AL Aktuális / Alternatív / Artpool Levél

Az Artpool 1983 és 1985 között 11 számot megért művészeti képes „szamizdat” folyóirata,
a korabeli „párhuzamos kultúra” művészeti eseményeinek dokumentumaival

AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AL 5, AL 6,
AL 7, AL 8, AL 9, AL 10, AL 11, [tematikus tartalom]

AL 7, 1984. január - 22. o.


Tábor Ádám

Tíz tézis a költészetről

1.
Minden ami létezik, érdemes arra, hogy nyelvi jellé váljon.

2.
Annak, amit a költő föláldoz - a világnak - szét kell porladnia a versben. - Ha a szó nem mindent-feláldozás, hanem mindent-megmentés céljából mondatik ki - totál smafu.

3.
Egy igazi versben minden érték, minden szó, minden szóérték átértékelődik.

4.
Zenét, képet, szerelmet, szenvedést, mámort, félelmet, harcot, örömöt, csömört, csöndet szóvá égetni!

5.
Előbb van a kép, mint a hétköznapi nyelv.
Előbb van a zene, mint a hétköznapi nyelv.
De előbb van a költői nyelv, mint a kép és a zene.

6.
A vers születése: az absztrakt gondolat a maga magasába szívja fel a mélyből a hangot és a képet.

7.
Az írás: beszélgetés a nyelvvel - a nyelvközösséggel. Megkérdezem a nyelvet!

8.
Minden létező közös abban, hogy a gyökere EGY.
De csak az emberi közösség gyökere a SZÓ.

9.
Ahol szó nem ölt testet, ott előbb-utóbb tapinthatóvá válik a félelem.

10.
Tanulni, vizsgálni, megérteni - nem a szabályokat - a Törvényeket; és amikor a betelt törvény túlcsordul: az a költészet: az igazság kiömlése, pazarlása, elköltése. „GYŰJT, AKI VELEM TÉKOZOL!”


„Lélegzet IX.” c. költői est, előadók többek között Erdély Miklós, Kukorelly Endre, Tábor Ádám
Fiatal Művészek Klubja, Budapest, 1984. január 10.