english

ARTPOOL MŰVÉSZETKUTATÓ KÖZPONT

elválasztó

2017. június 13–16.

Az Artpool négynapos tanulmányútja Brémába

Kiállítás és szimpózium a Studienzentrum für Künstlerpublikationen szervezésében

Az Artpool csapat: Szirmai Anna, Klaniczay Júlia, Halasi Dóra, Nagy Kristóf és Kotun Viktor, Bréma, Németország, 2017.

Az Artpool csapat Brémában: Szirmai Anna, Klaniczay Júlia, Halasi Dóra, Nagy Kristóf és Kotun Viktor

Brémában az Artpool gyűjteménye szakmai profilja és tevékenysége szempontjából két – nemzetközi szinten is – kiemelkedően fontos rokon intézmény található, amelyek gyűjteménykezelési, -feldolgozási és -nyilvántartási gyakorlatának megismerése fontos gyakorlati tapasztalatokkal szolgálhat az Artpool folyamatban levő intézményesülése szempontjából. Ezek az intézmények egyben már jó ideje az Artpool fontos szakmai együttműködő partnerei is.
Az Artpool öt munkatársának (Klaniczay Júlia, Halasi Dóra, Kótun Viktor, Nagy Kristóf és Szirmai Anna) szakmai útja, a személyes találkozás a jövőbeni közös kutatási projektekről való közös gondolkodásra is lehetőséget biztosított.

elválasztó

1. Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications [Művészkiadvány kutatóközpont]

A brémai Neues Museum Weserburg részeként működő Művészkiadvány Kutatóközpont 1999-ben jött létre (az Artpoollal a kezdetek óta jó szakmai kapcsolatokat ápoló és több projektben is együttműködő) Guy Schraenen által 1974-ben alapított és működtetett Archive for Small Press & Communication gyűjteményének megvásárlásával.
A központ mára már közel 80 gyűjtemény / hagyaték (köztük Perneczky Géza gyűjteménye) mintegy 1300 folyóméternyi anyagát őrzi, kutatja és tudományosan feldolgozva teszi hozzáférhetővé. Számos nagyon fontos kiállítást szervezett és szervez, eseményeket (konferenciák, workshopok) rendez a művészkiadványokhoz (művészkönyvek -folyóiratok, művészbélyegek, mail art munkák, filmek, videók, művészlemezek, multimédia kiadványok) kapcsolódóan. 2010-ben megjelentették a művészkönyvek múzeumi feldolgozásához irányt mutató Manual for Artists’ Publications (MAP): Cataloging Rules, Definitions, and Descriptions kiadványt.

A három nap során Anne Thurmann-Jajes, a központ vezetője, Bettina Brach és további munkatársak megismertettek minket a Studienzentrum für Künstlerpublikationen működésével, a gyűjtemények elrendezésével, a digitalizálás és adatbázis-feldolgozás elveivel, a savmentes tárolóeszközeikkel és a kutatók fogadásakor alkalmazott protokollal.

A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.
A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei, Bréma, Németország, 2017.

A Studienzentrum für Künstlerpublikationen / Centre for Artists’ Publications raktár, kutató és feldolgozó/digitalizáló terei a brémai Neues Museum Weserburgban

Megtekinthettük Perneczky Géza Soft Geometry archívumát is, melyet (a hazai kutatók nagy bánatára) 2014-ben Perneczky a Művészkiadvány Kutatóközpontra hagyományozott és amelyet Brémában az eredeti formájában az általa elgondolt és ácsolt polcrendszert felhasználva állítottak fel. Az 1970-es és 80-as években Perneczky rendszeresen látogatta az illegális Artpoolt és intenzív csere kapcsolatban is voltunk, így az akkori működésünk szinte minden fontos dokumentumát, valamint Galántai Györgytől is számos mail art művet tartalmaz a Brémában kutatható Soft Geometry archívum.

Perneczky Géza gyűjteménye a Studienzentrum für Künstlerpublikationen-ben, Bréma, Németország, 2017.
Perneczky Géza gyűjteménye a Studienzentrum für Künstlerpublikationen-ben, Bréma, Németország, 2017.
Perneczky Géza gyűjteménye a Studienzentrum für Künstlerpublikationen-ben, Bréma, Németország, 2017.
Perneczky Géza gyűjteménye a Studienzentrum für Künstlerpublikationen-ben, Bréma, Németország, 2017.
Perneczky Géza gyűjteménye a Studienzentrum für Künstlerpublikationen-ben, Bréma, Németország, 2017.
Perneczky Géza gyűjteménye a Studienzentrum für Künstlerpublikationen-ben, Bréma, Németország, 2017.
Perneczky Géza gyűjteménye a Studienzentrum für Künstlerpublikationen-ben, Bréma, Németország, 2017.
Perneczky Géza gyűjteménye a Studienzentrum für Künstlerpublikationen-ben, Bréma, Németország, 2017.

Perneczky Géza gyűjteménye a Studienzentrum für Künstlerpublikationen-ben

elválasztó

2. Forschungsstelle Osteuropa (FSO) / Research Centre for East European Studies [Kelet-Európa Kutatóközpont]

A Brémai Egyetem részeként működő kutatóintézetet 1982-ben alapították azzal a céllal, hogy a kelet-európai alternatív gondolkodás és társadalmi mozgalmak dokumentumait gyűjtse, kutassa, feldolgozza és publikálja (első igazgatója Dr. Wolfgang Eichwede volt). Az intézmény pár év alatt a legjelentősebb gyűjtőhelyévé és a vasfüggöny mögötti másként gondolkodók szellemi menedékévé vált. Gyűjteménye a kelet-európai szamizdat kiadványokon túl számos művészeti dokumentumot is őriz. Klaus Groh itt őrzött gyűjteménye magyar vonatkozásból is – többek között az itt található nagyszámú Attalai mű miatt – igen érdekes. Az Artpool már régóta több projektben partnere az intézménynek. Ilyen volt pl. a Szamizdat. Alternatív kultúrák Közép- és Kelet-Európában 1956–1989 c. kiállítás, (Berlin, Akademie der Künste, 2000 / Prága, Národní muzeum, 2002 / Brüsszel, Európai Parlament 2002 / Budapest, Millenáris Park 2004), vagy a Heidrun Hamersky (ed.): Gegenansichten. Fotografien zur politischen und kulturellen Opposition in Ost(mittel)europa. 1956–1989 c. kiadvány (Berlin, 2005). A kutatóintézetben tett fél napos látogatásunk során Manuela Putz és Karina Garsztecka mutatták be az archívumot, majd Susanne Schattenberggel, az FSO igazgatójával az Artpool és az FSO közötti jövőbeni kooperációk lehetőségeiről tárgyaltunk.

Látogatás a Forschungsstelle Osteuropa Kelet-Európa Kutatóközpontjában, Bréma, Németország, 2017.
Látogatás a Forschungsstelle Osteuropa Kelet-Európa Kutatóközpontjában, Bréma, Németország, 2017.
Látogatás a Forschungsstelle Osteuropa Kelet-Európa Kutatóközpontjában, Bréma, Németország, 2017.
Látogatás a Forschungsstelle Osteuropa Kelet-Európa Kutatóközpontjában, Bréma, Németország, 2017.
Látogatás a Forschungsstelle Osteuropa Kelet-Európa Kutatóközpontjában, Bréma, Németország, 2017.
Látogatás a Forschungsstelle Osteuropa Kelet-Európa Kutatóközpontjában, Bréma, Németország, 2017.
Látogatás a Forschungsstelle Osteuropa Kelet-Európa Kutatóközpontjában, Bréma, Németország, 2017.

Látogatás a FSO-ban

elválasztó

2017. június 15–szeptember 3.

Studienzentrum für Künstlerpublikationen, Bréma

Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn (kiállítás)

Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn flyer, Studienzentrum für Künstlerpublikationen, Bréma, Németország, 2017.

Az Artpool dokumentumait bemutató kamarakiállítás anyaga a Studienzentrum für Künstlerpublikationen archívumából állt össze, melyek részben Galántai György Guy Schraenennek küldött mail art munkái és az Artpool rádió (fejhallgatóval hallgatható) hangkazettái voltak, részben az Artpool és a Művészkiadvány kutatóközpont közötti kiadványcsere révén kerültek a gyűjteménybe. Meglepődtünk, milyen bőséges ez a gyűjtemény. A kiállításhoz az Artpool az összes meghívójából egy-egy példánnyal, illetve egy, különböző Artpool projekteket dokumentáló videóval járult hozzá.

Anne Thurmann-Jajes az Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitóján, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Nádasdy János és Klaniczay Júlia az Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitóján, Bréma, Németország, 2017.
János Nádasdy - Júlia Klaniczay
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.
Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című kiállítás megnyitója, Bréma, Németország, 2017.

Anne Thurmann-Jajes megnyitja a kiállítást.
A további fotókon a kiállítás előkészítés, a megnyitó és a kiállítás képei láthatók

A megnyitóra nagy örömünkre Hannoverből eljött régi kapcsolatunk, Nádasdy János is.

elválasztó

2017. június 15.

Studienzentrum für Künstlerpublikationen, Bréma

Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn (szimpozium)

Klaniczay Júlia és Isabelle Schwarz az első prezentáció kezdőképe előtt az Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című szimpoziumon, Bréma, Németország, 2017.

Klaniczay Júlia és Isabelle Schwarz az első prezentáció kezdőképe előtt

Prezentációk:
Klaniczay Júlia: Artpool: The Experimental Art Archive of East-Central Europe - History and Memories (bevezető előadás)

The Collections and Activities of Artpool Art Research Center Budapest

Kotun Viktor: Mail Art Networking - Artpool’s Active Archive in Action

Szirmai Anna: Visual Poetry and Sound Poetry Collections in Artpool

Nagy Kristóf: Artpool as the Archive of the Unofficial Hungarian Culture of the 1970s and 1980s

Halasi Dóra: Artpool’s Video Archive

Isabelle Schwarz: Independent Art Spaces in Hungary and Poland: Artpool Archive, the Exchange Gallery and Accumulatori 2 [pdf]

Klaniczay Júlia előadása az Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című szimpoziumon, Bréma, Németország, 2017.
Júlia Klaniczay
Kotun Viktor előadása az Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című szimpoziumon, Bréma, Németország, 2017.
Viktor Kotun
Szirmai Anna előadása az Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című szimpoziumon, Bréma, Németország, 2017.
Anna Szirmai
Nagy Kristóf előadása az Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című szimpoziumon, Bréma, Németország, 2017.
Kristóf Nagy
Halasi Dóra előadása az Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című szimpoziumon, Bréma, Németország, 2017.
Dóra Halasi
Isabelle Schwarz előadása az Artpool: Aktives Archiv zeitgenössischer Kunst in Ungarn című szimpoziumon, Bréma, Németország, 2017.
Isabelle Schwarz

A szimpozium előadói - Klaniczay Júlia - Kotun Viktor - Szirmai Anna - Nagy Kristóf - Halasi Dóra - Isabelle Schwarz

elválasztó