Erdély Miklós (Megjelent a Kilincs 2006/1. számában, 10–14. o.)

LEGSZEBB SZÓ A MÁR

ZENEKARI MÚLT CSUPÁN A LÁNYOK VÉSZHARANGJÁN
NEM KELL SIETVE ÉRVELNI (VÁRJÁK KI A VÉGÉT)
AMIT MEGSZEREZTEM VÁRTAM RÁ VIDÁMAN
ÉS KI NEM ÉRDEMELTE MEG?! (AMENNYIBEN SENKI)
MOST KIHALT, MINT EGY NAPSÜTÖTTE KÖNYVESBOLT
(A SZÍVEK BELSEJE) A KÖNYÖRTELENSÉG HALÁL
TANFOLYAMÁN ÉS FELÜGYELETE ALATT.
MÁR MINDEZ SZIGORÚ SZÍVTELENSÉGI RENDELETEK
(KUPICA KISKAPU KÖZÖTT)
KÖNNYŰ HA A SZÍV MÁR EGY MÉG
ÜRES TÖLTÉNYTÁR (SZENNYEZETLEN)

[A sárkányfiaztató...]

A sárkányfiaztató belsejében
Ódon pára, merev büdösség
Elszürkült csokoládé, asztal
és likacsos
Búzagomba, kelengyebőr.
Anyák megosztott figyelme,
Szemkörüli verejték
Fényes sort, mint zenemű
Köhögött szeplős tojások
Nagy légnyomás, veszélyzónák
Barlangi körtefa, mélységélesség
Bóbitás öregség, kaparászás
Kaparászás, a legkisebb
Sarokban a legkisebb
mindig éberebb.

FÉKEZETT SZERELMI DAL

1
Piros árnyékok utcájából kijövet
Szétnyíló táncospárok
sora között előkelő unalommal
vonultam
Miután szétváltak hangyatojásnyi
érzelmeket hordozva nehézkesen
egyedül a kertben
Huzatos balkonok ormairól
alkonyatkor Puskin szerű férfiak
imádkoztak
Tükrüket hűvös tárgyilagossággal
vizsgálgatják a mellüket idomító lányok.
Igen, és mindezt gyertyafényben, áramzavarban,
lecsapódott gőz fénytörésein keresztül.

2
Közvetlenül a villanyóra alsó és a paravánfal
felső széle között pillanatra megjelenő
hanglemezcsillogású szem bíztatásától fölélénkülve
Kínok zsírjából megfeketedett
különleges kaloda
ördöngös kényelmében
Feltüzelve az elhunytak
miatt érzett ádáz
bosszúvágytól és mérgezetten
Elkalapált annak idején
rosszul viselkedő nők
csoportos látványától
megittasulva

3
Sálam, te kedvesen
ölelő békés kezekkel
hátulról édesen ölelő sálam, várj még
Fülsértő rozsdás
csöngők zagyva erőszakosságaira
most ne ne figyelj
Figyelj méla társaid feladataira,
Megnevezhetetlen gyökeres
elmosódó kapcsolataikra
Lanyha mellzugok találkozására fenséges
homlokok és hűvös csukott szemek
hanyatló találkozására
És a hatalmas fehér és hihetetlenül súlyos
vállakat, melyeket mi
szállítunk ősidők
óta és még soká,
bűnhődésképpen,
Mert kezet emeltem
förtelmes bűnbánatomra,
lelkiismeretemre

[Fiatal izmos...]

Fiatal izmos az idősebb nyápicnak:
Mindég úgy megszorítod a
kezem, hogy éjszakára be kell
fáslizni
én a tiédet!?
Te bizony
Én!? El se bírnám azt
a karajt amit kihozol

A „LESZ” NEM LESZ, HANEM VISSZASZÁRMAZIK,

AMIKÉNT SOK IDŐ TELIK MÉG EL, AMEDDIG
A „SOK” ELVESZTI ÉRTELMÉT.
AZ EMBER MÁR MOST IS OLYASVALAMI, AMI
NEM MEGSZÁMOLHATÓ, ÉS AZ EMBER
IDEJE IS ILYEN.

A NÉPSZÁMLÁLÁS A VÁRAKOZÁST
MEG-, AZ EMBERT FÉLREMAGYARÁZZA.
A TÖRTÉNELEM ÉS
A POLITIKA STATISZTIKAI DRÁMA, S
MINT ILYEN STATIKUS.
A FEJLŐDÉS MOZDULATLAN ÉS
HIRTELEN, MINT A FELTÁMADÁS.

PISZOK ENTRÓPIA

HALOTTSIRATÁS                         KIÁLTÁS AZ ISMERETLENNEK
SZÁRÍTÁS VENDÉGLŐ                VALAMI ISMERETLENRE VONATKOZÓ
TELEPÜLÉS                                    JEL ÉS AZ ISMERETLEN
                                                         ÖNKÉNYES ÖSSZEKAPCSOLÁSA
                                                         FÉLREÉRTÉSMÓDJA
                                                         A HOMÁLYOS ÉSZLELÉS
MÉRŐESZKÖZ SZÁMOLÓGÉP ÓRA        A LÉNYEGLÁTÁS MÓDJA
                                                         STATISZTIKA
                                                         TERVEZÉS (ÁLLAPOTTERVEZÉS)
KÉNYSZERPÁLYA

BÁRMI MAGYARÁZHATÓ ÚGY MINT EGYÉBKÉNT
AKADÁLYOZOTT (TILTOTT) MEGNYILVÁNULÁSA
BÁRMINEK LEHET OKA AZ HOGY NINCS AKADÁLYA
MINDEN AZÉRT VAN MERT NINCS AKADÁLYA
HOGY LEGYEN

ALKOTÁS FÖLFOGHATÓ ÚGY MINT AZOKNAK AZ AKADÁ-
LYOKNAK AZ ELHÁRÍTÁSA AMI AKADÁLYOZZA AZT
HOGY LÉTREJÖJJÖN AZ AMI ÍGY LÉTREJÖN

NEGATÍV ENTRÓPIA

MIÉRT NINCS SEMMI: MERT A SEMMI SEMMIT
                                         SEM AKADÁLYOZ
                          SEMMI AKADÁLYA SINCS HOGY VALAMI
                                 LEGYEN
ENTRÓPIKUS LOGIKA: BEIDEGZETT PUSZTULÁS
ELKÜLÖNÍTHETŐ AKADÁLY HIÁNYA TÉTELEZI AZ AKADÁLYOZOTT
LÉTÉT
AHOL SEMMI SINCS OTT MINDENNEK KELL LENNI

MASZK
HALOTTSIRATÁS
SZOLGÁLTATÁS ÓRA
MÁGIKUS SZÁRÍTÁS
VEZEKLÉS
VENDÉGLŐ LISZT
PISZKÍTÁS
VENDÉGLŐ KANNIBÁL
KIÁLTÁS ISMERETLENNEK
ÉSZLÁNC
VISSZAJÁTSZÁS A
MÉRŐESZKÖZ
ELŐIMÁDKOZÁS
ISKOLA                                ↔
TELEPÜLÉS
HŐÁTADÁS
RENDEZETTSÉG               VADEMBEREK BESZÉLNI
SZÁMÍTÓGÉP                     TANULNAK
                       GAUSS
MŰVÉSZETI ALKOTÁS                KORÁT
                                                          MEGHALADJA
ELAKADÁS FOLYTATÁS

TÖMEGKIVÉGZÉS
EDÉNY
GÖRÖGDRÁMA
SZÍNÉSZ A KÖZÖNSÉG
               SZÉNDIOXID
VALAMELY TILTÁS MEGENGEDÉSE
FÜRELIZNI TILOS


Forrás: Kilincs 2006/1, 10-14. o.