ILLUSZTRÁCIÓK
AZ ELSŐ DIMENZIONISTA ALBUM 1966

english

Illusztrációk [Rekonstrukció]

        Az I. nemeuklideszi művészet
                (az irodalomból leszármazott művészetmutációk)
        A II. nemeuklideszi művészet
                (a festészetből leszármazott művészetmutációk)
        A III. nemeuklideszi művészet
                (a szobrászat rigid művészetmutációi)
        A IV. nemeuklideszi művészet
                (a szobrászat vaporizálásából levezethető művészetmutációk;
                a „téruralom”, „anyagzene”, „összérzékszervi” stb. művészetmutációk)

[Megjegyzések az illusztrációkhoz]

Az Első Dimenzionista Album 1966 itt közreadott rekonstrukció-kísérlete az eredeti kéziratban szereplő hivatkozások és osztályozási elvek alapján készült Tamkó Sirató Károly saját negatívjainak és jegyzetekkel ellátott fotónagyításainak felhasználásával.

Az 1963 és 1965 között készült, többségükben korabeli katalógusokból kifotózott fekete-fehér reprodukciók minősége ma már aligha lenne egy művészeti albumban elfogadható. Ezért a fotóanyagot mint egy vizuális anyaggyűjtést kezeltük, mely a szerző elképzelésének illusztrálására és elméletének alátámasztására ebben a „jegyzet formában” is kiválóan alkalmasnak tűnt.

Tamkó Sirató sem a hivatkozásoknál, sem a nagyításban előkerült képeknél nem törekedett a filológiai pontosságú jegyzetelésre, a negatívoknál meg legfeljebb az esetenként az illusztrációval együtt lefotózott képaláírás adhatott eligazítást. A hiányzó képaláírásokat (szerző, dátum, cím, forrás) ezért megpróbáltuk pótolni és jeleztük, ahol az adat kérdéses.

Az egyes korabeli katalógusokban és Tamkó Sirató jegyzeteiben is a címek gyakran csak idegen nyelven szerepelnek. Az utólagos beazonosíthatóság érdekében (ha magyar nyelvű szakkönyvben nem találtunk rá hivatkozást) ezeket meghagytuk, és ahol indokoltnak tűnt, szögletes zárójelben mellékeltük a fordítást.

Tamkó Sirató Károly a képekhez fűzött kézírásos megjegyzéseit és a dimenzionista osztályozásnak megfelelő Dim. I., II., III. vagy IV. jelzéseit a képaláírás után, eltérő kurzív betűtípussal közöljük.

(A képanyagról és a rekonstrukcióról bővebben lásd a Jegyzetek fejezetben írottakat.)