AL Aktuális / Alternatív / Artpool Levél

Az Artpool 1983 és 1985 között 11 számot megért művészeti képes „szamizdat” folyóirata,
a korabeli „párhuzamos kultúra” művészeti eseményeinek dokumentumaival

AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AL 5, AL 6,
AL 7, AL 8, AL 9, AL 10, AL 11, [tematikus tartalom]

AL 2. (1983 február) - TARTALOM       

A borítón: Julien Blaine (fotó: Galántai György)

Artpool's Art tour II. - 2

William Burroughs: Előszó Henri Chopin Poésie Sonore Internationale c. könyvéhez - 8

Henri Chopin Poésie Sonore Internationale c. könyvének ismertetése - 9

Béládi Miklós bevezetője a Ver(s)ziók antológia bemutató estjén - 10

Feketében (Irodalmi és grafikai gyűjtemény a magyarországi szegények támogatására) c. antológia ismertetése - 13

Eörsi István: Ürügyeim (előadóest a Fiatal Művészek Klubjában) - 14

Eörsi István:

Jegyzetek a balsors és a szerencse rejtett összefüggéseiről - 14

Beszélgetések reggeli után - 16

Clevelandi szonett - 18

Az új Hegel - 20

Legyet fogtam a miniszternél - 20

Képes beszédben előadott tanácsok és oktatások E.I. önkéntesnek, békeidőben - 22

E.I. önkéntes egzaktságra törő elemzése az osztályharc bizonyos aspektusairól 1981 márciusának utolsó napjaiban - 23

E.I. önkéntes J.A. költő halálán merengve cinikusan tisztelettudó gondolattörmeléket présel ki magából - 24

Emlékezés egy királylányra - 25

Történetek Z.-ről - 26

Jakovits József kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában - 27

Forgács Éva katalógus előszava (részlet) - 28

IKSZ írása a Jakovits kiállítás kapcsán - 29

Galántai György interjúja Beke Lászlóval a Vető-Zuzu kiállítás kapcsán - 35

Galántai György beszélgetése Vető Jánossal - 39

Lugosi Lugo László: Világító karosszékek repülnek az űrben - 49

Hátoldalon: Galántai György ajánlása