. Az egyetem elvégzése óta múzeumpedagógusként dolgozom, így rajtam, és kollégáimon keresztül, a közoktatásban részt vevő számtalan tanuló, és a rendszerből leszakadó hátrányos helyzetű fiatal kap impulzust a kortárs művészetektől. A cél nem csupán az ismeretek átadása, hanem a fiatalok saját életeseményeinek feldolgozása, a szociális- és társas kompetenciáik fejlesztése, a kortárs művészetek által generált párbeszéden keresztül.

Munkatársaimmal azért dolgozunk, hogy a most felnövő fiatalok egy befogadó világban élhessenek.

Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy szakmai érzékenységem és ismeretem egy jelentős bázisát képezi az a gondolati tőke, amelyet az Artpool Művészetkutató Központ rendszerező munkájának, kontextusba ágyazott gyűjteményének hiányában nem adhatnék át ezeknek a fiataloknak.

Bízom abban, hogy az Artpool gondolati bázisa a megismerés lehetősége által még sokáig szolgálhatja a jövő fejlődését.

Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért.

Köszönettel

Majsai Réka
múzeumpedagógus

további levelek

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??

Artpool | kereső | kapcsolat