AL Aktuális / Alternatív / Artpool Levél

Az Artpool 1983 és 1985 között 11 számot megért művészeti képes „szamizdat” folyóirata,
a korabeli „párhuzamos kultúra” művészeti eseményeinek dokumentumaival

AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AL 5, AL 6,
AL 7, AL 8, AL 9, AL 10, AL 11, [tematikus tartalom]

AL 8, 1984. február - 24. o.


Perneczky Géza Marx Teszt mail art akciójára visszaküldött munka Perneczky Géza Marx Teszt mail art akciójára visszaküldött munka Perneczky Géza Marx Teszt mail art akciójára visszaküldött munka

Perneczky Géza „Marx Teszt” címmel mail art akciót szervezett 1983-ban. Az ötletet a Marx centenárium és közvetlenül az Arnheimi Múzeum „Marx most” című mail art kiállítása szolgáltatta. Perneczky a Marx-teszt akciót egy Marx portré körvonalait ábrázoló - arc nélküli - pecsét szétküldésével indította be. A pecsét felirata: „1883-1983, Egy marxista létrehozására való pecsét”. A pecsételt cetliket kiegészítve, átalakítva, az arcnélküli marxot „megszemélyesítve” mintegy 100 művész küldte vissza. Ezekből a munkákból Perneczky kiállítást rendezett Kölnben, és minden résztvevőnek elküldte az akció angol vagy német nyelvű dokumentumát.

A katalógus bevezetőjében emlékeztet Pauer Gyula zseniális munkájára: a Karl-Marx-Stadt-i monumentális Marx portré fotója, amiből egy lehajtható papírmaszk tipikus Lenin portrét varázsol. (Ezt a munkáját Pauer 1972-ben, a Balatonboglári Kápolna Műteremben mutatta be először.) A katalógusban Perneczky az egész akció elméleti feldolgozását adja közre, részletesen elemzi az egyes munkákat, különböző szempontok szerint osztályozva azokat, majd két - az akció kapcsán felmerülő - kérdésre ad rövid választ:
1. Alternatíva-e Marx?
2. Alternatíva-e a mail art?
Az akcióhoz kapcsolódóan Perneczky 20 példányban, 55 színes xerox és 27 fekete-fehér reprodukciót tartalmazó, 2 kilós, impozáns Marx mappát adott ki, melyből egy példányt a székesfehérvári István Király Múzeumnak, egyet pedig az Artpoolnak ajándékozott.

Perneczky Géza Marx Teszt mail art akciójára visszaküldött munka Perneczky Géza Marx Teszt mail art akciójára visszaküldött munka