Hamvas Béla (1897-1968) író, filozófus.

      Harcolt az első világháborúban. 1919-ben családját kiutasították Pozsonyból, Budapestre költöztek. 1923-ban a budapesti egyetem magyar-német szakán szerzett diplomát. Tanult a zeneművészeti főiskolán is. A Budapesti Hírlap munkatársa lett, 1927-től a Fővárosi Könyvtár könyvtárosa volt. 1935-36-ban Kerényi Károllyal megalapította a Sziget szellemi műhelyt és folyóiratot. 1940-44-ben az orosz fronton teljesített szolgálatot. 1945-től részt vett a megújult szellemi életben: az Egyetemi Nyomda kis tanulmányait szerkesztette, antológiát adott ki, előadássorozatot tartott. Forradalom a művészetben, Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon (Kemény Katalinnal) c. tanulmány ügyén Lukács György hevesen támadta. Nem publikálhatott. 1948-ban könyvtárosi állását is elvesztette. 1951-64 között segédmukás ill. raktáros volt. A tilalom időszakában írásait szamizdatban terjesztették. (Jelentősen hatott a fiatal magyar avantgard művészekre.)


Galántai György jegyzete: Ez a kis Hamvas Béla életrajz és ehhez kapcsolódóan az Extázis - Esszé oldalak 1999-ben az Artpool “kontextus évében” készültek, abból a célból, hogy értelmező szellemi környezetként szolgáljanak a Kontextus nullpontok - A monokróm és a semmi című projekthez, de ezen belül is különösen Ray Johnson kapcsolat-művészetének megértéséhez. Másrészt pedig Pauer Gyula “Semmi a Pszeudo-galaxisban” című előadásához Hamvas Béla beidézése elengedhetetlen volt, főleg azért, mert a hatvanas évektől kezdődően Pauer létszemléletét, egész életét és életművét a legnagyobb mértékben a “sötét pont keresése” határozta meg (lásd: Pszeudo Manifesztum).


…Elkezdtem keresni a sötét pontot. A proton pszeudoszt, vagyis az első hazugságot… Visszafelé haladtam a múlt század közepétől a francia forradalomig, a felvilágosodásig, a racionalizmusig, a középkoron át a görögökig, a héberekig, az egyiptomiakig, a primitívekig. A válságot mindenütt megtaláltam, de minden válság mélyebbre mutatott. A sötét pont még előbb van, még előbb. A jellegzetes európai hibát követtem el, a sötét pontot magamon kívül kerestem, holott bennem volt… (Hamvas Béla)


idézet Kemény Katalin Epilógus c. írásából (Forradalom a művészetben):

[…] A különös nem az, hogy a kivételes kort, amelyben a szabadság, s ezzel a bennünk élő szabad lény, az eredeti, az alkotó felébred, és nem is az, hogy ezt az egyedüli természetes szabad állapotnak érezzük. A különös az, hogy a megnyílás nyomában tüstént megjelenik a gúzsba kötő árny: a történelem tanúsága szerint a szabadságot nehezebben viseljük a rabságnál. (Micsoda csábítás egy ironikus pszichotörténelem írására, amelyből kiderülne, hogy emberi történetünk nem egyéb, mint szabadságszomjunk és rabságösztönünk hullámverése - s benne magától értetődően a rabtartó hatalom és a rabszolgahajlam közös kategóriába tartozik.) […]


Hamvas Béla könyvek | Hamvas Béla olvasósarok | Hamvas Béla videóktovábbi videók

Das Manuskript von Béla Hamvas' KARNEVAL Musique NahTe

Popper Péter Hamvas Béláról

Mórocz Zsolt Hamvas Béla Karneválja kapcsán 1997

Hamvas Béla - Karnevál (részlet a regény első kötetéből)

Hamvas Béla - A méhesben (Philosophia normalis) - részlet

Hamvas Béla - Aranynapok esszéjének részletei, Rátóti Zoltán előadásában

Hamvas Béla - Egy csepp a kárhozatból (részlet)

Hamvas Béla: Res Fortissima (A Bor Filozófiája)

Hamvas Béla - Babérligetkönyv

Heinz Cibulka: Homage to Béla Hamvas / opening

Hamvas - Szemzo Mysterium

Szemző - Hamvas: A láthatatlan történet / The Invisible Story

Vertikal / Függő - (Hamvas Béla nyomában)

Hamvas Béla - Tükör című írásához készült kisfilm

Kispál és a Borz - Egy fiú ágyában


1999 | on line publikációk | artpool | kereső