AL Aktuális / Alternatív / Artpool Levél

Az Artpool 1983 és 1985 között 11 számot megért művészeti képes „szamizdat” folyóirata,
a korabeli „párhuzamos kultúra” művészeti eseményeinek dokumentumaival

AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AL 5, AL 6,
AL 7, AL 8, AL 9, AL 10, AL 11, [tematikus tartalom]

AL 8. (1984 február) - TARTALOM       

Beszélgetés Papp Tiborral, a Magyar Műhely szerkesztőjével - 3

Hámos Gusztáv és Ed Cantu: Chérie c. filmje, Kozma György rajza - 9

Petri György:

Nagy Bálintnak

Ezt megbeszéltük

Lehrstück - 10

Rácz Péter: A „Félelem és reszketés” olvasásához - 12

Arnold Dreyblatt vendégszereplése - 16

Eörsi István: Liza és a gipszreliefek - 19

Perneczky Géza „Marx Teszt” akciója - 24

Érmezei Zoltán: Éljen a tüntetőtábla-erdő, mint…! - 27

Beke László: Kommentárok Pauer Gyula „Tüntetőtábla-erdő”-jéhez - 34

Szőke Annamária: (Tüntető)táblaerdő. Pauer Gyula művének részleges rekonstrukciós kísérlete - 45

Plussz Studió pályázata - 57

A pronuma bolyok története. Papp Tamás bevezetője Szirtes András filmjéhez - 58

Turcsány Péter: Néma versek - 61

Szkárosi Endre: Jegyzetvázlat-vázlatjegyzet - 64

Király Tamás, Koppány Gizella és Kováts Nóra KOLLEKCIÓ c. bemutatója - 73

Tóth Gábor: Élethelyzet projektum - 74

Halász István: Holelon - 76

Petőcz András: Az AL szerkesztőinek - 78