A síkköltészet kialakulása Magyarországon

Tamkó Sirató Károly / Charles Tamko Sirato

Hogy alakult ki a síkköltészetből a dimenzionizmus elmélete Párizsban?
Kik és milyen sorrendben írták alá a Dimenzionista Manifesztumot?

A Dimenzionista Manifesztum első kiadása: Párizs, 1936.
A Dimenzionista Manifesztum második kiadása: Párizs–New York, 1937.
A Dimenzionista Manifesztum harmadik kiadása: Párizs, 1965.
Az első Dimenzionista Album, 1966.

JEGYZETEK
Tamkó Sirató Károly: A Dimenzionista Manifesztum története. A dimenzionizmus (nemeuklidészi művészetek) I. albuma. Az avantgárd művészetek rendszerbe foglalása, Artpool - Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2010

Források
Kiadás- és kutatástörténet

FORRÁSOK

A főszöveg forrása:
Tamkó Sirató Károly: A Dimenzionizmus (nemeuklideszi művészetek) I. albuma.
Az avantgárd művészetek rendszerbe foglalása, 1974-es írógépelt kézirat ugyanazon gépelésből származó és a szerző által saját kezűleg javított alábbi példányai:
• 1974. 01. 07-én Tóth Gábornak dedikált példány (Artpool archívum),
• 1974. 01. 10-én Szombathy Bálintnak dedikált példány,
• 1974. 02. 01-én Tóth Gyulának dedikált példány (letét, MTA Könyvtára, Kézirattár).

A függelékben közölt írások forrása:
Bevezetés a regénytéglába
Forrás: Tamkó Sirató Károly, Planizmus (nagyméretű grafikai mappa), Pesti Műhely, 1981, felelős kiadó: Fajó János
Bernát élete a regénytéglában
Forrás: Tamkó Sirató Károly: Bernát élete a regénytéglában, 1930 (5 db fekete-fehér fotónegatív-kocka: a kollázsként kivitelezett, kb. 65-70×45-50 cm-es fekvő mű reprodukciói, Artpool Művészetkutató Központ)
Egy éjszaka története
Forrás: Tamkó Sirató Károly: A Dimenzionista Manifesztum története című 1966-os gépirata (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattár, MDK-C-I-22, 133–134. o.)
A törtszavak művészete, Intermezzo / Start / Kiáltás és Korszerű remekművek
Forrás: Tamkó Sirató Károly: A Dimenzionista Manifesztum története című 1966-os kéziratának „Szövegpótlások / Kiegészítések” fejezete (MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattár, MDK-C-I-22, 177–183. o.)
(Ez utóbbi írásokat tartalmazza a szintén 1966-os keltezésű, Aczél Géza által őrzött kézirat, mely már a A Dimenzionizmus I. albuma címet viseli.)

Az illusztrációk forrása:
• Tamkó Sirató Károly (az Artpool Művészetkutató Központban őrzött) negatívjai: 8 db számozott tekercs: 1-6 és 8-9, és 5 db számozatlan tekercs, a fotókon: Tamkó Sirató saját műveinek reprodukciói, életrajzi fotók és a Dimenzionizmus I. albumához gyűjtött reprodukciók, összesen 279 kocka, köztük számos illusztrációról több különböző minőségű expozíció, valamint pár, valószínűsíthetően nem az albumba szánt fénykép. A negatívokon látható illusztrációk egy részét – képaláírással és megjegyzésekkel ellátva – a szerző az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet Adattára MDK-C-I-22 szám alatt őrzött kéziratához is mellékelte, pár kép pedig csak itt található.
• Tamkó Sirató Károly képversei közül a Vízhegedű, a Ballada, a Válóper és a Budapest, a Papírember (1928) kötetben jelent meg először (újraközölve: Tamkó Sirató Károly összegyűjtött versei I., Alfa, 1993). Kötetünkben az Aczél Géza által őrzött kézirathoz mellékelt fotókon látható és az általa írt Tamkó Sirató Károly kötetben (Akadémiai Kiadó, 1981) is közreadott újrarajzolt verziót közöljük.
• Tamkó Sirató Károly Eposz az emberről (1929) c. – László Károly gyűjteményében őrzött – művének reprodukcióját a Kieselbach archívum bocsátotta rendelkezésünkre.
• A Budapest, a Paris és az Egy éjszaka története c. versek rekonstrukciós színezése a Fajó János által kiadott grafikai mappa lapjai alapján történt (Tamkó Sirató Károly: Planizmus, Pesti Műhely, 1981).
• Az illusztrációs blokkban Tamkó Sirató Károly Violon d’eau à 7 places ou la mythologie du puits, Appareil Ballade és Autoportrait c. síkverseit szintén a Planizmus mappa készítéséhez felhasznált negatívok alapján közöljük, melyeket Fajó János bocsátott rendelkezésünkre.
• Charles Sirato: Le Planisme. La décomposition de la littérature (Paris, 1936) hatoldalas prospektusának fotóját Botár Olivér bocsátotta rendelkezésünkre.
• A Dimenzionista Manifesztum / Manifeste Dimensioniste (Paris 1936) Tamkó Sirató Károly által Bajomi Lázár Endrének dedikált eredeti példányának fotóját Szoboszlai Margit szíves engedélyével közöljük.
A dedikáció szövege: „Bajomi Lázár Endrének a modern fizikai problémák (az emberiség jövő útjai indulnak ki belőlök) nagy ismerőjének őszinte nagyrabecsüléssel és szeretettel. 1954. I. 14. – Tamkó Sirató Károly”
(A kötethez mellékelt reprint forrásául is ez a példány szolgált.)

tovább >>

A Dimenzionista Manifesztum létrejöttének története

A síkköltészet kialakulása Magyarországon
Hogy alakult ki a síkköltészetből a dimenzionizmus elmélete Párizsban?
Kik és milyen sorrendben írták alá a Dimenzionista Manifesztumot?

A Dimenzionista Manifesztum első kiadása: Párizs, 1936.
A Dimenzionista Manifesztum második kiadása: Párizs–New York, 1937.
A Dimenzionista Manifesztum harmadik kiadása: Párizs, 1965.
Az első Dimenzionista Album, 1966.