Galántai György: EMlékezés egy üzenetre, 1988 (performansz-kiadvány), 4. o.

Optimista előadás

english

Erdély Miklós:

A posztneoavantgard magatartás jellemzői

1. Az ember illetékességét saját élete, sorsa tekintetében tudomásul kell vennie, ahhoz minden határon túl ragaszkodnia kell.

2. Illetékessége mindenre kiterjed, ami létét érinti, akár közvetlenül, akár közvetve.

3. Ilyen módon illetékessége mindenre kiterjed.

4. Ami rossz, hibás, kínzó, veszélyes és értelmetlen, azt merészelnie kell észrevenni, legyen az a legelfogadottabb,legmegváltoz­tathatatlanabbnak tetsző ügy vagy dolog.

5. Bátorkodnia kell akár a legirreálisabb, legmegvalósíthatatlanabb alternatívát javasolnia.

6. Ezekről a változatokról el kell tudni képzelnie, hogy megvalósíthatóak.

7. A csekély valószínűséggel megvalósítható, de nagy előnyökkel kecsegtető eshetőségeket ugyanúgy számba kell vennie, mint a nagy valószínűséggel keresztülvihető, de kis előnyt biztosító eshetőségeket.

8. Amit megtehet a maga korlátozott eszközeivel, azt késedelem nélkül tegye meg.

9. A szervezkedés, intézményesedés minden formájától tartózkodjon.

Optimista előadás